Home

Racionální celá čísla

Výstavba čísel oborů : čísla přirozená = čísla kladná celá čísla celá - kladná celá, nula, záporná celá čísla racionální - čísla ve tvaru x y kde x C, y C y 0 2.2. Zlomek, smíšené číslo 2.2.1. Druhy zlomků, smíšené číslo Zlomek se skládá z čitatele , jmenovatele a zlomkové čáry Racionální číslo je číslo, které lze vyjádřit jako zlomek, tedy podíl dvou celých čísel, většinou zapsaný ve tvaru nebo a/b, kde b není nula. Název pochází z latinského ratio - poměr Přirozená čísla, celá čísla, racionální čísla, iracionální čísla, reálná čísla, komplexní čísla. Číselné obory, druhy čísel Přirozené, celé, racionální, iracionální, reálné, komplexní číslo a jejich množiny Co znamená přirozené číslo? Co vše patří do množiny reálných čísel

Racionální číslo - Wikipedi

 1. Vznikla tedy potřeba rozšíření celých čísel, aby vždy existoval podíl dvou čísel. Podíl dvou čísel nazýváme číslo racionální, která vyjadřujeme ve tvaru zlomku. a- čitatel (určuje počet částí z celku) ——- zlomková čára b- jmenovatel (určuje počet dílů, na které je celek rozdělen
 2. Vennův digram - množiny číselných oborů. N - přirozená čísla: 1, 2, 3, 100, 105, 1006... můžeme je spočítat na prstech ruky Z - celá čísla: -10, -1.
 3. O číslech a skupinách čísel pojednávají následující články: . Hlavní skupiny čísel. přirozená čísla. prvočíslo; složené číslo. dokonalé číslo, celé číslo, které je součtem všech svých dělitelů mimo sebe sama; celá čísla; racionální čísla; reálná čísla. iracionální čísla
 4. Celá čísla (11h) Celé číslo, porovnávání celých čísel (2h) Absolutní hodnota celého čísla (1h) Sčítání celých čísel (2h) Odčítání celých čísel (2h) Násobení celých čísel (2h) Dělení celých čísel (2h) Racionální čísla (11h) Záporná desetinná čísla a zlomky (3h) Porovnávání racionálních.
 5. Matematika. Pro 6. ročník Pro 7. ročník Pro 8. ročník Pro 9. ročník Tematicky.
 6. Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145. Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8. Hvězdička * znamená násobení. Plus + je sčítání, mínus -je odčítání, {} [] jsou závorky
 7. Celá čísla • symbol: Z. Obor celých čísel zahrnuje přirozená čísla, čísla jim opačná (tj. záporná) a nulu: Obr. 4: Obor celých čísel na diagramu číselných oborů (zvýrazněn šrafováním). Racionální čísla • symbol: Q. Obor racionálních čísel obsahuje celá čísla a jejich podíly. Lze je tedy zapsat jako

Racionální čísla: Násobení, dělení - desetinná čísla: 01: 7: Matematika: Racionální čísla: Násobení, dělení - desetinná čísla: 02: Zobrazena cvičení 1-14 (0 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů Racionální čísla Racionální číslo je číslo vyjádřené ve tvaru zlomku kde je celé číslo a je číslo přirozené. Tento zápis je jednoznačný pokud čísla , jsou nesoudělná, zlomek je v základním tvaru. Racionální čísla lze rovněž zapsat desetinným číslem a to s ukončeným desetinným rozvojem např. 2 5 = procv7_2.3 sčítání celá čísla.pdf. procv7_2.4 odčítání celá čísla.pdf. procv7_3.2 porovnávání racionální čísla.pdf. procv7_3.3 sčítání a odčítání RČ.pdf. procv7_3.4 nbásobení a dělení RČ.pdf. procv7_4.1 Poměr krácení a rozšiřování.pdf. procv7_4.2 rozdělení celku v daném poměru.pdf Matematika - Celá čísla Vyberte z násladujících kategorií Používat čísla od 1 do : Vyberte číslo: Malá násobilka: použít Odkazy na výuku Novinky na procvicuj.cz. 28.11.2011. Oprava některých chyb. 10.09.2011. pŘÍklady k procviČenÍ xiv. - racionÁlnÍ ČÍsla - i. pŘÍklady k procviČenÍ xiii. - trojÚhelnÍky pŘÍklady k procviČenÍ xii. - zlomky - x.- slovnÍ Úlohy (pdf) pŘÍklady k procviČenÍ xi. - zlomky - ix.- test (pdf) pŘÍklady k procviČenÍ x. - zlomky - viii. (pdf

