Home

Kyčelní tepna

PPT - Krevní oběh PowerPoint Presentation, free download

Tepna - Wikipedi

Zevní kyčelní tepna (zevní pánevní tepna, arteria iliaca externa) zásobuje zejména dolní končetinu. Stehenní tepna (arteria femoralis) je pokračováním zevní kyčelní tepny Hluboká stehenní tepna (arteria profunda femoris) zásobuje stehno; Zákolenní tepna (arteria poplitea) je pokračováním stehenní tepn Ilické (kyčelní) tepny jsou dvě velké tepny, které vznikají v pánvi rozdvojením hlavní tepny - srdečnice (aorty), pokračují dále do dolních končetin. Parailický = umístěný podél ilické tepny (mízní uzliny, zánět atd. Rozestupem z břišní aorty vzniká pravá a levá arteria iliaca communis (společná kyčelní tepna) a každá z nich se pak rozděluje na vnitřní větev (arteria iliaca interna), která zásobuje krví svaly a orgány malé pánve, a vnější větev (arteria iliaca externa), která sestupuje podél velkého bederního svalu (musculus psoas major) níže a jako arteria femoralis pak zásobuje okysličenou krví dolní končetinu Společná kyčelní tepna a společná kyčelní žíla Transparentně: 12. Játra, 13. Tlusté střevo, 14. Pánev. Společné kyčelní tepny jsou dvě velké arterie, které vycházejí z rozdvojení aorty na úrovní čtvrtého bederního obratle a rozdvojují se do externí kyčelní tepny a interní kyčelní tepny

ilické (kyčelní) tepny » Linkos

A. iliaca communis vzniká rozestupem břišní aorty v úrovni obratle L4.Rozestupující vidlice má úhel 60-70° u mužů a 70-80° u žen a nazývá se bifurcatio aortae.A. iliaca communis dextra et sinistra poté sestupuje po vnitřním okraji m. psoas major Kyčelní kloub. Kyčelní kloub je největší kloub v lidském těle a je tvořen spojením kosti stehenní s kostí pánevní. Je to kloub jednoduchý (složený pouze ze dvou kostí), ale díky silným vazům, které kostní spojení obklopují, zároveň také nejpevnější. V rámci dolní poloviny těla má největší rozsah pohyblivosti

SLABINY TĚLA ZÚŽENÍ ZEVNÍ TEPNY KYČELNÍ - iVEL

Společná kyčelní žíla (latinsky: Vena iliaca communis dextra et sinistra) vzniká soutokem zevní (vena iliaca externa) a vnitřní kyčelní žíly (vena iliaca interna) v úrovni pátého bederního obratle.Odvádí odkysličenou krev z pánve a dolních končetin.Soutokem vena iliaca communis dextra a sinistra vzniká dolní dutá žíla (vena cava inferior) Vnitřní kyčelní tepna zásobuje především pánevní orgány: koncový úsek střeva a pohlavní orgány. Zevní kyčelní tepna pokračuje na dolní končetinu jako stehenní tepna. Stlačením tepny pod tříselným vazem lze proto zastavit krvácení na dolní končetině

Společná kyčelní tepna - arteria iliaca communis; Vnitřní tepna kyčelní - arteria iliaca interna Vnější tepna kyčelní - arteria iliaca externa Stehenní tepna - arteria femoralis Přední tepna holenní - arteria tibialis anterior Zadní tepna holenní - arteria tibialis posterior - Zásobují dolní končetin Společná kyčelní tepna a společná kyčelní žíla Transparentně: 12. Játra, 13. Tlusté střevo, 14. Pánev. Renální tepny obvykle vycházejí ze strany abdominální aorty, bezprostředně pod horní mezenterickou tepnou a zásobuje ledviny krví Společná tepna kyčelní (a. iliaca comm.) vzniká z bifurkace aorty na úrovni L 4. ↓ podél m. psoas major k art. sacroiliaca, kde se dělí v a. iliaca ext. et int. V. iliaca comm. sin. ↓ pod a. iliaca comm. dx. a pak → mediálně od své tepny. V. iliaca comm. dx. podbíhá svou tepnu a nad lacuna vasorum je mediálně od ní. Vnitřní tepna kyčelní (a. iliaca interna) - zásobuje krví pánevní orgány a zevní pohlavní orgány Zásobení DKK: zevní tepna kyčelní (a. iliaca externa), tepna stehenní (a. femoralis) , přední a zadní tepna holenní (a. tibialis anterior et posterior Vnější kyčelní tepna překračuje pánevní okraj a před opuštěním pánve hluboko do tříselného vazu se mění na hlubokou cirkumflexní kyčelní tepnu a dolní epigastrickou tepnu. Vnitřní kyčelní tepna prochází v zadní vnější část těla a poté z ní vzniká iliolumbální tepna vzadu a křížové tepny po stranách.

