Home

Obsah čtverce a obdelníku pracovní list

Video: Obvody a obsahy čtverců a obdélníků - Digitální učební

určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova: čtverec, obdélník, obvod, obsah, matematika a její aplikace. Druh učebního materiálu: Pracovní list: Druh interaktivity: Aktivita. Anotace: Pracovní list k opakování učiva 5. ročníku. Žáci mají za úkol řešit pět úloh zaměřených na výpočet obvodu a obsahu čtverce a obdélníku, výpočet obvodu a obsahu rovinného útvaru ve čtvercové síti a zakreslení rovinného útvaru daného obsahu do čtvercové sítě Obvod a obsah obdélníku a čtverce.doc: Pracovní list: Dokument Microsoft Word: 43,01 kB: stáhnout: Náhled: Obvod a obsah obdélníku a čtverce.odt: Pracovní list: OpenDocument textový dokument: 16,48 k

Čtverec a obdélník - pracovní list. Hravou formou si žáci opakují znalost o geometrických útvarů a jejich vlastností, konkrétně čtverce a obdélníku. Správnost svých odpovědí si mohou hned překontrolovat. Klíčová slova: geometrie, čtverec, obdélník K výpočtu obsahu obdélníku a čtverce potřebujeme znát jejich rozměry. STRANA a: OBVOD o: OBSAH S: 6 cm: cm: cm 2: cm: 40 cm: cm 2: cm: cm: 64 cm 2: 5 dm: dm.

Metodický list / anotace: pracovní list - žáci rozlišují pojem obvod a obsah a v zadaných úlohách 2. Vypočítej obvod a obsah zahrady na obrázku. 30 m 15 m 10 m 10 m 3. Vypočítej obsah čtverce, jehož obvod měří 48 cm. 4. Umíš vypočítat obsah trojúhelníku ABS ve čtverci, jehož strana měří 4 cm? D C A B obdélník. Obvod a obsah rovnoběžníku - pracovní list Vypočítejte obvod a obsah čtverce, je-li délka jeho strany 8, dm. 4. Zjistěte, jak se změní obvod a obsah obdélníka, který má délku cm a šířku , cm, jestliže délku i šířku zdvojnásobíme. 5. Vypočítejte výměru pole tvaru obdélníka o délce ð ñ ò m a šířce ð m

DUMY.CZ Materiál Obvod a obsah - pracovní list

Obvod a obsah čtverce a obdélníku Pracovní list zaměřený na výpočet obvodu a obsahu čtverce a obdélníku, slovní úlohy ID: 1267793 Language: Czech School subject: Matematika Grade/level: 5th Age: 10-12 Main content: Obsah, obvod, čtverec, obdélník Other contents Základem bude obsah dlaně (bez prstů)- vypočítáme obsah největšího obdélníka, příp. čtverce a k němu dopočítáme čtverečky přes jednotlivé prsty a zbytek dlaně. Obsah jednoho čtverečku v sešitě je 0,25 cm 2 Pracovní list zaměřený na rozlišování geometrických tvarů, na překreslování, obkreslování i logickou úvahu. Geometrické pátrání (1 list) V předkresleném vzoru mají žáci za úkol najít (vypátrat) 5 trojúhelníků, 5 čtverců a 5 obdélníků. Úloha je náročnější tím, že se mohou jednotlivé útvary různě. Obvod a obsah čtverce a obdélníku. Pracovní list pro dvojice žáků Výuková prezentace a pracovní list pro 4.ročník. Stáhnout soubor . Soubor: vy-32-inovace-sada-xix-m-dum-13.pptx: Velikost: 353.14 KiB: Autor: Mgr. Zuzana Řípová.