Přirozená čísla, celá čísla, racionální čísla, iracionální

 1. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube
 2. Racionální čísla V matematice, racionální číslo (nebo informally zlomek) je poměr dva celá čísla, obvykle psaný jak / b, kde b je ne nula. Sčítání a rozmnožování racionálních čísel jsou takto: /b + c/d= (inzerát + bc) /b
 3. Racionální čísla pracovní list Název školy: Základní škola Zaječí, okres Břeclav přirozená čísla - záporná celá čísla - nula - kladná i záporná desetinná čísla - kladné i záporné zlomky → všechna čísla, která lze vyjádřit jako zlomek (jmenovatel různý od 0).
 4. Racionální čísla - počítání se zlomky. racionální čísla - příklady k procvičení.doc (34 kB) Počítání se závorkami, racionální čísla. Pracovní list - celá, racionální čísla.doc (23 kB) Násobení,dělení celých čísel, posloupnost početních výkonů celá čísla2 .doc (22,5 kB) celá čísla.doc (27 kB
 5. Iracionální čísla jsou nekonečná nespočetná množina; Co nevíme # V oblasti iracionálních čísel existují některé otevřené otázky. Není známo jestli výsledky těchto operací jsou iracionálními čísly nebo jestli to jsou racionální čísla
 6. Racionální čísla Podrobnější informace naleznete v článku Racionální číslo . Stejně, jako je odečítání opačnou operací ke sčítání (a abychom mohli odečítat bez omezení, museli jsme rozšířit přirozená čísla na celá čísla), nabízí se otázka, co s opačnou operací k násobení - s dělením

Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné Plán práce. Září - přirozená čísla Říjen - celá čísla, racionální čísla Listopad - racionální čísla, reálná čísla Prosinec - teorie množin Leden - výroková logika, mnohočleny Únor - mnohočleny, racionální lomené výrazy; Březen - iracionální výrazy, lineární rovnice, nerovnice a jejich soustav Celá část smíšeného čísla odpovídá podílu, čitatel zbylého zlomku odpovídá zbytku. Příklad: \frac{17}{3} = 5\frac23, protože 17:3 je 5 a zbytek 2. \frac{15}{7}= 2\frac17, protože 15:7 je 2 a zbytek 1 Zlomky, celá čísla a racionální čísla. DUM 221-240 . VY_32_INOVACE_221: Zlomek - úvod: VY_32_INOVACE_222: Rozšiřování zlomků.

Číselné obory - přirozená, celá, racionální, iracionální

 1. Racionální a reálná čísla. Racionální číslo je číslo, které lze vyjádřit jako zlomek, tj. podíl dvou celých čísel, většinou zapsaný ve tvaru nebo a/b, kde b není nula. Číslo a označujeme jako čitatel a číslo b jako jmenovatel. Každé racionální číslo lze vyjádřit nekonečně mnoha zlomky (např. 1/2 = 2/4 = 3.
 2. Dalším číselným oborem jsou racionální čísla, která si můžeme představit jako zlomky ve tvaru \(\frac ab\).Je lehké vidět, že přirozená čísla i celá čísla jsou součástí racionálních čísel - stačí k libovolnému číslu do jmenovatele zapsat číslo 1
 3. Racionální čísla jsou čísla, která lze zapsat zlomkem jako podíl dvou celých čísel, tedy celá čísla, desetinná čísla a zlomky. Množinu všech racionálních čísel označujeme písmenem, nebo zjednodušeně Q. Z anglického quotient (podíl)