ledvinová tepna a. renalis ovariální tepna/varletní tepna a.ovarica/a.testicularis vnitřní kyčelní tepna a. iliaca interna a. vesicalis inferior. Lymfa: paraaortální, společné kyčelní, zevní a vnitřní kyčelní mízní uzliny: Prekurzor: ureterální pupe A. iliaca comm. (společná tepna kyčelní) vzniká z bifurkace aorty na úrovni L 4. ↓ podél m. psoas major k art. sacroiliaca, kde se dělí v a. iliaca ext. et int. V. iliaca comm. sin. ↓ pod a. iliaca comm. dx. a pak → mediálně od své tepny. V Novinky. Sponzorujeme několik projektů, které se zaměřují na pomoc. Pro naše zákazníky, kteří si u nás objednají odšťavňovač, destilační přístroj, lis na olej nebo mixér Blendtec jsme připravili novou sekci - V.I.P. klub Zdraví na dlani s cílem podpořit další vzdělávání a osobní růst Zevní kyčelní tepna - a. iliaca externa. Průchodem pod tříselním vazem přechází v tepnu stehenní - a. femoralis. Obrázky ke kapitole: Společné kyčelní tepny - aa. iliacae communes: Obr. 113. Vnitřní kyčelní tepna - a. iliaca interna, mužská pánev. nahoru

Vnitřní kyčelní tepna prochází posterolaterálně a z ní na zadní straně vychází iliolumbální tepna a postranní sakrální tepna, které vstupují do předních sakrálních otvorů. Můžete také vidět arteria radicularis vstupující do předního otvoru kostrče vnitřní kyčelní tepna (arteria iliaca interna) vnější kyčelní tepna (arteria iliaca externa) společná žíla kyčelní (vena iliaca communis) vnější kyčelní žíla (vena iliaca externa) Dále je zde znázorněna pravá sakrální nervová pleteň, pravý sedací nerv a pravý pudendální nerv A. iliaca externa = zevní kyčelní tepna ↓ podél psoatu do lacuna vasorum, kde přechází v a. femoralis; významnější větve až kaudálně: a. epigastrica inf. - ↑ mediálně od anulus inguinalis prof, po zadní ploše m. rectus abd. k pupku, kde anastomosuje s a. epigastrica sup., r. pubicus - k os pubis, r. obturatorius Zevní kyčelní tepna zásobuje: a) pánevní orgány b) dolní končetinu c) ovarium a vejcovod . Neuron je: a) dlouhý výběžek nervové buňky b) tělo nervové buňky c) nervová buňka se všemi výběžky . Aorta je tepna: a) svalového typu b) elastického typu c) smíšeného typu . Mezi sval břicha nepatří: a) čtyřhranný.

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Krevní oběh - žíly Mgr. Pavla Zamykalová únor 2013 Krevní oběh - žíly Žíly: Povrchové Hluboké Většinou doprovázejí příslušné tepny Horní dutá žíla - Vzniká soutokem žil z hlavy, krku, horní končetiny Krev hlavy a krku do vnitřní pravé a levé hrdelní žíly Krev z horní končentiny do pravé a levé pokličkové žíly. zevní kyčelní tepna. arteria iliaca externa. vnitřní kyčelní tepna. arteria iliaca interna. stehenní tepna. arteria femoralis. přední holenní tepna. arteria tibialis anterior. zadní holenní tepna. arteria tibialis posterior. zevní hrdelní žíla. vena jugularis externa Tepna se dělí na krátký dorsální kmen, odkud vystupují tři parietální větve a na ventrální kmen, z něhož vystupují další parietální a všechny viscerální tepny. (8) 2.1.2.3 Zevní kyčelní tepna (a. iliaca externa) Zevní kyčelní tepna přivádí tepennou krev do dolní končetiny. Prochází pánví a. cerebri tepna mozku a. coeliaca útrobní tepna a. coronaria věnčitá tepna a. femoralis stehenní tepna a. fibularis lýtková tepna a. hepatica propria jaterní tepna a. iliaca communis společná kyčelní tepna a. iliaca ext. et int. kyčelní tepna vnější a vnitřn

vedoucí do vnější kyčelní žíly a iliolumbální tepna a postranní sakrální tepna vedoucí do vnitřní kyčelní žíly. Vnější a vnitřní kyčelní tepna se spojují a tvoří pravou společnou kyčelní tepnu, která se na úrovni obratle L5 spojuje s levou společnou kyčelní tepnou a poté vzniká spodní dutá žíla zevní kyčelní tepna arteria iliaca externa. vnitřní kyčelní tepna arteria iliaca interna. stehenní tepna arteria femoralis. přední holenní tepna arteria tibialis anterior. zadní holenní tepna arteria tibialis posterior. zevní hrdelní žíla vena jugularis externa Oběhová soustava charakteristika tělních tekutin: jsou tvořeny hlavně vodou; dospělý člověk - 53% hmotnosti tělní tekutiny, z toho 21% jsou tekutiny mimobuněčné - tkáňový mok, míza, krev - nejsou od sebe izolované, z krevní plazmy vzniká tkáňový mok, z něho míza - přecházejí jedna ve druhou krev

