Home

Citace obrázků iso 690

ČSN ISO 690 - Citace

 1. Datum citace - velice důležitý (povinný pro on-line zdroje) údaj, který dokumentuje, z jaké verze dokumentu bylo citováno (úpravy v dokumentu apod.) Je možné uvádět: [citováno 1999-10-11] [citováno 9.května 1997] [cit. 1999-12-10] Poznámka: Striktně podle normy ISO 690 se datum citace uvádí za datem aktualizace
 2. nejnověji zobrazených obrázků v rozsahu celých stránek pdclipart. Obrázek je tedy potřeba vyhledat v databázi všech obrázků a citovat tak, aby link odkazoval na jeho skutečné Citace obrazového materiálu z webových stránek Author: T. Bížová Created Date
 3. ČSN ISO 690 ⚫SN ISO 690 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informaních zdrojů ⚫obsah, pravidla, formální úprava a struktura citací ⚫uspořádání soupisu bibliografických citací a metody odkazů v textu (úplná x zkrácená citace) ⚫Norma = doporuení, existuje více zvyklostí, citaních.

Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace

Citování elektronických zdrojů je kapitola sama pro sebe a upravuje ho druhá část normy ISO 690, tedy ISO 690-2 (ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části). Pro zjednodušení uvádíme zobecněný formát: AUTOR. Název dokumentu Vytvořené citace respektují ISO normu 960-2011 a můžeš je použít v seminárních, bakalářských i diplomových pracech. Pokud si nevíš rady, koukni na návod nebo si rovnou vygeneruj citaci. generovani-citaci.cz. Uložené citace Níže máš poslední 3 citace webových stránek Citace.com - generátor citací podle ČSN ISO 690 Generátor citací vydavatelství VŠCHT - podle stylu ACS (American Chemical Society) a ČSN ISO 690 Citování obrázků - generátor (podle ČSN ISO 690) na stránkách Digitální materiály pro výuku podle ČSN ISO 690

1 Citace vs. parafráze vs. plagiát Citace = přímá citace Text je z textu převzat doslova Převzatý text je buď v uvozovkách, nebo je vyznaþen kurzívou (aby bylo na první pohled patrné, co jsou vlastní, a co převzaté myšlenky) Přímá citace musí být ocitována! Parafráze = nepřímá citace Citace ČSN ISO 690 s příklady V přehledu najdete zjednodušený návod citování podle normy ČSN ISO 690. Pokud Vám chybí některý z údajů potřebných k citaci nebo neznáte nějakou zkratku (např. nevíte co znamená DOI, ISBN), radu najdete na stránce Nejčastější zkratky využívané při citování. Vysvětlivky k obecné struktuře citace: Černý text: základ citace.

Bibliografické citace a odkazy podle nové normy ČSN ISO 690 z března 2011. Návod jak citovat literaturu Osobní komunikaci není možné ověřit třetí osobou, proto je dobré ji využívat jen, je-li to nutné. Norma ČSN ISO 690 neřeší formu citace v případě e-mailu. V praxi je možné použít následující způsoby citování. Příklad citace v textu. Jak píše Jan Novák ve svém e-mailu z 20. 2 Citování elektronických zdrojů je kapitola sama pro sebe a upravuje ho druhá část normy ISO 690, tedy ISO 690-2 (ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části)

Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2 . Nové verze materiálů k 11.11.2004 V části 1 byla opraveny menší chyby a zkontrolována literatura. Část 2 byla v kapitole 1.2 Části a stati v monografiích rozšířena o problematiku citování kapitol v monografiích s více autory.. Nové verze dokumentu jsou k dispozici ve formátech PDF a PostScript, které. Dumy.cz - sdílejme společně. ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci.Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na tém

Norma ČSN ISO 690: 2010 Informace a dokumentace -Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů platnost normy od 1. 4. 2011 jedná se o českou verzi mezinárodní normy ISO 690: 2010 publikované 15. 6. 2010 (3. vyd. mezinárodní normy) nahrazuje normy ČSN ISO 690 (01 0197) z prosince 1996 a ČS Zdroj obrázků: https://pixabay.com citace PRO Vytvotit Zvolte citadní styl CSN ISO 690 - autor, datum Moje sloŽky Všechny citace Citatní styly (4) Diplomka (2) Diplomky (4) Dizertace (10) Inforum (1) Kniha (5) Moje složka (4) Plagiátorství (9) RIS (3) Prohledat mé citace nebo vytvotit (zadejte ISBN, DOI, název) Všechny citace.