Obvod a obsah obdélníku - výklad, procvičení, pracovní listy Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací období 2. Předmět Matematik Materiál je určen k procvičení výpočtů obvodu a obsahu čtverce a obdélníku. Žáci hravou formou přiřazují správné výsledky. Určeno pro skupinovou práci. Očekávaný výstup: určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu Obvody a obsahy čtverců a obdélníků.doc KUČEROVÁ, Radomíra. Obvody a obsahy čtverců a obdélníků. Všechna výuková videa k Matýskově matematice přehledně vyhledáte na http://www.matyskova-matematika.cz/ Použitá literatura: NOVOTNÝ, M.,NOVÁK, F. Kruh, kružnice - slovní úlohy - pracovní list Mgr. Veronika Pluhařová Obsah čtverce S = 36 . 36 = 1296 cm2 Poloměr kruhu r = 36 : 2 = 18 cm Obsah kruhu S = 3,14 . 182 ≐ 1017,36 cm2 Odpad 1296 - 1017,36 = 278,64 cm Obsah čtverce a obdélníka Obsahy obdélníka a čtverce ID: 725594 Language: Czech School subject: Matematika Grade/level: 1.stupe Pracovní list - ZLOMKY by katerinaondrova: Dokážeš vše spočítat? by krychtarik: Písemné počítání.

Obvod a obsah # Obvod je délka okraje čtverce, tedy součet délek všech stran. Platí tak, že pokud má čtverec strany délky a, pak obvod je roven 4 · a. Obsah je velikost plochy, kterou čtverec zabírá. Vezmete délku jedné strany a vynásobíte ji délkou sousedící strany Hravá geometrie ZŠ a MŠ Loučany - EU peníze školám. Hravá geometrie - IV2-2. Autor: Mgr. Zuzana Koláčková Soubor k anotaci: Hravá geometrie (.pdf, 0.27 MB) Materiál obsahuje 36 pracovních listů do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace Žluté čtverce mají obsah r^2. Oranžový čtverec se skládá ze čtyř žlutých čtverců, takže má obsah 4\cdot r^2. Kruh má o trochu menší obsah než oranžový čtverec, což odpovídá tomu, že obsah kruhu je přibližně 3{,}14 \cdot r^2. Obvod oranžového čtverce je 8\cdot r Téma: Obvod a obsah čtverce a obdélníku Autor: Mgr. Martina Zapom ělová Očekávaný výstup: Žák dovede vypo čítat obvod a obsah čtverce a obdélníku, užívá základní jednotky obsahu. Klí čová slova: Čtverec, obdélník, obvod, obsah, jednotky délky a obsahu Druh u čebního materiálu: Pracovní list

Obvod a obsah obdélníku a čtverce - Digitální učební

Obsah a obvod obdélníku. Obdélník je čtyřúhelník, jehož všechny vnitřní úhly jsou pravé. Protilehlé strany jsou rovnoběžné a stejně dlouhé. Úhlopříčky jsou stejně dlouhé, navzájem se půlí, ale nejsou na sebe kolmé. Vzorce. a, b: strany: o: obvod: k o 3. Vypracuj pracovní list a odešli ho emailem nebo dones do školy nejpozději do pátku 6. listopadu do 12.00 hodin. Úkoly budou klasifikovány. Úkoly od 19. 10. do 23. 10. Na online vyučování M přes Skype v úterý a v pátek si připrav: učebnici, sešit M-Š, psací náčiní . Pro čtvrťáčky úkoly na samostudium: 1 obdelníku 1. Vypočítej obvod obdélníku, je -li délka strany a = 7 cm a délka strany b = 6 cm. Obvod obdélníku je cm 2. Vypočítej obsah obdélníku, je-li délka strany a = 7 cm a délka strany b = 6 cm. Obsah čtverce je cm 2 3. Vypočítej obvod obdélníku, je-li délka strany a = 30 cm a délka strany b = 20 cm. Obvod čtverce je c Pracovní list č.5 - matematika 8. ročník Opačně pak, pokud je obsah čtverce 25 cm, pak je délka jeho strany = √ = . Víme však, že √− . V případě třetí mocniny už víme, že třetí mocnina kladného čísla představuj