Společná kyčelní tepna - Encyklopedie zdravotní sestr

Přesné uspořádání větví vnitřní kyčelní tepny je variabilní. Obecně platí, že tepna rozděluje do rozdělení přední a zadní oddělení, s rozdělením zadní, která vedla k nadřazené hýžďové, iliolumbar, a boční sakrálních tepen. Zbytek obvykle vznikají z přední divize 2 společné tepny kyčelní zevní: pod tříselním vazem → tepna stehenní vnitřní: do malé pánve, tam 11 větví (nástěnné, útrobní) odkysličená krev se do srdce (P předsíně) vrací horní dutou žílou (z paží, hlavy a krku) a dolní dutou žílou (z dolní poloviny těla) vrátnicov

(Vnější kyčelní tepny je tepna v levé horní části, při pohledu rozdělení od společné arteria iliaca v horní části). Vztahy stehenní a břišní tříselných kroužků, při pohledu do břicha. Pravá strana. (Externí kyčelní tepna je velká tepna ve středu, a tříselné vaz běží od pravém horním rohu na levém. 20.horní tepna okružní 21. L tepna ledvinová(a. renalis) 22. dolní tepna okružní 23. společná tepna kyčelní(a. iliaca) 24. vnitřní tepna kyčelní(a.iliaca interna) 25. zevní tepna kyčelní(a.iliaca externa) MALÝ KREVNÍ OBĚH - plicní kmen (truncus pulmonalis) z P komory se větví na P a L plicní tepnu pro P a L plíc

Arteria iliaca communis - WikiSkript

 1. - ty se pak dělí na: vnitřní tepnu kyčelní (a. iliaca interna) - pánevní stěna a pánev. orgány a vnější tepnu kyčelní (a. iliaca. externa), která pokračuje jako tepna. stehenní (a.femoralis) - v zákolenní jámě - tepna zákolenní (a. poplitea), která se rozvětvuje přední. holenní tepnu (a. tibialis anterior.
 2. projde břichem, v oblasti podbříšku se vnitřní aorta rozdělí, musí přinést krev do DK -> a. iliaca communis dextra et sinistra (pravá a levá tepna kyčelní)-> obě se dále dělí na interna et externa. art. iliaca interna zásobuje orgány malé pánve - močový měchýř, konečník, dělohu, svaly malé pánv
 3. levá komora - srdečnice (aorta) - levý oblouk aorty - sestupná aorta - 2 tepny kyčelní. z oblouku aorty vystupují: 2 věnčité tepny. tepna hlavopažní - větví se na pravou krkavici a pravou. podkličkovou tepnu. levá krkavice. levá podkličková tepna. krkavice - zásobují hlavu. podkličkové tepny - horní končetiny
 4. Okružní tepny - pro střeva: -a.mesenterica superior -a.mesenterica inferior Bifurkace - rozdvojení na: Kyčelní tepny společné - a.iliaca communis - kyčelní zevní -a.iliaca externa.DK - kyčelní vnitřní - a.iliaca interna.pánev Truncus celiacus J Ž Tepna: -jaterní -žaludeční -slezinná S Cévy střeva a.
 5. Obsah retroperitoneálního prostoru orgány cévy nervy nadledvinky, ledviny, pánvičky ledvinové, močovody, (na zadní stěnu břišní přirůstají a sekundárně retroperitoneálními se stávají vzestupný a sestupný tračník, dvanáctník a slinivka břišní břišní aorta a její párové větve: kyčelní tepna a křížová.
 6. - tepny - zevní kyčelní tepna - zevní stydká tepna -přední a zadní vemenná tepna - žlaznaté těleso - žíly - hluboké a povrchové žíly vemene - zevní stydká žíla - zevní kyčelní žíla - bohaté mízní řečiště - inervaci zajišťují 4 stydké nervy + autonomní nervy Mléčná žláza klisny = vemen

Svaly stehna. Svaly stehna se dělí do 3 skupin: přední, mediální (vnitřní strana stehen) a zadní. Přední stranu tvoří čtyřhlavý sval stehenní a krejčovský sval.Mediální skupinu potom adduktory stehna a zadní skupinu hamstringy.. Kvadriceps - čtyřhlavý sval stehenní (Musculus quadriceps femoris)Objemný dvoukloubový sval, který se podílí především na pohybech. OBĚHOVÝ SYSTÉM SCHÉMATA, OBRÁZKY Funkce srdce 1 systola 2 diastola Srdce - popiš česky 1 - horní dutá žíla 2 - pravá předsíň 3 - věnčité tepny 4 - pravá komora 5 - srdečnice 6 - plícnice 7 - levá předsíň 8 - věnčité tepny 9 - levá komora Srdeční chlopně popiš česky 1 chlopeň trojcípá 2 chlopeň dvojcípá 3 poloměsíčitá chlopeň. o Pravá a levá společná tepna kyčelní. K párovým orgánům - ledviny, pohlavní orgány, nadledviny. Do svalové bránice. Do stěn dutinu břišní. Játra, žaludek, slezina, slinivka břišní, střeva. Vnitřní větev - orgány v malé pánvi - konečník, moč.měchýř, děloha. Vnější větev - do dolních končeti