Norma ISO 690 je dostupná ve volně šiřitelné podobě na stránkách ČNS ISO 690:2011.Dále existují interpretace ISO 690, které navrhují řešení nejednoznačností obsažených v původní normě.Podrobnou interpretaci a doplňující příklady citace ISO 690 nabízí online příručka Olgy Biernátové a Jana Skůpy.Je také možnost generovat citace ISO 690 online - popis řešení a výsledky výzkumu; - hodnocení a závěr; - soupis bibliografických citací (seznam použité literatury) zpracovaný podle ČSN ISO 690 Dokumentace - Bibliografické citace a ČSN ISO 690-2 Informace a dokumentace - Bibliografické citace - část 2: Elektronické dokumenty a nebo jejich části.Uvádí se jenom ta literatura, na kterou je v textu odkaz Ve Wordu si můžete příslušnou normu zvolit. K nejpoužívanějším patří APA, MLA nebo ČSN ISO 690:2011. Při vysvětlení dalšího postupu budeme vycházet z ČSN ISO 690:2011. Pokud nemáte normu stanovenu, volbou normy ISO nemůžete udělat chybu. Normu můžete ve Wordu kdykoli změnit a veškeré citace se dle ní upraví

o své zkušenosti z normy ČSN ISO 690 Bibliografické citace, která nově řeší formální stránku odkazů na použitou literaturu v odborných článcích či publikacích. Tato norma nahrazuje dřívější ČSN 01 01 97 Bibliografické citace a byla vydána po částech v prosinci 1996 a v lednu 2000 1.2 Nepřímé citace: Nepřímé citace (shrnující text či parafrázování) nejsou uváděny v uvozovkách, ani nejsou zvýrazněny kurzívou. Rovněž se zde neuvádí strany, na nichž je parafrázovaný text v původním zdroji uveden. Pro každou citovanou pasáž je třeba uvést přesné autorství (nikoliv ibid/tamtéž) Nová citační norma ČSN ISO 690:2011. Bibliografické citace - podrobný návod, jak citovat literaturu a prameny, s českými příklady. Bratková, Eva. Citování informačních zdrojů a tvorba bibliografických referencí podle mezinárodní normy ISO 690:2010. (Vyžaduje registraci.) Biernátová, Olga a Jan Skůpa Soubor webových stránek soustředěný kolem této hlavní webové stránky prezentuje pouze základní příklady bibliografických referencí na informační zdroje (tradiční i elektronické) připravené v souladu s 3. vydáním mezinárodní normy ISO 690:2010 (a také již podle ČSN ISO 690:2010 - viz záznam překladu normy v databázi norem ÚNMZ) Citace je text / web / obrázek / graf apod., který přebíráte z jiného zdroje a vkládáte do textu své práce. Citaci přebíráte buď doslova (přímá citace) nebo parafrázujete. V příkladu níže vyznačena zeleně. Bibliografická citace je záznam vytvořený dle pravidel normy ISO 690

Jak správně citovat - Seminarky

 1. nám. W. Churchilla 1938/4 130 67 Praha 3 - Žižkov IČO: 61384399 DIČ: CZ6138439
 2. NORMY ISO 690: 2012 Ing. Eva Matušoviová UK UPJŠ v Košiciach. 1. Základné pojmy 2. Zásady citovania 3. Pravidlá zápisu 4. Citovanie podľa STN ISO 690: 2012 5. Techniky citovania 6. Pomôcky na webe. ZÁKLADNÉ POJMY Citácia je uvedenie príslušného odkazu vrámci textu alebo inej form
 3. Jinak jestli se ti chce nastudovat si to, tak je norma ČSN ISO 690, ale myslím, že to nemá cenu. Jen by tě to zmátlo, pokud děláš diplomku, nebo něco do školy. Ty se totiž odkazují na tuto normu, ale věřte mi, ani ji neviděli
 4. Často jsou pro potřeby psaní vědeckých prací na jednotlivých fakultách vydávány směrnice. V normě ISO 690 je uvedeno zejména to, co nesmí v citaci bakalářské práce chybět a v jakém pořadí mají být tyto prvky uspořádány. Je vždy potřeba si na začátku psaní zvolit formu citací, kterou budete užívat v celé práci
 5. platné normy ISO 690 a příklady správného citování. Představíme také některé nástroje na generování a správu citací. Tento materiál je poměrně rozsáhlý a obsahuje všechny zásady správného citování. Pokud jste však v umění citovat již zběhlí, postačí vám stručn
 6. ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (01 0197) Bibliografické citace: obecná pravidla. 1.1.1 Zvláštní typy monografií (tzv.Šedá literaturaÿ) Šedá literatura, která patří formálně pod monografické dokumenty, způsobuje při citování více problémů, než u obvyklých knih. Jmenovitě jd