Opakování - přirozená, celá a racionální čísla. Dělitelnost: Která čísla jsou soudělná a která nesoudělná: 15 a 20, 15 a 17, 115 a 25. Najděte všechny dělitele čísel: 12, 100, 23. Najděte n(15,24) a D(64, 24 Převod desetinného čísla na zlomek 0,1 desetiny 10 1 0,01 setiny 100 1 0,001 tisíciny 1000 1 převedeme na zlomek, pak upravíme na základní tvar př. 20 7 6 20 127 100 635 6,35 = = = přirozená čísla 1,2,3. ozn. N Celá čísla -1,-2,0,3,5 ozn. Z Racionální čísla 0,5; 1/2; 3,333 ozn. Q Irracionální čísla 2;p;e ozn. Jak počítat racionální čísla Od: afrafrg* 27.01.14 16:55 odpovědí: 2 změna: 27.01.14 23:15 Ahoj moc bych vás prosila abyste mi třeba poslai nějakou stránku na racionální čísla jsem v 7 ročníku základní školy a nechci mít zase blbý známky tak bych vás prosila o radu děkuju Racionální čísla mají celá čísla a zlomky a desetinná čísla. Nyní můžete vidět, že čísla mohou patřit k více než jedné klasifikaci skupiny. Racionální čísla mohou mít i opakující se desetinná místa, které uvidíte být písemná takhle: 0.54444444 což jednoduše znamená, že se opakuje nekonečně dlouho, někdy uvidíte což je čára přes jedno.

Seznam čísel - Wikipedi

Zopakuj si celá čísla, racionální čísla a iracionální čísla. Pak si procvič jejich určování. Učebna Google Facebook Twitter. E-mail. Racionální a iracionální čísla. Úvod do racionálních a iracionálních čísel. Číselné obory: racionální a iracionální čísla Racionální číslo. Zlomek, základní tvar zlomku. Rozšiřování a krácení zlomků. Početní operace se zlomky. Smíšené číslo, složený zlomek. Převádění zlomků na desetinná čísla a naopak. Periodická čísla. Racionální čísla, jejich uspořádání, číselná osa. Početní operace s racionálními čísly. Poměr

Matematika v 7 r

 1. Celá čísla napravují přirozená čísla o uzavřenost operace rozdílu (odčítání). To znamená, že celá čísla jsou uzavřená na operaci sčítání, násobení a odčítání, stále ovšem nejsou uzavřená a operaci dělení (mohli bychom využít stejný protipříklad, jako v předchozích odstavcích)
 2. Tématický okruh: Racionální čísla Téma: Zlomky - rozši řování a krácení zlomk ů Ro čník: 7. ro čník Očekávaný výstup: Žák zná pojem základní tvar, dává z lomky do zákl. tvaru, rozši řuje a zkracuje zlomky. Klí čová slova: Základní tvar, základní pojmy, zlomek rozši řování, zkracování
 3. Celá čísla (opakování) - pracovní list Mgr. Milena Dusová leden 2012 Matematika - 6.ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 1. Porovnej, doplň <, > a) -15 -9 b) -32 23 c) 0 -7 d) 18 -18 e) 21 -58 f) 4 0 2. Seřaď čísla vzestupně ( od nejmenšího po největší ).
 4. znázorňuje racionální čísla na číselné ose Předmět: Matematika Učivo: zobrazení celých a racionálních čísel na číselné ose Ročník: 7. Metoda: samostatná práce, práce ve dvojici 1. Co se žák učí: - Znázorňovat celá a racionální čísla na číselné ose - Orientovat se na číselné ose - Řešit.
 5. Racionální čísla jsou rozšířením pojmu celých čísel o schopnost popsat skutečnost, že u nějakých objektů máme jen jejich část. Jak přesně tedy lze racionální čísla zavést? Celá čísla nám budou sloužit jako výchozí hodnoty, které budeme dělit na části
 6. 2.4 Mocniny s racionálním mocnitelem. Z předcházejícího výkladu umíme počítat s mocninami s celým mocnitelem. Zároveň víme, že každé racionální číslo lze vyjádřit ve tvaru zlomku \(\displaystyle \frac {m} {n}\), kde \(m \in \mathbb Z\), \(n \in \mathbb N\)