Totální endoprotéza kyčelního kloubu - TEP kyčl

Ta se dělí na hrudní aortu = aorta thoracica - leží na levém boku obratlových těl (před hrudní aortou je jícen) - prochází bránicí a navazuje na ni břišní úsek sestupné aorty = aorta abdominalis - uložená opět při páteři - dělí se pak = bifurkace aorty - v krajině bederní na 2 kyčelní tepny = artériae. Jaterní tepna: Tepna o 3 větvích, která zásobuje krví játra, žaludek, slinivku břišní a dvanáctník . Společné kyčelní tepny: Pravá a levá společná kyčelní tepna ; krev do dolních končetin . Podklíčkové tepny: Pravá a levá; krev do horních končetin . Pravá a levá krkovic kyčelní tepna křížová tepna, dolní dutá žíla a její přítoky, lymfatické uzliny a mízní kmeny a začátek hrudního mízovodu sympatické provazce, autonomní nervové pleteně a ganglia autonomních pletení Klasifikace poranění břicha . Zavřená poranění. pouze stěny břišní. - odstup hlavopažní tepna - dále se dělí na pravá krkavice a pravá podklíčková tepna) Plicnice - plicní tepna: z PK do plic - ODK - 2 větve - levá (levá plíce), pravá (pravá plíce) - jaterní tepna (vrátnicový oběh), krkavice (krční tepna), kyčelní, pažní, loketní, vřetenn - začíná srdečnicí (aorta) -> oblouk aorty - přikládá se vlevo k páteři, zpředu sestupuju asi ke 4. obratli bedernímu -> větví se na 2 tepny kyčelní - z aorty dále vystupují: - tepna hlavopažní - ta se dále dělí na pravou krkavici a pravou podklíčkovou tepnu - levá krkavice - levá tepna podklíčkov

Příčinou smrti je vykrvácení následkem mnohačetných bodných zranění, kterými byla přerušena vnější kyčelní tepna. Przyczyną śmierci jest wykrwawienie w wyniku wielu ran zadanych ostrym narzędziem co spowodowało przerwanie tętnicy biodrowej zewnętrznej DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Krevní oběh - tepny Mgr. Pavla Zamykalová únor 2013 Krevní oběh Krevní oběh se dělí na: Velký krevní oběh - Malý krevní oběh - plicní Oba krevní oběhy spojuje srdce Doplňte schéma velkého krevního oběhu: Doplňte úseky aorty: Doplňte větve vycházející z arcus aortae: Hrudní aorta probíhá před hrudní páteří odstupují z ní. Koncem října 1958 doktor Frank Mason Sones na Clevelandské klinice (stát Ohio) vyšetřoval mladíka s revmatickou nedostatečností aorty, konkrétně se snažil zjistit, jak postižená tepna vypadá. Zavedl do ní katétr s kontrastní látkou a začal rentgenovat

Společná kyčelní žíla - Wikipedi

stehna pokračuje zevní kyčelní tepna jako stehenní tepna (a.femoralis). ta se stáčí pod kolenem a rozděluje se na přední a zadní bércovou tepnu (a.tibialis anterior et posterior). Zpět se vrací okysličená krev do horní a dolní duté žíly (vena cava superior et inferior) a tou pak do pravé poloviny srdce Drobnější větve vnitřní tepny kyčelní zásobují svalstvo v okolí kyčelního kloubu. Zevní kyčelní tepna (a. iliaca externa) přivádí tepennou krev pro dolní končetinu. Tepna prochází pod tříselným vazem na přední a vnitřní stranu stehna. Stehenní tepna (a. femoralis) je pokračováním zevní kyčelní tepny na stehně kyčelní větev (r. Illiacus) dodává stejný název a kyčelní kosti svaly, tepna anastomózy s hlubokým zakřivené kyčelní kosti (z vnějšího kyčelní tepny). Svazky laterální tepny, postranní, horní a spodní, směřují k kosti a svalům sakrálního regionu

ledvinová tepna a. renalis ovariální tepna/varletní tepna a.ovarica/a.testicularis vnitřní kyčelní tepna a. iliaca interna a. vesicalis inferior Lymfa: paraaortální, společné kyčelní, zevní a vnitřní kyčelní mízní uzliny Prekurzor: ureterální pupe Sestupná aorta bifurcates na levé a pravé straně na jeho spodním konci společné kyčelní tepny; Na druhé straně, společné arteria iliaca bifurcates do vnitřní kyčelní tepny pánve a vnější kyčelní tepny, který vstupuje do femoropopliteální tepna dolní končetiny. Pod kolena, popliteal tepna se rozdělí na zadních a. - vychází z LK -> aorta -> aortální oblouk (arcus aortae) -> stáčí se podél páteře -> dutina hrudní -> bránice -> aorta břišní -> L4 se dělí na pravou a levou tepnu kyčelní - z aortálního oblouku vychází 3 větve - směrem doprava je to1. kmen hlavopažní; doleva 2 větve - 1. tepna levá podklíčková a 2. levá.

