Home

Luxace zubu

Luxace jsou takové úrazy, při kterých zub změní polohu, více se pohne a poruší se i jeho krevní zásobení. Při tomto typu poranění je nutné zub uvést do správné pozice, případně vyčistit a zafixovat fixační dlahou a zub dále sledovat. Dalším typem jsou zlomeniny zubu, ať už korunky nebo kořene Vyražení (luxace) zubu při úrazu. Zejména u dětí a mladistvých jsou dobré vyhlídky na úspěšnou replantaci (znovuzasazení) zubů, které byly následkem úrazu tzv. luxovány = vyraženy ze zubního lůžka. Důležité je udržovat vyražené zuby vlhké a neodkladně vyhledat zubního lékaře. V zahraničí se k udržení. luxace zubu. částečné nebo úplné oddálení zubu z jeho lůžka následkem traumatu. Pokud je zub mimo alveol po krátký časový úsek, je možno uvažovat o jeho reimplantaci. Srov. subluxace zubu « Zpě S úrazy zubů a čelistí se setkáváme v zubních ordinacích poměrně často. Dochází k nim při práci, sportu nebo například při napadení druhou osobou. Při nárazu na zuby či pádu může dojít k luxaci (vymknutí) a uvolnění jednoho či více zubů. Uvolněné zuby je třeba fixovat, k tomu se používají různé typy dlah (pryskyřičné, kovové)

Extruzivní luxace: þásteÿná dislokace zubu sm rem ven ze zubního lůžka Laterální luxace: Dislokace zubu ze zubního lůžka v jiném než axiálním sm ru. Poran ní může být spojeno s prasknutím nebo zlomeninou st ny zubního lůžka. Intruzivní luxace 1): Dislokace zubu sm rem do alveolární kosti Kyseliny tak doslova vyleptají zuby, ty se sice zdají krásně bílé, ale vypadají tak pouze krátkou dobu. Z dlouhodobého pohledu se nenávratně ničí sklovina zubu. Malou pomoc můžeme najít i u bylinek. Bělicí účinek mají listy šalvěje lékařské. Bylinkáři radí usušit bylinky na slunci, rozdrtit je viklavost zubu, po vystoupnutí. Léčení: manuální repozice do původního postavení, fixace dlahou (kompozit, pryskyřice, drátěná vazba není vhodná), na dobu 2 týdnů, měkká strava. - luxace zubu. porušení závěsného aparátu, zub zcela opustí zubní lůžko. Nezbyté je rychle zub replantovat

Úrazy zubů uLékaře

 1. Luxace (vymknutí) vzniká při výrazném násilí na kloub (ev. menší násilí při predispozici), vzniká závažná porucha kongruence. Repozice může být spontánní, ale obvykle je kloub dislokovaný.. Podle mechanismu vzniku rozlišujeme vymknutí: Traumatické - působením náhlého a silného násilí, které poruší stabilizační vazivové struktury kloubu
 2. Aplikace pro klasifikaci diagnóz podle metodiky MKN 10. 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí Česká verze, platnost od 1
 3. Ošetření zubu záleží na konkrétním stupni a druhu jeho poškození. Někdy stačí dostavba zubu pomocí fotokompozitních hmot, jindy je potřeba endodontické ošetření zubu a v některých případech je nutná i jeho extrakce. Často je nutné postižené zuby fixovat k zubům okolním

Intruzivní luxace - apikální dislokace zubu. Může zasahovat až k zárodku stálého zubu nebo může dojít k přerušení kostěné laminy [11]. RTG snímek provádíme v okluzální projekci. Terapie: pokud je apex dislokován směrem labiálně, necháme zub spontánně reeruptovat Přípravky na bělení zubů skladem. Bezpečný výběr i nákup. Doručíme do 24 hodin. Poradíme s výběrem. Pravidelné akce a slevy na Přípravky na bělení zu..