Tady je ten problém, zda Z+ jsou celá nebo i necelá. Pokud jsou to všechna kladná racionální čísla, máte pravdu. Nemohu se ale zbavit dojmu, že i podle paní učitelky (tedy ve vašem značení) to mají být čísla celá (a somozřejmě kladná); nasvědčuje tomu i to, že pro číslo 0,2 vám nenapsala, že patří do Z+ Racionální čísla. 02. Mocniny a odmocniny. Pythagorova věta. 03. Výrazy. Číselné výrazy. 05. Lineární rovnice. 01. Slovní úlohy řešené pomocí rovnic. Celá čísla. Dobrovolný domácí úkol na vánoční prázdniny. vytiskni si nebo opiš zadání na SAMOSTATNÝ PAPÍR , ne do sešitu Prozkoumáme celá čísla, číselné řády, pořadí operací, zaokrouhlování a další aritmetické vlastnosti. Tento blok nám pomůže prohloubit znalosti aritmetiky. Prozkoumáme celá čísla, číselné řády, pořadí operací, zaokrouhlování a další aritmetické vlastnosti. Rozpoznej číselné obory: racionální a. Celá čísla, racionální čísla. Zapsat záporné a kladné číslo a zobrazit je na číselné ose. Určit opačné číslo k danému číslu. Zobrazit dané racionální číslo na číselné ose. Porovnat dvě racionální čísla. Určit absolutní hodnotu racionálního čísla pomocí číselné osy. Sčítat a odčítat celá čísla Pro racionální čísla (mimo nuly) existují inverzní čísla (pro 2 je to číslo 1 2) . Operace d ělení je uzav řená (pokud ned ělíme nulou) přidáním dalších čísel jsme u nové množiny získali více vlastností. Čísla inverzní vzhledem k operaci násobení se nazývají převrácená čísla (p řevrácené hodnoty)

On-line cvičen

 1. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2769. Úkoly na jedničku v 7. ročníku Září: Přirozená čísla a zlomk
 2. Teorie k vytištění zde Test zde Online cvičení zde Porovnávání racionálních čísel 23.02.2015 20:09. Teorie k vytištění zde Online cvičení zd
 3. CELÁ ČÍSLA - sčítání a odčítání; CELÁ ČÍSLA 2 - násobení a dělení CELÁ ČÍSLA 3 - sčítání a odčítání CELÁ ČÍSLA 4 - sčítání, odčítání CELÁ ČÍSLA 5 - sčítání, odčítání a násobení CELÁ ČÍSLA 6 - sčítání, odčítání a násoben
 4. Celá čísla. Dělení celých čísel 05.02.2015 06:53. E-LEARNING + test PPT ke stažení zdeNásobení a dělení - spojovačkyOnline cvičení - testyPříklady k vytištění zde a zdeVideo Násobení celých čísel 26.01.2015 17:53. E-LEARNING - zde PPT ke stažení zde Dynamický list k procvičení zde příklady k vytištění zde.

Pracovní listy pro 9. ročník ZŠ : Opakování z 8. ročníku ZŠ:.: Opakování výrazů a mocnin zde.Náhled listu zdeOpakování řešení lineárních rovnic zde.Náhled listu zdeOpakování úpravy výrazů na součin pomocí vytýkání a vzorců zde.Náhled listu zdeOpakování násobení mnohočlenů a rozklad výrazů na součin zde.. Celá čísla Sčítání celých čísel - dvě čísla; Sčítání celých čísel - tři čísla; Racionální čísla Převod zlomků na desetinná čísla; Převod desetinných čísel na zlomky; 8. třída. Mocniny Druhá mocnina přirozených čísel do 15 Všechny informace o produktu Matematika - Racionální čísla a procenta sekunda - Herman Jiří, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Matematika - Racionální čísla a procenta sekunda - Herman Jiří Vy_42_Inovace_Celá čísla smyčky a žížalky.38: 7. Žák se naučí početní operace s celých čísel. Pracovní listy k procvičování početních operaci celých čísel. Žák přepisuje uvedená cvičení do sešitu a řeší je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění Sčítání a násobení čísel uvedených druhů (tj. základní početní operace) dobře z hodin matematiky známe. Pro zopakování uveďme, že množinu všech čísel určitého druhu, ve které jsou definovány bez omezení operace sčítání a násobení, označujeme jako číselný obor.. Číselné obory a jejich označení