Základy Funkční Anatomie Člověk

Dobrý den Bolí mě kost kyčle, horní část, ne kyčel, ale kost nahoře co vyčnívá nahoře v boku... děkuji za informaci Zlata Doplnění informací: Úraz žádný, pravidelně cvičím, mám altrozu koleně 2-3 stupeň, bolest vždy po vstávání ze sedu , musím to rozchodit cca 20m , bolí to téměř 3.měsíce vkuse.. při cvičení mě to nebolí pouze při chůzi. a je to. * znamená, že druh je v ČR nepůvodní. Superskupina Excavata (převážně bičíkovci, často žijící v kyslíkem chudých prostředích). krásnoočko (Euglena), lamblie (Giardia) Superskupina Amoebozoa (měňavkovité organismy s bičíkem i bez něj, vzácně tvořící mnohobuněčné útvary - plodničky). měňavka (Amoeba), štítovka (Arcella), vlčí mléko syn. Příčinou smrti je vykrvácení následkem mnohačetných bodných zranění, kterými byla přerušena vnější kyčelní tepna. Cause of death is exsanguination due to multiple sharp force injuries severing the external iliac artery. Podobné fráze ve slovníku čeština angličtina..

Velký krevní oběh - WikiSkript

 1. Na úrovni poloviny bederního obratle iv břišní aorty se rozdělí na dvě společné kyčelní tepny, tvořit bifurkaci aorty (bifurcatio aorty), a rozprostírá se do tenké nádoby - střední sakrální tepna (a
 2. →→→→Elastické cévy (aorta, krkavice, kyčelní tepny s věkem dilatují a klesá jejich poddajnost. To je způsobeno (1) fragmentací a (2) kalcifikací elastinových membrán mediea (3) následnou remodelačníreakcí, kdy buňky nahrazují poddajný elastin tuhým kolagene
 3. 8 vztahy: Dolní končetina, Koleno, Krev, Kyčelní kloub, Lidské tělo, Stehenní kost, Stehno, Tepna. Dolní končetina. Dolní končetina (lat. membrum inferius) představuje párový orgán opory, díky kterému je zajištěn pohyb vzpřímeného těla

MočovodMočovod 5. Močový měchýřMočový měchýř 6. Uretra - močová trubice. 7. NadledvinaUretra - močová trubiceNadledvina 8. Renální tepna a renální žílaRenální tepnarenální žíla 9. Dolní dutá žíla 10. Abdominální aortaAbdominální aorta 11. Společná kyčelní tepnaSpolečná kyčelní tepna a žíla 12 142 Kyčelní tepna 143 Kyčelní žíla 144 Ledvinná žíla 145 Ledvinná tepna 146 Pravá nadledvinka 147 Levá nadledvinka 148 Pravá ledvina 149 Levá ledvina 150 Kůra ledviny 151 Dřeň ledviny 152 Ledvinná pánvička 153 Močovod 154 Rektum . Title: Lidský trup, 14 částí Author: Ø )û­b ë Ó Ã. Aorta abdominalis Nepárové: a.coeliaca - trojdílná orgánová tepna - krev pro játra, žaludek, slezinu a dvanáctník - dělí se na a.gastrica sinistra -levou žaulde ční tepnu, a.hepatica communis - společná jaterní tepna, a.lienalis - slezinná tepna Orgány dolní pravé poloviny břicha zásobuje horní okružní tepna - a.mesenterica superior - probíhá v. Dolní hrudní a lumbální mícha se podle sestupné větve aorty a kyčelní tepna větví napájení. Ventrální přední přívod spinální arterie 2/3, po míchy hřbetní tepny na 1/3 plochy, na straně páteře tepny kroužky napájení. 2-4 hrudní míchy krční a hrudní páteře obratlů fázi tepny Odboru, cévní zásobení je. Většina (90 %) břišních výdutí začíná pod odstupem ledvinných tepen a obvykle se šíří směrem dolů na jednu nebo obě ilické (kyčelní) tepny. Příznaky: Aneurysma břišní aorty může být bolestivé. Bolest je pociťována obvykle hluboko v bederní a křížové krajině, ale je neurčitě umístěná, rýpavého charakteru