CITACE je text, web, obrázek, tabulka, graf apod., který přebíráte z jiného zdroje a vkládáte do textu své práce. Přebíráte buď doslova (přímá citace) nebo parafrázujete (převypravujete text vlastními slovy). Citační norma pro ČR: ČSN ISO 690 platná od dubna 2011 Co je plagiátorství: • Zkopírování dokumentu Citace podle ČSN ISO 690. Citace podle APA. Jírů, M., Pavlíčková, J., & Šedivá, Z. (2016). Možnosti srovnávání obrázků v mobiních aplikacích Při psaní vaší diplomové práce budete pravděpodobně používat citace. Když využijete nástroj Citace a bibliografie ve Wordu, narazíte u jednotlivých citací na nežádoucí použití kulatých závorek místo hranatých.U nás používaná norma ISO 690 - Číselná reference totiž citaci zobrazí ve tvaru citovaný tex Abychom mohli seznam použitých zdrojů vygenerovat automaticky, je třeba nejdříve zvolit styl, který chceme pro citace a prameny použít. Následně pro každý literární zdroj vytvořit nový pramen. 1) ODKAZY → STYL → ISO 690 - číselná reference (ISO 690 - první prvek a datum

citace webových stránek podle ISO - generator-citaci

Způsob citací je závazný Citace ISO 690:2011 a řídí se školním předpisem. Seznam obrázků, seznam tabulek, seznam grafů, seznam příloh Je nutno uvádět když práce obsahuje více než 3 objekty. Důležitá je provázanost názvů objektů a odkazy na tyto objekty v textu práce. Přílohy Soupis příloh práce ýSN ISO 2145 (01 0184). Dokumentace. íslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů. Praha: NI, 1997. ýSN ISO 690 (01 0197). Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informaþních zdrojů. Praha: NI, 2011. ýSN ISO 999 (01 0192). Informace a dokumentace - Zásady zpracování, uspořádání Citace podle ČSN ISO 690. Daráni, Jakub. Klasifikace obrázků na webových stránkách.Praha, 2008. Vedoucí práce Jan Rauch. Citace podle APA. Daráni, J., Rauch. Pokud je autorů víc, použije se jen jméno prvního z nich a záznam se napíše ve tvaru (Novák et al., 2005, s. 25). V jedné závorce je možno odkazovat na dva různé zdroje (Novák, 2005, s. 25, Procházka, 2011, s. 56). Je potřeba dodat, že přímo norma ISO 690 uvádí zápis odkazu ve tvaru bez čárky za příjmení, tedy např Citace obrázků Text dotazu. Dobrý den, ve své práci použiji obrázek, který jsem oscanovala z odborného časopisu. Pro své potřeby jsem obrázek rozpůlila a tu půlku dále upravila

Citace a bibliografie . Důsledně citujte všechny použité zdroje, včetně obrázků, grafů a tabulek. Citacemi v textu odkazujte na zdroje v seznamu použité literatury na konci práce. na ČVUT platí doporučení použít normu ČSN ISO 690 Citování elektronických zdrojů je kapitola sama pro sebe a upravuje ho druhá část normy ISO 690, tedy ISO 690-2 (ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části) BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Část 2 - Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů. Verze 3.0 (2004). c 1999-2004, poslední Používání obrázků a fotografií, které nejsou dílem autora práce, je podřízeno licenční Bibliografické citace a odkazy podle nové normy ČSN ISO 690 z března 2011. Návod jak citovat literaturu. Vždy však musí být všechny citace konstruovány podle stejného vzoru. o ŠÍCHA, Jan et al. Ion flux characteristics in pulsed dual magnetron discharges used for deposition of photoactive.. Bakalářská práce 2015 - FDU ZČU Citace dle Vašich požadavků a norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Chcete vědět, jak seminárky bez práce fungují? Vstupte na stránku Jak to funguje. Kvalita a originalita. Garantujeme kvalitu a originalitu všech textů. Členové našeho týmu mají s poskytováním těchto služeb mnohaleté zkušenosti