Bolesti zubů, Zuby

luxace zubu Velký lékařský slovník On-Lin

V případě luxace zárodku stálého zubu je nutné zub okamžitě replantovat a ránu uzavřít stehem. Časné krvácení je většinou způsobeno přítomností granulační tkáně nebo odlomením části zubní ho lůžka Extrakce zubu. Extrakce zubu znamená vytažení (lidově vytržení) resp. odstranění zubu nebo jeho části z jeho lůžka v čelistní kosti. Extrakce zubu se dnes provádí zásadně v kvalitním znecitlivění (většinou v místním), to znamená, že zákrok je nebolestivý. U tzv zubu na dobu 2-3 týdnů, aby mohlo dojít ke zhojení po-škozených tkání závěsného aparátu zubu. U zubů s nedo-končeným vývojem zubního kořene je repozice důležitá pro revaskularizaci pulpy a dokončení vývoje zubního ko-řene. 2.7 Laterální luxace Laterální luxace znamená, že postižený zub je disloková

Úrazy zubů a čelistí - Zdraví

Úrazy zubů, se rozdělují na poranění vlastního zubu či závěsného aparátu. Konkrétní řešení se stanoví na základě rozsahu poranění. Časté je ošetření na specializovaném pracovišti uvolnění zubu z alveolu (luxace). Extrakční kleště slouží k extrakci uvolněného zubu z alveolu. Pro extrakce zubů prováděné ve stomatologické praxi malých zvířat jsou za nejlepší volbu považovány kleště, u kterých osa čelistí leží v jiné rovině než osa rukojeti, tzv. esovitě prohnuté Většina zubních extrakcí probíhá zcela hladce a lékaři se podaří vytáhnout zub naráz. Po vytržení zubu se však mohou objevit potíže v podobě suchého lůžka. Suché lůžko vzniká infekcí extrakční rány. Bolest je prudká, ostrá, vystřelující do ucha nebo spánku Stejně důležité je upozornit pacienta na jeho problematiku, aby si byl svých parafunkcí (nevědomě probíhajících a stereotypně opakovaných pohybů dolní čelisti) vědom.Vzdorovat psychickým spouštěčům je často těžké. Pokud pacient netrpí jen přechodnou stresovou situací, měl by zvážit spolupráci s psychoterapeutem.. Často pomůže kalendář, do kterého pacient.

Nejlepší tipy na domácí bělení zubů - iDNES

Dlouhodobým důsledkem výše jmenovaných příčin pak mohou být až strukturální degenerativní změny v podobě artrotických změn kloubu.. Fyzioterapie. Dobře vedenou fyzioterapií je možné zpevnit dynamické stabilizátory kloubu - tedy svaly, optimalizovat rozsah pohybu a obnovit optimální svalovou souhru nutnou pro správnou koordinaci pohybů čelisti nosti zlomeniny zubu čepovce. Až v poslední době se objevilo v literatuře několik kazuistických sdělení po - pisujících výše uvedený typ postižení. Autoři následují-cího textu představují dva případy laterální luxace C1-2 spojené se zlomeninou zubu C2. V textu blíže roz tohoto typu resorpce je akutní trauma (t žké formy luxací, jako je laterální luxace, intruze a replantace vyraženého zubu). V t chto p ípadech je homeostáza PDL ve v tší nebo menší oblasti nedostate ná a vede následn k odlišnému typu hojení s tvorbou kost ného mostu mezi st nou zubního l žka a povrchem ko ene zubu

luxační poranění zubů (kontuze, subluxace, luxace, extruze, intruze), avulze zubu. Synalgie. Nervus trigeminus má anastomozy s nervy ušními, očními, pneumogastrickými, cervikálními, s nervus hypoglossus. Dále je zde těsný vztah k sympatiku a parasympatiku. Zubní iritace se mohou zobrazit ve vzdálených oblastech a v různých. luxace pately (vykloubení čéšky) legg-calvÉ-perthes; ruptura pŘednÍho zkŘÍŽenÉho vazu; zlomenina pÁnve; zlomenina holennÍ kosti; autoÚraz; hypertrofickÁ osteodystrofie; urolitiÁza (moČovÉ kameny) neprŮchodnost moČovÝch cest; infekČnÍ peritonitida koČek (fip) alergie na bleŠÍ kousnutÍ; cheyletielÓza; demodikÓza. 2.) luxace - zub úplně opouští zubní lůžko, do 24 hod. možná replantace a fixace. 3.) fraktura zubu - odlomení části zubu, zpět se nepřihojí - léčba protetická, je-li obnažena dřeňová dutina, pro-vádí se extrakce pulp

Veterina Ceník Praha: Ceny základního ošetření, vyšetření, laboratorních testů, kastrací, operací a očkování. Kolik stojí veterinární péče 30. září 2015 . Cena Endokrinologické společnosti. Publikace prof. MUDr. Václava Hány, CSc. - Endokrinologie pro praxi získala cenu Endokrinologické společnosti za nejlepší knižní publikaci za rok 2014