• kyčelní kloub (r. acetabularis), zadní strana stehna • a. circumflexa femoris lat. - r. ascendens, transversus, descendens - přední a boční strana stehna -aa. perforantes (3-4) elastická tepna (slabá tunica media) - aneurysmata • rete articulare genu Není-li hmatná pulzace na společné stehenní tepně, bývá velmi často dolní epigastrická tepna vydatnou kolaterálou pro krevní oběh dolní končetiny, a pak ji nelze podvázat na úrovni vnitřního tříselného kruhu. Petitův trojúhelník ohraničují hřeben kyčelní kosti, zevní okraj m. latissimus dorsi a zadní okraj m. Aorta se pak dělí na kyčelní tepnu interní, externí a nakonec také na tepnu zásobující přímo penis a jeho topořivá tělesa. Při sezení a zejména jízdě na kole může dojít k jejímu poškození. Tím pádem se zkrátí a dochází k dysfunkci. Hlavní tepna zásobuje dvě topořivá tělesa. Žalud je však zásoben samostatně břišní aorta dodává větve zásobují trávicího traktu( celiac kmen, vynikající a nižší mezenterické tepny), ledvin( krevních cév) a dolní končetiny( vpravo a vlevo společné kyčelní tepny).Společná kyčelní tepna dělí na vnitřní a vnější tepny kyčelní.Externí kyčelní tepnu pokračuje do stehenní tepny. ledvina se odebere řezem pod žebry a uloží se do malé pánve kyčelní a její tepna, žíla i močovod se napojí na příslušné anatomické struktury-pacientovi jsou podávána Imunosupresíva na potlačení transplantační imunitní reakce: Uremické koma. uremie

Renální tepna - Encyklopedie zdravotní sestr

 1. Krev je okysličená (pouze tepna vedoucí krev do plic vede krev neokysličenou), světlá pulsující. Tepny většinou vedou hlouběji, podél kostí, žíly na povrchu. V malé pánvi se aorta štěpí na dvě kyčelní tepny (a. iliaca), které pokračují stehení tepnou (a. femoralis)do každé nohy
 2. Kyčelní kloub anatomie. Anatomie / structura Ledvinov pnvika (pelvis renalis) le spolen s ledvinovmi tepnami a ilami na vnitnm okraji ledvin.Z pnviek vystupuj tenk trubice - moovody, spojujc pnviky s moovm mchem. Mo odkapvajc z st sbracch kanlk do kalich odtk do pnviek, kde se hromad
 3. Také se jim říká kyčelní či koxální žlázy a vyskytují se i u některých pavoukovců. [10] Ú.: Vyjmenujte zástupce korýšů. U pavoukovců, želvušek a některých zástupců hmyzu jsou vylučovacím systémem malpighické trubice = žlázy (č. 20)
 4. arteria nutricia - tepna vyživující arteria profunda linguae - hluboká tepna jazyková arteria, ae, f. - tepna arteriola, ae, f. - tepénka arteriosus, a, um - tepenný arteriovenosus, a, um - arteriovenózní, týkající se tepny a žíly arthritis, itidis, f. - zánět kloubu arthron - kloub arthrosis, is, f. - nezánětlivé.
 5. jaterní tepna (a. hepatica) portální žíla (v. portae) Slinivka je protáhlá žláza horizontálně uložená za žaludkem, má velikost cca 12-16 cm a hmotnost přibližně 60-90 g. Místo vpichu se obvykle nachází 3 cm pod pupkem vlevo nebo vpravo v krajině mezi pupkem a hřebenem kosti kyčelní
 6. utách od zavolání a to to měli jen 10 km. Poté, co.
 7. Struktura. Tříselných vazů vede od přední superior kosti kyčelní části ilium na stydké tuberculum na stydké kosti.Je tvořen vnější břišní šikmou aponeurózou a je kontinuální s fascia lata stehna.. O přílohy je spor. Struktury, které procházejí hluboko do tříselného vazu, zahrnují: Psoas major, iliacus, pectineus; Stehenní nerv, tepna a žíl

Cévní systém pánve Fotografický interaktivní atlas člověk

Zúžení krční tepny příznaky Aneurysma krční tepny: příčiny, typy, příznaky, diagnóza, chirurgie . Aneurysma krční tepny - obecně, to není vzácné a velmi nebezpečné onemocnění kardiovaskulárního systému, často s fatálními následky První popis Eustachovy trubice spojující nosohltan a středoušní dutinu se objevuje již ve starověkém Řecku kolem roku 400 před naším letopočtem. Roku 1562 poprvé detailně popsal průběh tuby, její strukturu a význam Bartolomeus Eustachius, profesor anatomi VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství Analýza vlivu fyzikálních a geometrickýc

Stavba a funkce cév, rozdělení na malý a velký krevní oběh

- jaterní tepna (vrátnicový oběh), krkavice (krční tepna), kyčelní, pažní, loketní, vřetenní České-ruský slovník. třepání (tekutiny). Толкование Перевод ; Pomocné tekutiny Ráj neh arteria femoralis. Hlavní tepna stehna, navazuje na vnější kyčelní tepny. Kód deskriptoru: A07.231.114.351. Anatomi a. - arteria - tepna ACR - American College of Rheumatology ADLs - activities of daily living BMI - Body Mass Index - index tělesné hmotnosti COX - cyklooxygenáza CS - chondroitinsulfát CT - poítaþová tomografie EKG - elektrokardiogram EULAR - European League Against Rheumatism GIT - gastrointestinální trakt GS - glukosaminsulfá arteria iliaca communis - lat. společná tepna kyčelní. Probíhá podél vnitřního okraje m. psoas a ve výši lumbosakrálního skloubení se dělí na zevní a vnitřní tepnu viz a. iliaca externa, interna ; Es erfolgt eine Übersichtsangiographie, welche die linksseitige Stenose der A. iliaca communis zeigt