Citační nástroje - cvut

Vytvoření citace a její zakomponování do textu je přitom snadné a nijak časově náročné, i když ano, trochu vás to při tvorbě textu zdrží. Ale nijak závratně. Vše se děje podle citační normy ČSN ISO 690:2011, která diktuje přesnou formu citace. Forma se pak mírně liší v závislosti na tom, o jaký druh zdroje jde. chtěla bych se zeptat jak mám odborně ve své ročníkové práci v použitých zdrojích uvést že jsem použila vlastní obrázky Správné citace - proč a jak citovat: Bez odborných citací by odborná věda nemohla fungovat, ale i v té vědě popularizační mohou být citace důležité. Potřebu citovat nebo rozumět citacím můžeme mít každý. Více informací naleznete v našem článku

Citace není v češtině zcela jednoznačný termín. Nejčastěji se užívá ve smyslu uvedení použitého zdroje.ČSN ISO 690 citaci definuje jako data, popisující informační zdroj nebo jeho část dostatečně přesně a podrobně pro identifikaci a umožnění jeho vyhledávání. V tomto smyslu se obecně používá termín bibliografická citace Odkazy podle normy ISO-690 číselná referencemají podobu číslovky v závorce, která odkazuje na konkrétní citační záznam do očíslovaného seznamu použitých zdrojů na konci dokumentu. Číslovka u citace či parafráze v textu musí korespondovat s číslovkou patřičného citačního záznamu v seznamu použitých zdrojů 9. Závěr. Jak správně napsat závěr bakalářské / diplomové práce je popsáno v samostatném článku. neobsahuje citace, shrnuje celou práci (byť jsou konkrétní výsledky uvedeny v praktické části) ČSN ISO 690 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů Ne vždy totiž vedoucí práce vyžaduje citování dokumentů na základě českých norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (01 0197). Není-li v normě výslovně uveden příklad citace zákona, je třeba postupovat jako v případě běžného dokumentu (citovat zákon jako dokument, který nemá autora) Můžete také zvolit variantu.

Praktické ukázky citací - Knihovna VŠE - Vysoká škola

 1. BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 2 - Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů [online]. Verze 3.0 (2004). ©1999-2004, poslední aktualizace 11
 2. ologie Výsledky didaktického testu z AJ podzim 2013 zde: https://www.statnimaturita-anglictina.cz.
 3. Číslování obrázků (číslo a název pod obrázkem) - doporučení číslovat odděleně v každé kapitole . Norma pro bibliografické citace. ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů.
 4. ární, bakalářskou nebo magisterskou, je nutné důsledně uvést všechny zdroje, které jste použili. Podíváme se, jaké prvky by citace měla obsahovat a jak citaci vytvořit podle citační normy APA, kterou na FF využívají především psychologové a pedagogové
 5. Přidání citace ve Wordovém dokumentu - Word.Použitých zdrojů seznam grafů, obrázků a tabulek seznam příloh přílohy. a) při výběru stylu ISO 690 - číselná reference vypadá citace a následně vygenerovaný seznam.. Když využijete nástroj Citace a bibliografie ve Wordu, narazíte u jednotlivých citací na nežádoucí (1)

ýSN ISO 690:2010. 2011. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informaþních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. (Pozn.: Uvedená norma obsahuje povinné a nepovinné údaje, v některých pasážích jsou v rozpor Vraťme se tedy k dotazu z úvodu článku. Norma ČSN ISO 690 však neřeší vše a u mnohých zdrojů pak nezbývá, než se spolehnout na způsoby často používané, leč neoficiální [3] [4] [5]. Mezi citace v normě neřešené patří také citace z e-mailové korespondence Citace, citování Plagiátorství Komise eVŠKP AKVŠ, 23.9.2009 Romana Kasperkevičová Knihovna JAM Optimální velikost obrázků je 0,5 strany včetně popisu, tj. 2 obrázky na stranu, pokud sloţitost obrázku nevyţaduje větší rozměr. Popis obrázků pište pod obrázek. Velikost písma popisu obrázků je o 1 pt menší, případně shodná s velikostí písma hladkého textu. Doporučuj