PPT - Zobrazovací metody ve stomatologii PowerPoint

Poranění obličejových kostí a zubů

Luxace - WikiSkript

Posouzení luxace pately 680 Kč Posouzení DKK 500 Kč Posouzení DKK, DKL 900 Kč Posouzení DKK, DKL a OCD 1300 Kč Posouzení DKK, DKL, OCD, spondlózy a LTV 1500 Kč Zhotovení v celkové anestezii DKK 2500 Kč Zhotovení v celkové anestezii DKK, DKL 4100 Kč Zhotovení v celkové anestezii DKK, DKL a OCD 5000 K Po dislokaci zubu (změně polohy zubu v lůžku) by pacient poraněným zubem neměl hýbat a měl by se bez prodlení vydat na stomatologické pracoviště [3]. extruzivní nebo intruzivní luxace), která svým rozsahem zvýší riziko vzniku nekrózy pulpy. V takovém případě by mělo být včas zahájeno endodontické ošetření

V praxi se s vyražením stálého zubu setkalo 20 % učitelů, kteří uvedli jako nejčastější příčinu úrazu sportovní aktivity dětí. Za správný postup v případě luxace stálého zubu považuje většina učitelů (82,5 % ) okamžitý odvoz dítěte k zubnímu lékaři a informování rodičů 3.2.2 Komplikace po extrakci zubu Komplikace extrakce většinou souvisejí bezprostředně s výkonem. Je to odlomení korunky extrahovaného zubu, zalomení kořene, subluxace nebo luxace sousedního zubu. Ne příliš častou komplikací je odlomení alveolárního výběžku Úrazy zubů a obličejového skelet 2) Subluxace zubu. Tento úraz je charakterizován již pohyblivostí zubu v zubním lůžku, ale zub nemá trvale změněnou polohu. Zde již musí být zub na dobu asi dvou týdnů fixován k okolním zubům výše popsanou dlahou. 3) Luxace. Při luxaci dochází k vychýlení zubu z řádného postavení v zubním oblouku v různém směru

Luxace dolní čelisti. stav, kdy kloubní hlavice dolní čelisti opustí kloubní jamky do patologické pozice. Terapií tzv. vykloubení je manuální repozice. M. zlomení zubu při extrakci, odlomení stěny zubního lůžka, poškození sousedního zubu, komunikace do čelistní dutiny, trvající krvácení, poranění nervu a. luxace zubu se často stane v přední čelistní série, mnohem vzácnější vykloubil mandibulární zuby. S přibližně stejnou frekvencí, to patologie se vyskytuje u dospělých i velmi mladé.Stojí za zmínku, že dislokace zubu u dětí různých kategoriích - dislokace dětském zubu nebo stálého zubu, jako při léčbě poslední. (zlomeniny, luxace = poranění zubů - od mírného naražení až po úplné vyražení zubu ze zubního lůžka, ev. z úst.) Ve výplňové terapii se používá nejmodernější plastické výplňové materiály (amalgám, kompozit, skloinomerní cement). Prevenc

Prohlížeč MKN-10 klasifikac

Odvolací soud k námitkám vzneseným státní zástupkyní Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 na str. 2 napadeného usnesení uvedl, že nesouhlasí s názorem státního zástupce , že luxace zubu 11 vpravo nahoře a zlomeninu zubu 21 vlevo nahoře splňuje zákonná kritéria pojmu zohyzdění ve smyslu § 122 odst. 2 písm Zlomenina zubu 2. obratle (epistrophei) bez posunu: 150: Zlomenina zubu 2. obratle (epistrophei) s posunem: 250: Zlomenina těla 1. krčního obratle: oboustranná luxace: 150: Podvrtnutí krční páteře: 20: Opěrkový syndrom - Whiplash poranění spojené alespoň s jedním z příznaků jako je tinitus, vertigo, hypacuze, dysfágie. Extrakce zubu komplikovaná (4. premolár, molár, špičák) od 1 600,-Kč Odstrnění zubního kamene u kočky 600 - 1 200,- Kč Odstranění zubního kamene u psa, dle rozsahu, použitých narkotik, případných extrakcí a nasazení antibiotik obvykle 1000,-Kč až 1 800,-Kč (v komplikovaných případech až 2 600,-Kč

5/8.5 Úrazy stálých zubů ošetření zubu - vyčištění léze zubu nebo kanálku zubní vrtačkou, desinfekci a vysušení dutiny a plombování dutiny fotokompozitním materiálem; použitý materiál a léky; 1.500 - 5.000,- Kč: Operace zlomenin čelisti - osteosyntéza. provádíme u koček s frakturami čelistí, nejčastěji v důsledku pádů z výšky a. luxace špičáku u kočky. Celkové zdraví ústní dutiny se vyhodnocuje na základě vyšetření dásní, tváří, mandlí, jazyka a zubů. Funkce zubu je zachována a kost podporující zub je udržena silnější a bez infekce. Provádíme-li léčbu kořenových kanálků, udržujeme funkční zuby a vyhneme se bolestivějšímu.