Ženská pánev - pravá čás

Sleziny tepna: Odbočení z břišní tepny, to tepna dodává krev do sleziny, žaludku a slinivky břišní. Renální tepny: větvení přímo z aorty, tyto tepny dodávat krev do ledvin. Společná kyčelní tepny: břišní aorta se rozdělí na dvě společné kyčelní tepny v dolní břišní oblasti. Tyto tepny prokrvení nohou a chodidel Aorta je elastická tepna a jako taková je docela roztažitelná. Aorta se skládá z heterogenní směsi hladkého svalstva, nervů, intimních buněk, endotelových buněk, buněk podobných fibroblastům a komplexní extracelulární matrice.Cévní stěna se skládá z několika vrstev známých jako tunica externa, tunica media a tunica intima.. Tepny jsou cévy, které nesou krev pryč od srdce a aorta je největší tepna v těle. Srdce je orgán na kardiovaskulární systém, který funguje tak, že cirkulaci krve spolu s plicními a systémovými okruhy. Aorta se zvedne z levé srdeční komory, tvoří oblouk, pak se rozšiřuje až do břicha kde to odbočuje do dvou menších tepen

Močovod - Wikipedi

tepna stehenní, femorální: arteria hepatica-tepna jaterní, hepatální: arteria hepatica communis-tepna jaterní společná: arteria pulmonalis-tepna plícnice, pulmonální: arteria renalis-tepna vřetenní, renální: articulatio tibiofibularis-proximální spojení kosti holenní a kosti lýtkové: articulus coxae-kloub kyčelní. tepna kyčelní - arteria iliaca. tepna ledvinová - arteria renalis. tepna okružní - arteria mesenterica. tepna podklíčková - arteria subclavia. tepna pažní - arteria brachialis. tepna pupečníková - arteria umbilicalis. těhotenství - graviditas, gestace. tělo - corpus. teplý - calidus Aorta je hlavní tepna, který nese okysličené krve v celém těle. Na úrovni pupku aorty se rozdělí na dvě kyčelní tepny. Na úrovni třísla do kyčelních tepen projít stehenní tepnu. Aortofemoralnoe bypass je také nazýván aorto-femorální bypass rozdvojení. Štěp je tvořen touto operací ve formě obrácené

PPT - Krevní oběh PowerPoint Presentation - ID:4756955Dolní dutá žíla – Wikipedie

Aorty je největší tepna lidského těla, přes kterou je krev nasycena kyslíkem, proudí z levé komory. Z ji pryč poboček různých vnitřních orgánů a tkání, ale na úrovni pánve, je rozdělen na dvě kyčelní tepny, které krovopostachayut dolní končetiny Společná kyčelní žíla vzniká soutokem zevní a vnitřní kyčelní žíly v úrovni pátého bederního obratle. Odvádí odkysličenou krev z pánve a dolních končetin. Soutokem vena iliaca communis dextra a sinistra vzniká dolní dutá žíla . Společná kyčelní žíla běží podél společné tepny kyčelní Mediální, kyčelní žíly po zadní straněpovrch. Jeho tři větve: hluboké, příčné a vzestupné - přenášejí kloub do kyčelního kloubu, jeho svalstva a sousedních tkání. Tři perforující tepny: kyčelní kosti, vnější svalstvo pánve, kůže se integruje a krvácí. Klesající kolenní tepna - varletní tepna (žíla) - varle + nadvarle + chámovod - zevní stydká tepna (žíla) - šourek a předkožka - vnitřní stydká tepna (žíla) - močová trubice, přídatné pohlavní žlázy, penis varletní tepna (a. testicularis) zevní kyčelní tepna (a.iliaca externa) vnitřní stydká tepna (a.pudenda interna) tepny pánve kon

Kyčelní kloub (articulatio coxae) - kulovitý omezený kloub, který je nejzatěžovanějším kloubem v lidském těle. Kolenní kloub (articulatio genus) - složený kloub, ve kterém artikulují tři kosti: stehenní, holenní a lýtková. Nedílnou součástí kloubu jsou menisky, tvořené vazivovou chrupavkou Ateroskleróza endarterektomie popis - kalení a tuhost cév, vyplývající z nahromadění plaku (plakety). Plaky se skládají z tukových depozit, cholesterol a vápenaté soli. Se hromadí na vnitřní stěně tepen. To vede k, že tepny zužuje a vytvrzení. Plakety mohou zpomalit nebo dokonce zastavit průtok krve. Endartyerektomiya - chirurgické odstranění plaku a zlepšují. Zadání, seminárky a projekty pro předmět: Anatomie. Použij Facebook nebo Google a získej přístup k projektům ihned