DUMY.CZ Materiál Čtverec a obdélník - pracovní list

obvod a obsah Čtverce obvod a obsah obdelnÍku povrch a objem krychle povrch a objem kvÁdru ČÍselnÁ osa zaokrouhlovÁnÍ ČÍsel desetinnÁ ČÍsla nÁsobenÍ ČÍsla 10, 100, 1000 pythagorova vĚta pythagorova vĚta Rovinné obrazce - obvod a obsah čtverce a obdélníku - procvičování Vypočítej obvod a obsah čtverce: a) a = 12 m b) a = 8 cm 4 mm c) a = 32,8 dm d) a = 58 mm Vypočítej obvod a obsah obdélníku (pozor na jednotky): a) a = 12 m; b = 2,5 m b) a = 8 cm 9 mm; b = 25 m OBVOD A OBSAH ROVINNÝCH OBRAZCŮ - část I. řešení pracovní list SOŠ 1. Pozemek tvaru čtverce má rozlohu 324 m 2, vypočítejte délku cesty, která vede úhlopříčně přes pozemek. u 25 ,5m 2. Pozemek má tvar obdélníku, jeho obsah je 1350 m a jedna jeho strana je 45 m dlouhá. Kolik sloupků je potřeba k ohrazení pozemku. Obsah čtverce vypočítáme jednoduše: S 1 = 2 · 2 = 4 m 2. V druhém kroku spočítáme obsah kruhu. Opět pouze dosadíme do vzorečku a spočítáme S 2 = π · 1 2 · 3/4 = 3π/4. Zbývá už jen spočítat obsah trojúhelníku DEI a odečíst ho od obsahu čtverce

Pracovní list. Druh interaktivity Aktivita. Cílová skupina. Žák. Stupeň a typ vzdělávání Základní vzdělávání - druhý stupeň. Celková velikost 31 kB. Obvod a obsah čtverce, obdélníku a trojúhelníku - 6. třída. 1. Vypočtěte obvod a obsah čtverce: a = 12cm. 2. Vypočtěte stranu a obsah čtverce: o = 60cm. 3 Vypracujte přiložený pracovní list na zopakování úhlů různoběžky, kolmice, jak vypočítáme obvod a obsah čtverce a obdelníku) Vypracujte v pracovním sešitě č. 1 úkoly z geometrie na straně 24 - 25, dále můžete kouknout na další Áčkové příklady v pracovním sešitě, které nemáme doplněné. Obsah čtverce a objem krychle : Pomůcky . Pracovní list č. 3, 4, Buňka: Školní sešit: Psací a rýsovací potřeby: Čtvercový sešit: Portfolio s hodnotícím archem : Referáty . Zápis čísel ve starověkých státech (Egypt, Mezopotámie, Řím) Prvočísla: Čísla dokonal Úloha 8: Zjisti obsah žlutého, modrého i červeného trojúhelníku na obrázku. Žáci snadno zjistí, že modrý trojúhelník má obsah 2 kachlíky, protože je to polovina celého čtverce a ten má obsah 4 kachlíky. Žlutý trojúhelník je polovina obdélníku s obsahem 2 kachlíky, tedy má obsah 1 kachlík Pracovní list Pracovní list vhodný pro práci ve dvojicích. Procvičuje pamětné sčítání a odčítání do sta, porovnávání čísel, pojmy jednotky, desítky a ciferný součet. Hejného metoda Odkaz na materiály pro práci žáků s využitím Hejného metody (strana 26). Odkaz na televizní vysílání 2. roční

Obvod a obsah čtverce a obdélníku - procvičování Obsah pomocí čtvercové sítě - plánek a plochy v bytě Obsah pomocí čtvercové sítě - obnova podla Pracovní list slouží k rozvoji logického myšlení, představivosti a prostorové orientace. Magické čtverce Vytvoření magického čtverce - sečtou-li se čísla v řádku, sloupečku či na diagonále, vždy dostanete stejný výsledek. Sudoku Pracovní list nabízí 4 tabulky logické hry Sudoku s různou náročností Očekávaný výstup: Odhaduje a vypočítává obvod a obsah čtverce a obdélníka, řeší slovní úlohy, užívá jednotky povrchu a objemu, odhaduje a počítá povrch a objem těles. Speciální vzdělávací potřeby: žádné. Klíčová slova: obvod, obsah, povrch, objem. Druh učebního materiálu: pracovní list Přeskočit obsah. Úkolníček. Materiály, pracovní listy a online aktivity pro školáky Magické čtverce. 13. 3. 2020. Ilona Švarcová. Pracovní list s magickými čtverci na procvičování sčítání a odčítání. Magické čtverce (PDF) 1 soubor(y) 104.61 KB. Stáhnout. Magické čtverce (Word