Často kladené dotazy - Ústav vědecko-pedagogických

Optimální velikost obrázků je 0,5 strany včetně popisu, tj. 2 obrázky na stranu, pokud složitost obrázku nevyžaduje větší rozměr. Popis obrázků pište pod obrázek. Velikost písma popisu obrázků je o 1 pt menší, případně shodná s velikostí písma hladkého textu. Doporučuj Podle § 31, odstavce a) lze nakládat se zveřejněným autorským dílem v odůvodnitelné možné míře pro účel citace ve svém vlastním díle. 2. V jakém míře mohu využívat cizí zdroje? Autorský zákon hovoří o možnosti citace v odůvodnitelné míře - tzv. malá citace ČSN ISO 690. Informace a dokumentace: pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. BIERNÁTOVÁ, Olga a Jakub SKŮPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online] Seznam použité literatury - citace dle ČSN ISO 690 platná od 1. dubna 2011 - viz Případný seznam s čísly obrázků a čísly tabulek na konci práci by měl obsahovat všechny 3.2 Zápis citací v seznamu literatury dle ČSN ISO 690 platné od 1.4.201

Jak správně citovat - VysokéŠkoly

•ČSN ISO 2145 (01 0184). Dokumentace. Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů. Praha: ČNI, 1997. •ČSN ISO 690 (01 0197). Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: ČNI, 2011. •ČSN ISO 999 (01 0192). Informace a dokumentace - Zásad Citace - výsledný soubor Zásada: Vše, co jsme sami nevytvořili, musíme citovat! Úkol 1: Vyhledejte na internetu portál Citace.com 1. Nejprve se seznamte s pravidly pro citování použitých materiálů ve Vašich dokumentech - na úvodní stránce v pravém sloupci nalezněte článek: Interpretace normy ČSN ISO 690 Správně uvedená citace nejen odpovídá zákonům a lidské slušnosti, ale také umožní dalším uživatelům vašeho díla vypátrat, kde jste své zdroje získali. Forma každé citace musí odpovídat stanoveným normám (o tom dále). Složitější situace je při použití obrázků (jak z tištěných, tak elektronických zdrojů) citace webové stránky, citace apa, citace knihy, citace iso 690, citace zákona, citace obrázků, citace z internetu, citace v textu, citace pro, citace zdrojů.

Boldis.cz - stránky o citacích podle ISO 690

Povinná pravidla pro prezentaci SH01 a SHR Výběr tématu - v první hodině (nabídka témat zde) Odevzdání prezentace - nejpozději jeden týden před termínem prezentace (flash disk nebo mailem hlavnímu vyučujícímu) 17. Seznam obrázků a grafů 18. Seznam tabulek 19. Seznam příloh 20. Samostatné přílohy (výkresy, postery, modely aj.) Konstrukční. 1. Titulní strana 2. Zadání závěrečné práce 3. Abstrakt a klíčová slova česky, abstrakt a klíčová slova anglicky 4. Bibliografická citace VŠKP dle ČSN ISO 690 5

Video: DUMY.CZ Sdílejme společn

 • Opatrovatelsky prispevek.
 • Dětské vánoční vtipy.
 • Středová souměrnost postup.
 • Výška parapetu okna.
 • Iphone 6s plus diskuze.
 • Pomsta intikam 6.
 • Bolest při stolici po porodu.
 • Wikipedia niccolo machiavelli.
 • Potraviny proti uzkosti.
 • Redhead linux.
 • Pronájem autobusu.
 • Děkuji a jsem s pozdravem.
 • Encyklopedie zvířat karty.
 • Auta 2 otis.
 • Skleněné příčky ostrava.
 • Klec pro králíka 90 cm.
 • Jak zpracovat urodu paprik.
 • Definice podlaží.
 • Airsoft luger p08 manual.
 • Jak vyrobit křídla pro vílu.
 • Soja vitaminy.
 • Dokument o psychiatrické léčebně.
 • Neporazitelny 4 cely film.
 • Lavočkin lagg 3.
 • Kronika rodu spiderwicků i: klíč k určování kouzelných tvorů.
 • Otisky prstů wikipedie.
 • Papírová princezna erin watt.
 • Charakteristika pojistky gg.
 • Pláž xigia.
 • Jeep manufacturer.
 • Krteček online.
 • Gel lak na nehty.
 • Bitva o peleliu.
 • Magnetická rezonance páteře cena.
 • Čalouněná postel 160x200 s matrací.
 • Rozbité čelní sklo z havarijního pojištění.
 • Gucci pantofle panske.
 • Kostým máša a medvěd.
 • Terenas menethil.
 • Volant na xbox 360.
 • Olivový olej na mokré nebo suché vlasy.