Racionální a iracionální čísla. V tomto bloku si uvedeme dva obory čísel - čísla racionální a iracionální. Ukážeme si, jak je rozlišujeme a jaké budoou výsledky různých matematických operací mezi nimi. Pojďme si zkusit vydělit dvě celá čísla a podívat se, jestli pomocí podílu dokážeme dostat √2.. Racionální čísla ÔRacionální číslo je číslo, které lze vyjádřit jako zlomek, tj. podíl dvou celých čísel, většinou zapsaný ve tvaru : nebo Õ, kde b není nula. Název pochází z latinského ratio - podíl. Každý zápis zlomku je založen na části celku (například polovina 1⁄ 2, tři čtvrtiny 3⁄ 4, dvě třetiny2 A pak se podíváme na celá čísla a racionální čísla. I tato čísla budeme porovnávat podle velikosti, sčítat je, odčítat, násobit i dělit. Hlavně nás budou zajímat záporná celá čísla, záporná desetinná čísla a záporné zlomky. Setkáme se s teplotami pod nulou, se zápornou nadmořskou výškou, s výškou pod.

Nepřímá úměrnost - YouTube

Reálná čísla - Vysvětlení látky. Reálná čísla jsou čísla, která lze znázornit na číselné ose a která můžeme zapsat pomocí desetinných čísel s konečným nebo také nekonečným desetinným rozvojem. Množinu všech reálných čísel označujeme písmenem , nebo zjednodušeně R Sudá čísla jsou celá čísla, která jsou beze zbytku dělitelná dvěma. Sudá čísla končí cifrou 0, 2, 4, 6 nebo 8. Příklady sudých čísel jsou 138, 12, 0, 9356, -34, 6. Lichá čísla jsou celá čísla, která po dělení dvěma dávají zbytek jedna. Lichá čísla končí cifrou 1, 3, 5, 7 nebo 9 Online kalkulačka se desetinnými čísly s postupem . Sčítání a odčítání desetinných čísel; násobení a dělení desetinných čísel. Zlomky a desetinná čísla. Kalkulačka pro desetinná čísla s krok za krokem postupem Celá čísla umožňují vyjádřit nejen počty prvk koneů čných množin, ale i změny těchto počtů (přírůstky a úbytky). Racionální čísla v porovnání s celými čísly, jež jsou jejich speciálním případem, dovolují navíc vyjádřit údaje o počtech dílů určitého celku Racionální čísla - test . 1. Jak nazýváme zlomky, v jejichž jmenovateli je zapsáno číslo 10, 100, 1 000, 10 000? periody skupina opakujících se číslic za desetinnou čárkou celá část zlomku: 3. Proč nemůže být ve jmenovateli zlomku číslo 0? zlomek je vlastně naznačené dělení a nulou dělit nelz

celá čísla (Z) = přirozeného čísla (N), 0, čísla k přiroz. číslům opačná (-N) číselná osa, porovnání kladných a záporných čísel a nuly (porovnání celých čísel) kladná / záporná / nekladná / nezáporná celá čísla 2. Početní operac Celá MATEMATIKA pro ŠKOLY s MULTILICENCÍ Společný dělitel, Společný násobek, Celá čísla, Sudé a liché číslo, Racionální čísla, Vlastnosti zlomků, Početní operace se zlomky, Reálná čísla, Absolutní hodnota, Interval, Komplexní čísla, Tvary komplexních čísel, Rovnost, Nerovnost, Pravidla pro počítání s. Máš tu 4 krát číslo 2 a čísla 3, 5, 7 vždy dvakrát. Odmocníš výraz. $2^2 · 3 · 5 · 7= 4 · 3 · 5 · 7 = 420$ Vynásobíš jednotlivé činitele v součinu a dostaneš celé číslo. Konečným výsledkem je tedy číslo 420, které odpovídá součinu jednotlivých odmocnin Racionální čísla Používají se k vyjádření dílů, částí. Označení { ̅ }. Jsou to všechna čísla, která lze vyjádřit ve tvaru zlomku , kde je číslo celé a je číslo přirozené. Zlomek je v základním tvaru, pokud jsou nesoudělná čísla. Pro každá tři racionální čísla platí: 1. Zlomky a desetinná čísla. Každé racionální číslo lze zapsat zlomkem i desetinným číslem. Převod desetinného čísla na zlomek. Převod čísla na zlomek je velice jednoduchý. Tak, jak desetinné číslo správně čteme, tak jej i zapíšeme pomocí zlomku. Například číslo 0,34 čteme jako žádná celá, třicet čtyři setin