OBVOD A OBSAH ČTVERCE - Luštěnk

Obsah čtverce (zapiš vzorec): Zn ění Pythagorovy v ěty: Obsah čtverce sestrojeného nad přeponou pravoúhlého trojúhelníku se rovná součtu obsahů čtverců sestrojených nad oběma odvěsnami PV-pracovní list 1 Author: 42073 Created Date Vypočítej: 1) Jaká je strana čtverce, kterého obsah je 1,44 dm2? 2) Vypočítej poloměr kruhu, když jeho obsah je 78,5 cm2. 3) Obsah trojúhelníku je 30 mm2.Vypočíte Téma: Obsah rovinných útvarů - čtvercová síť. Ročník: 5. Anotace: Tento pracovní list slouží k rychlé a zábavné formě opakování určení obsahu čtverce, obdélníku a pravoúhlého trojúhelníku pomocí čtvercové sítě. Pracovní list lze použít i jako samostatná práce nebo domácí úloha 7. Obvod kousku je 46 cm. Obsah kousku je 118 cm2. 8. Obvod vzniklého kruhu je 31,4 cm, což je 78,5 % z obvodu čtverce. Obsah kruhu je 78,5 cm2, což je 78,5 % z obsahu čtverce. 9. Poloměr kruhu je 7,07 cm. Obvod vzniklého kruhu je 44,4 cm, což je 111 % z obvodu čtverce. Obsah kruhu je 157 cm2, což je 157 % z obsahu čtverce. 10 Druh učebního materiálu: Pracovní list Klíčová slova: matematika a její aplikace, geometrie, rovinné obrazce, tělesa, obsah čtverce, krychle, hrana, stěna, vrchol, sítě těles, povrch krychle Obsah: Pracovní list je opakováním učiva o krychli a seznamuje žáky s pojmem povrch krychle

Obvod a obsah rovnoběžníku pracovní list

Obvod a obsah čtverce a obdélníku workshee

Pracovní list 11E - Nákup potravin 2 . Práce s tabulkovým procesorem Excel. Kopírování listu v sešitu Excelu, vkládání řádků do tabulky. Pracovní list 12E - Obvod a obsah. Opakování matematických vzorců pro výpočet obvodu a obsahu obdélníka a čtverce. Pracovní postup je popsán velmi podrobně, takže lze pracovní. Pracovní list na procvičování objemu - jednotky, orientace v jednotkách a měření objemu. Související materiály. Jednotky objemu a jejich proměna Obvod a obsah obdélníka a čtverce ve... Videa a aplikace Obvod trojúhelníku, čtverce a obdélníku. Videa a aplikace Obvody a obsahy rovinných obrazců. Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit 1.Vypočtěte obsah a obvod pravidelného desetiúhelníku, je-li dán poloměr kružnice vepsané = 18 cm. 2.a 3. Vypočítejte obsah vybarvené části: 2z 2.S = S čtverce- S čtvrtkruhu + S trojúhelníka = 3. = 46 3. S = S čtverce - S kruhu/6 = = 11 4.Narýsuj úsečku délky