Tak a teď to pojďme dokončit. Krev je nyní dole v aortě a proudí do nohou. Ale také proudí do těchto dvou arterií zvaných vnitřní kyčelní tepny. To jsou ty co jsem nakreslil tady. Z nich vychází spousta větví, ale ta důležitá, kterou bych chtěl nyní zdůraznit Je tato, co teď vybarvuji. A ta jmenuje pupečníková tepna Kyčelní a křížokyčelní kloub Hlavní body : typ, tvar, hlavice, jamka, kloubní pouzdro, vazy, zvláštní zařízení kloubu, pohyby a střední poloha, svaly provádějící pohyby v kloubu a syntopie kloub Lékařská latina Vyzkoušejte se ze slovíček série Lekce 1 - 8 Nové metody v léčbě aterosklerózy. U lidí nad 60 let je nemoc známá jako ateroskleróza rozšířená. Týká se především lidí s nadváhou, kuřáků, diabetiků i dalších

Tepna není z povrchu dosažitelná. Zevní kyčelní tepna pokračuje na dolní končetinu. Průchodem pod tříselným vazem mění svůj název, a pokračuje jako stehenní tepna. Stehenní tepna probíhá na vnitřní straně stehna do zákolenní jámy. Touto tepnou je přiváděna krev pro celou dolní končetinu Komprese kyčelní žíly, která má za následek snížení průtoku v žíle a v levé dolní končetiny v důsledku cévní malformace. To může mít za následek otok levé noze, bolest, iliofemorální hlubokou žilní trombózou a Potrombotický syndromu. C14.240.850.976 - jediná pupečníková tepna. C14.240.850.984 - cévy. dolní končetina - pletenec pánevní (pánevní kost vzniká srůstem kosti kyčelní, sedací, stydké), kyčelní kloub. d) lebka. chrání mozek, ploché kosti, v dospělosti kosti spojené švy. mozková část - temenní, spánková, čelní, týlní, klínová a čichová kos Součásti krevního oběhu srdce, které stahy zajišťuje proudění krve uzavřeným systémem cév uzavřený systém cév, jimiž krev v těle proudí SRDCE (COR, KARDIA) nepárový, dutý orgán, uložený v dutině hrudní mezi pravou a levou plící za hrudní kostí v dospělosti má tvar kužele, jehož širší báze je obrácena vpravo, nahoru a dozadu; užší zaoblený hrot.

Velký (tělní) oběh: LK - aorta - z ní vystupují tepna hlavopažní (větví se na pravou krkavici a pravou podklíčkovou tepnu), levá krkavice, levá tepna podklíčková (krkavice zásobují hlavu, podklíčkové tepny zásobují horní končetiny), větve zásobující vnitřní orgány (jícen, průdušky, bránice, nadledviny. artère f tepna, artérie; ~ coronaire věnčitá tepna; ~ pulmonaire plicní tepna artériole f tepénka, arteriola articulation f kloub, kloubní spojení; ~ de la hanche kyčelní kloub; ~ de l'épaule ramenní kloub; ~ du coude loketní kloub; ~ immobile pevné kloubní spojení;. coxa - kyčelní kloub coxa plana - zploštění hlavice kyčelního kloubu arterie - tepna foraman intervertebrale - otvor meziobratlový pro výstup míšního nervu foramen obturatum - velký otvor obkroužený kostí sedací a stadkou fraktura - zlomenina. SRDCE (COR) Centrální orgán oběhové soustavy Uloženo v meziplicním prostoru Leží na střední linii těla, větší částí vlevo Hmotnost - asi 340g u mužů (ženy méně) Délka - asi 14 cm od báze k hrotu Stavba: Dutý sval tvořený speciální příčně pruhovanou svalovinou - myokard Vnitřní výstelka - endokard Vnější vazivová blána - epikard Celé srdce je.

 • Kování pro posuvné dveře skříně.
 • Jahody v čokoládě recept.
 • Metoda 5p marketing.
 • World of tanks clans.
 • Css border generator.
 • Online marketing.
 • Draci v hrnci brownies.
 • Store minicraft.
 • Siderické kyvadlo koupit.
 • Emma wiklund.
 • Motorka indian veteran.
 • Velikost 74.
 • Treninkovy plan 2 1.
 • Groove bar tripadvisor.
 • Djokovic.
 • Tučňáci z madagaskaru epizody.
 • Křídlové brány cena.
 • Lauren jauregui all night.
 • Sci fi audioknihy.
 • Smilebox galerie.
 • Div obrazek.
 • Kabelka valentino stribrna.
 • 3d televize levne.
 • Dětská teplá pyžama.
 • A s vlnovkou.
 • Pustá rybná prodej.
 • Vlastnosti vnímání.
 • Polystone.
 • Ženská jména podle abecedy.
 • Merkur otáčení.
 • Pitahaya recept.
 • Dívčí podprsenka lambada.
 • Ohmův zákon v praxi.
 • Mořský skif cena.
 • Kcl wiki.
 • Mackenzie ziegler.
 • Cíle hospodářské a měnové unie.
 • Neverbální komunikace svádění.
 • 6 6tt.
 • Allantois funkce.
 • Nikon fotoaparát.