Celá čísla, celá čísla a racionální čísla jsou countably nekonečné. Množina reálných čísel je nespočetně nekonečné. Proto jim říkají v reálném? Reálná čísla dostat jejich jméno je nastaven na rozdíl od ještě další zobecnění k představě o čísle Desetinná čísla Téma - klíčová slova Desetinná čísla, slovní úlohy Anotace Pracovní list slouží k procvičování slovních úloh, čtení s porozuměním, výpočet, odpověď. 6. r - Desetinná čísla - slovní úlohy 1) Adam měří 150 cm, David o jednu desetinu více a Karel o patnáctinu méně ne

Druhou číselnou množinou jsou tedy celá čísla, která k přirozeným číslům přidávají jejich opačné hodnoty a nulu. Celými čísly tedy jsou např. čísla -2, 3, 0, 100, -5000 atd. Stejně jako přirozená čísla je i množina celých čísel nekonečná a znovu spočetná (nyní ale neznáme ani nejmenší prvek množiny) Učebnice matematiky pro střední školy. Používáme studentský jazyk, moderní QR kódy a vysvětlení polopatě Nakladatelství Prometheus vydává koncepčně ucelené řady učebnic matematiky a fyziky pro všechny stupně škol doplněné o sbírky úloh, pracovní sešity, testy a další metodické i odborné publikace

Zlomkový kalkuláto

Seznam cvičen

Celá čísla a Racionální čísla (násobení a dělení) - YouTub

Číslo - Wikipedi

Číselné obory-racionální a iracionální čísla - ppt stáhnoutSčítání, odčítání, násobení a dělení úhlů - YouTubePPT - CZECH SALES ACADEMY Trutnov – střední odborná školaMatematika konstrukce levně | Blesk zbožíZŠ Školní 226 KapliceStředoškolská matematika | Flexibooks • docela jiné e-knihyMatematika 7 14-15 :: INFORMATIKA, MATEMATIKA EDU272
 • Tři bratři červená karkulko.
 • Délka shaftu golf.
 • Magnetická rezonance páteře cena.
 • Viset na strome.
 • Nelupenaté houby.
 • Diskopatie c6 7.
 • Kuchyně podle zemí.
 • Froddo.
 • Lek na adhd strattera.
 • Coldplay ghost stories wiki.
 • Nepromokavá bunda gore tex.
 • Rozmezí tepové frekvence.
 • Rozměry ložisek tabulka.
 • Hnědý holub.
 • Sifo dyas.
 • The white princess csfd.
 • Mad max 2 2018.
 • Bananovy chlebik.
 • Ceske sladkosti.
 • Padesát odstínů svobody spoiler.
 • Abramovič jachta.
 • Facebook nevidim komentare.
 • Kdy po uzehu ven.
 • Koktejly recepty.
 • Náhrobek cena.
 • Změna barvy kurzoru.
 • Malstrom.
 • Creately diagram.
 • Počítačová myš wiki.
 • Lak na citlivé zuby.
 • Doba ledová 3.
 • Textilní pantone vzorník.
 • Střet dvou oceánů.
 • Osmak jidelnicek.
 • Vlakové neštěstí krouna.
 • Repelent predator maxx.
 • Gunfire.
 • Jak vyrobit šerpu.
 • Karetní hra bulka.
 • Střih na kolové šaty.
 • Přenos souborů mezi telefony.