Pracovní listy na geometrii - RV

ZŠ Pardubice - Studánka Digitální Učební Materiál

97 VY_32_INOVACE_11_11 Matematika 5. obvod, obsah čtverce a obdélníka pracovní list Word 3 2 98 VY_32_INOVACE_11_12 Matematika 5. obvod a obsah složitějších obrazců pracovní list Word 3 2 99 VY_32_INOVACE_11_13 Matematika 5. opakování obvodů a obsahů písemné opakování Word 5 VZORCE - POVRCH A OBJEM KOLMÉHO HRANOLU 1. Krychle 2. Kvádr 3.Trojboký kolmý hranol - podstava trojúhelní Pamětné násobení a dělení 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000_pracovní list s výsledky Základní pojmy: Pamětné násobení a dělení 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000, obyvatelé lesa Opakování a procvičování_čísla větší než 10 00 pracovní list B přídavná jména měkká - str. 5, cv. 1,2 (vyplněný pracovní list pečlivě uschovej k pozdější kontrole). - na samostatný list papíru napiš pracovní postup pokrmu, který už zvládneš pro své blízké připravit. Nezapomeň, že každý recept musí mít název, soupis ingrediencí a podrobný pracovní postup Mensa ČR se systematicky zabývá podporou rozvoje nadání a intelektu (nejen nadaných) dětí. Mezi klíčové aktivity patří Logická olympiáda, projekt Mensa NTC pro školky, Kluby nadaných dětí, spolupráce se školami, herní kluby, letní kempy a soustředění, dětská šifrová liga; sdružuje nadané děti v Dětské Mense a vůbec provozuje řadu aktivit směřujících k.

Obvody a obsahy čtverců a obdélníků - Školáci

 1. Vypo ítej obsah a obvod vybarveného útvaru. 12 m 18 m P. 2 Jan odevzdal 128 kg sb ru, Eva o 49 kg mén . Kolik kg sb ru odevzdali dohromady? P. 3 Ší ka obdélníku je 112 cm, což je o 15 cm mén než jeho délka. Ur i obsah a obvod tohoto obdélníku
 2. Do výuky pro 1.stupeň ZŠ. MATEMATIKA - 5. ROČNÍK: 1.pololetí: 2.pololetí: Početní výkony a jejich pojm
 3. Vypočítej obsah a obvod čtverce o straně a: . a=15dm S=. O= Obsah čtverce Vypočítejte obsah čtverce, jehož obvod je 24 dm. OO čtverce Vypočítej obvod a obsah čtverce s délkou strany 1,3dm; Hektáre Pole tvaru obdelníku je 350m dlouhé a 200m široké. Vypočítej obsah v hektárech. List papír
 4. Jaký je obsah jednoho čtverce a jakou velikost má hrana krychle? 5. Hrana hliníkové krychle má velikost 9,2 cm. Vypočítej její povrch, objem a hmotnost, je-li hustota hliníku ρ = 2,7 g/cm3. 6. V jakém poměru jsou objemy dvou krychlí, když jejich povrchy jsou 10,14 m2 a 7,26 m2
 5. Obsah a obvod trojúhelníku. Součet úhlů v trojúhelníku je 180°. Výška je kolmá vzdálenost z bodu na protilehlou stranu. Střed kružnice opsané se nalézá v průsečíku os stran. Osa strany je kolmice vedená středem strany
 6. Obsah čtverce a obdélníku. Materiály z online hodiny, řešení cvičení z PS (s.11,12) a jsou též v Teams - Matematiky- soubory. Pátek 13.11.2020. Obsah čtverce a obdélníku - procvičování. Práci si rozklikněte pod . Odkazy na onlinecvičení: Obsah čtverce (cvičení 01,02,03,04), obsah obdélníku (cvičení 01,02,03,04)

Tento týden si opakuj v PS na str.11 povinně jsou to cvičení 9,10,13 Ale můžeš si dodělat i ostatní... Pracovní list +,- do 10 Hra - vyhledávání správných výsledků, různé úrovně obtížnosti Hra, +,-, vyhledávání správných výsledků, různé úrovně obtížnost Obsah čtverce je cm 2; Vypočítej v obdélníku délku strany a, je-li jeho obvod 32 dm a délka strany b = 6 dm. Délka strany a je dm; Vypočítej v obdélníku délku strany b, je-li jeho obvod 60 dm a délka strany a = 21 dm. Délka strany b je dm; Vypočítej v obdélníku délku strany a, je-li jeho obsah 24 cm 2 a délka strany b = 3 cm

Obvod čtverce a obdélníku (výpočet), Geometrie pro 4

pátek 28. 2. 2020. 103. hodina; test - pracovní sešit str. 125; úterý 25. 2. 2020. 102. hodina; pracovní sešit str. 122/5, 6, 7; pondělí 24. 2. 202 Pole tvaru obdelníku je 350m dlouhé a 200m široké. Vypočítej obsah v hektárech. Oplocení Kolik metrů oplocení je potřeba nakoupit pokud naše zahrada ma tvar obdélníku s rozměry 20 ma 180 dm. Kobere

Kruh, kružnice - slovní úlohy - pracovní list

Obsah čtverce a obdélníka worksheet - Liveworksheets

Tento pracovní list je pro šikovnější počtáře. Pracovní listy pod touto stránkou si vytiskni a připrav na telekonferenci. Vzorový příklad: Vypočítej obsah čtverce o straně a= 7 cm. S= a-a S= 7. Obsah čtverce vypočítáme pomocí vzorce S = a · a = a². Dosadíme-li do vzorce délku strany 1 km: S = 1 · 1 = 1 km². Dosadíme-li do vzorce délku strany 1 km v metrech: S = 1000 · 1000 = 1000000 m² = 1 km². Čtverec o obsahu jeden ar má délku strany 10 m. Do jednoho kilometru se tedy tato strana vejde 100 krát Kompetence pracovní - vypočítá obvod a obsah obdélníku a čtverce - převádí jednotky obsahu cm 2, mm 2, dm 2, m 2 - vypočítá povrch kvádru a krychle sečtením obsahů jejich podstav a stěn - řeší úlohy na výpočty obsahů obdélníku, čtverce, povrch

Rovinné obrazce, obvod a obsah obdélníku a čtverce (4h) Úhel (13h) Úhel a jeho přenášení (2h) Osa úhlu (1h) Velikost a konstrukce úhlu úhly vedlejší a vrcholové (5h) Březen. Sčítání a odčítání úhlů (5h) Osová souměrnost (6h) Shodné útvary (2h) Osová souměrnost obrazce (2h) Osově souměrné útvary (2h pracovní list Metodický a didaktický komentář: Žákům rozdáme pracovní list s tabulkou a příklady. Po správném vyřešení příkladu, žák najde výsledek v tabulce a dostane jedno písmenko do tajenky. Takto pokračuje dále, až nalezne požadované slovo. Příklady a tajenku lze libovolně obměnit Pracovní list 1) Sestrojte trojúhelník A, pokud znáte stranu a = 6 cm, b = 7,5 cm a c = 7 cm. K danému trojúhelníku sestrojte kružnici opsanou. 2) Sestrojte trojúhelník KLM, pokud znáte úhel κ = 120° stranu k = 12,5 cm a m = 8 cm. K danému trojúhelníku sestrojte kružnici vepsanou (viz. pracovní list se řadovými číslovkami a zápis v sešitě). Dále opakování. slovní zásoby viz. učebnice str. 47 a pracovní list s obrázky oblečení. - k vypracování úkolů z EPř a Vl použijte různé zdroje (internet, knihy, časopisy) - k vypracování úkolů z ČJ a M lze využít uvolněné internetové učebnice např Pracovní list Pracovní list na téma Obvod a obsah čtverce ANOTACE: Materiál obsahuje příklady na výpočet obvodu a obsahu čtverce se správnými odpověďmi VY_32_INOVACE_056 2. Prezentace Výpočet obvodu a obsahu čtverce ANOTACE: Materiál obsahuje vysvětlenípojmu čtverce, vzorce obvodu a obsahu čtverce, příklad

Čtverec — Matematika

 1. Přiřazení správných vzorečků ke správnému typu pravoúhelníka. Změření jejich rozměrů a výpočet jejich obvodů a obsahů. Očekávaný výstup: porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky Obvod a obsah obdélníku a čtverce.doc SUCHÁ, Dagmar. Obvod a obsah obdélníku a čtverce. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 27. 05.
 2. Vytvořeno v rámci projektu EU - Moderně nejen v přírodních vědách na ZŠ Letohrad, Komenského 269ZŠ Letohrad, Komenského 26
 3. Příklad 18 : Je dána strana čtverce o velikosti a = 4 m. Určete velikost strany čtverce s obsahem dvojnásobným. Příklad 19 : Vypočtete obsah čtverce a velikost strany čtverce s úhlopříčkou u = 5 cm. Příklad 20 : Je možné, aby jeden a ten samý čtverec měl : a) obvod 36 cm a obsah 49 cm2; b) obvod 44 cm a obsah 121 cm2
 4. Obsah vyjadřuje velikost plochy. Základní jednotkou obsahu je metr čtvereční, což je plocha čtverce o straně délky 1 metr. Přehled dalších jednotek a jejich zkratek: mm²: milimetr čtvereční: cm²: centimetr čtvereční: m²: metr čtvereční: km²: kilometr čtvereční: a: ar, plocha čtverce o straně 10 m, tj. 100 m².
 5. Násobení a dělení 10, 100. Násobení a dělení č. 100 - Školákov; Násobení a dělení - Online cvičení; Násobení a dělení čísly 10, 100, 1000 - Online cvičen

Hravá geometrie - ZŠ a MŠ Loučany - EU peníze školá

Pythagorova věta - slovní úlohy 1 - úhlopříčka čtverce, obsah obdélníku (znám stranu a úhlopříčku), opřený žebřík o zeď, Pythagorova věta pracovní list (včetně postupu řešení) - 4 velmi časté příklady, dokonce ve variantě A a B Pracovní list ke stažení ZDE. PS str. 27 celá-----Úkoly 27.04.-01.05.2020. Pracovní list k opakování ZDE. Opakování výpočtu obvodu a obsahu čtverce a obdélníku, vzorce: Obvod čtverce O = a + a + a + a, O = 4 . a Obsah čtverce S = a . a Obvod obdélníku O = a + b + a + b, O = 2 . a + 2 . b, O = 2 . (a + b) Obsah obdélníku S. Pracovní list: Obsahy čtyřúhelníků a trojúhelníků Strana velkého čtverce měří 0,75 dm a malého čtverce 2,7 cm. Určete obsah vyšrafovaného obrazce. 3) 2Vypočtěte obvod rovnoběžníka, jehož obsah je 210 cm. Jedna jeho strana má délku 14cm Povrch krychle, pracovní list 1) Kolik má krychle vrcholů? 2) Kolik má krychle hran? 3) Kolik má krychle stěn? 4) Stěna krychle má tvar čtverce. Jak vypočítáme obsah čtverce? 5) Povrch krychle se skládá ze šesti čtvercových stěn. Jak vypočítáme povrch celé krychle? 6) Vypočítej povrch krychle, která má délku hrany 1.

Obsah, obvod - Procvičování online - Umíme matik

 1. Klíčová slova: pracovní list, umocňování zpaměti Anotace: Pracovní list k vyplnění na procvičování druhých mocnin celých a desetinných čísel zpaměti. jednoduše rozložit na čtverce, jehož obsah již žák umí vypočítat z předchozí kapitoly. 40: Výpočty obsahů obrazců tvořených čtverci Autor: Ing
 2. b) obsah pláště jehlanu c) povrch jehlanu Příklad 5 : Objem jehlanu je 388 cm3. Jeho podstava má rozměry 26,5 mm a 8 cm. Vypočtěte výšku jehlanu. Příklad 6 : Objem pravidelného čtyřbokého jehlanu je 73,5 m3, jeho výška je 7 metr. Vypočtěte : a) obsah čtvercové podstavy b) délku strany čtverce podstav
 3. ulému úkolu: Obsah jednoho čtverce se vypočítá 4 . 4, což je 16 centimetrů čtverečních.Čtverců je 6. Tedy obsah vystřiženého obrazce je 6 . 16, což je 96 centimetrů čtverečních.. Označím-li si, stranu čtverce a, pak obsah jednoho čtverce je a.a a obsah celého obrazce je 6.a.a. Z papíru vám po složení vznikla KRYCHLE
 4. zde si zopakuj znalosti o obsahu čtverce a obdélníku cv. 2 - obsah čtverce, obdélníku + cvičení tělesa, kde si zopakuješ základní pojmy o tělesech. PS 51/1,2 Učivo na 4. a 5.5. Nejprve se zde podívej na video s vysvětlením násobení desetinného čísla 10, 100,1000. zde nalezneš pracovní listy na tyto dva dny. Na konci je.

pracovní list obvod a obsah čtverce a obdélníku slovní úlohy Domů: Podobné téma: slova obsahující eu: napadené listy od sousedů: výpově z pracovního poměru vě. pracovní list obvod a obsah čt.. vzorečků pro výpočet obsahu tr.. Volná pracovní místa ve školce.. Pracovní pánské sandály: Restaurace na Statku. Obvod a obsah kruhu - pracovní list č. 11 - vypracované odevzdat do 29. 5. 2020 - vždy pište své jméno a příjmení je 1. Vypočítej obvod kruhu, když jeho poloměr je a) 0,7 dm b) 35 mm 2. Vypočítej obvod kruhu, je-li jeho průměr a) 18,6 m b) 25 dm 3 6. Vypočítej obvod a obsah obdélníkové zahrady, která má rozměry 25m 16m (uvědom si, v jakých jednotkách ti to vyjde, nejprve si napiš vzorec, pak výpočet a odpověď -:)) Pracovní list vypracuj, pokud můžeš, pošli mi ho na adresu: oplatekf@seznam.c Obsah obdélníku (zveřejněno 17.5.2020) Obsah čtverce (zveřejněno 10.5.2020) Přímá úměrnost II (zveřejněno 3.5.2020) Aritmetický průměr (zveřejněno 3.5.2020) Obvod obdélníku (zveřejněno 26.4.2020) Obvod trojúhelníku a čtverce (zveřejněno 14.4.2020) Pracovní list (zveřejněno 23.3.2020 Pracovní list č.4 obrázek č.8 Je dán pravidelný čtyřboký jehlan s podstavou čtverce a = 6,8 cm a výška jehlanu v = 8,8 cm. Vypočítej jeho povrch. 6,8cm 6,8cm 8,8cm Navrhni postup řešení: výpočet obsahu podstavy výpočet výšky na stranu v trojúhelníku,výpočet obsahu jedné stěn příklady a postup učiva v kvintě 2015-16 Dvořákova gymnázia v Kralupech nad Vltavo

 • Denotace konotace.
 • Americké postele asko.
 • Mumifikace referát.
 • Cvičení na trampolínách olomouc.
 • Medulin chorvatsko.
 • Ekonomické stavby kristýna 33.
 • Individuální ubytovací zařízení.
 • Aplikace na tetovani.
 • Alergie u deti diskuze.
 • Napomáhání k vraždě.
 • Pračka se sušičkou sleva.
 • Qnap porovnani.
 • Napájecí kabel k externímu disku wd.
 • Poliklinika petrovice kožní.
 • Gamepad ps4 vs xbox one.
 • Volkswagen t roc cena.
 • Kalhoty vz.95 s chrániči.
 • Restaurace na svatbu.
 • Nikon d7500 af s dx nikkor 18 140 vr.
 • Chemická kastrace u lidi.
 • The cotton club 1984.
 • Obraz plačící děti.
 • Ty nikdy wiki.
 • Milníkové kartičky pro tehotne.
 • Auta 2 otis.
 • Délka shaftu golf.
 • Krycí deska na plynový sporák.
 • Manzelska postel.
 • Jiří kolář knihy.
 • Kreativní kurzy online.
 • Kdy s miminkem do obchodniho centra?.
 • Teorie barvy.
 • Kuchyně podle zemí.
 • Z čeho se skládá písek.
 • Tj dillashaw sherdog.
 • Prevodovka dodge ram 2500.
 • Náhrdelníky pro ženy pandora.
 • Vinylová podlaha click.
 • Čištění plastových rámků.
 • Jak nosit hůl.
 • Sorbifer durules průjem.