Úrazy zubů Dentální klinika Jan Stuchlík - zubní

Kromě životnosti zubu dbáme při volbě typu výplně na její estetický efekt. 1. Bílá fotokompozitní výplň Předním sekcím chrupu sluší bílé výplně, které stomatolog upraví tak, aby barvou i tvarem ladily se stávajícím zubem. 2. Skloionomerní výpl Avulze a luxace zubu představují naléhavé dentální příhody. Čas je důležitým faktorem v léčbě. V případě avulze je doporučována replantace v průběhu 30 minut od traumatu, aby nedošlo k poškození buněk periodontálních ligament. To je však ve veterinární praxi prakticky nemožné 04252 vÝplŇ doČas.zubu, dvĚ a vÍce ploŠek - standard.mat a a 04300 endodontickÉ oŠetŘenÍ - vstupnÍ - kaŽdÝ zub a a 04870 manuÁlnÍ repozice luxace tmk n n 04880 svalovÉ cviČenÍ s pŘedehŘÁtÍm ve stomatologii n n 04900 sejmutÍ fixnÍ nÁhrady, za kaŽdou pilÍŘ. konstrukci a luxace dolní čelisti Stav, kdy kloubní hlavice dolní čelisti opustí kloubní jamky do patologické pozice. Terapií tzv. vykloubení je manuální repozice 3.1 Korunka zubu - corona dentis . 3.2 Krček zubu-collum dentis . 3.3 Kořen zubu - radix dentis . 15.10 Luxace čelistního kloubu . 15.11 Syntopie čelistního kloubu . 16 Žvýkací svaly . 16.1 Svalspánkový-musculustemporalis . 16.2 Zevní sval žvýkací - musculus masseter.

Úrazy dočasných zubů (Souborný referát) proLékaře

Krþek zubu vytváří úsek zubu mezi korunkou a kořenem, je pokryt měkkými tkáněmi dásně. Zdravá dáseň pevně lne ke krþku. Kořen zubu (Radix dentis) je þást zubu uložená v kostěném lůžku þelisti - alveolu, do něhož je připojena systémem pojivové tkáně, zvaným periodontium (ozubice). (19 s. 15-16 z luxace zubú 13, 12, 11, 21 a ztrátové zlomeniny procesus alveolaris maxilae, dentálními implantáty, fixním mûst- kem a silikonovou gingivální epitézou. Byla Yešena nepFíznivá pozice fixtur implantátú, vedoucí k vytvoiení aty Je třeba zmínit tzv vkolochennyy luxace zubu. Tato akutní poranění se obvykle objeví jako částečné nebo úplné posunutí dislokované zubu z jeho otvoru, ale vždy ve směru tělesa porazhaemoy čelisti. Tato podmínka se obvykle vede k významnému traumatického zranění a destrukci kostní tkáně poškozeného zubu (napfi. luxace nebo subluxace) nebo zlomenina kofienÛ zubu za jeden zub do 3 t˘dnÛ 031 Úrazové uvolnûní vazového aparátu (napfi. luxace nebo subluxace) nebo zlomenina kofienÛ zubu za kaÏd˘ dal‰í zub o dal‰í 1 t˘den 032 Po‰kození, zlomenina, vyraÏení doãasn˘ch neb Inveterované zadní glenohumerální luxace a jejich operační řešení předním přístupem Selhání kompresní osteosyntézy zubu čepovce řešené přední transartikulární stabilizací C1/2. Kazuistika KOČIŠ Ján KELBL Martin. Článek v odborném periodik

Veterinární klinika Delta, MVDr. Michael Růžička, s.r.o. přijme veterinárního lékaře/lékařku, na HPP nebo částečný úvazek, případně jako OSVČ.Pro kolegyně na mateřské/rodičovské dovolené i možnost na DPP. Nabízíme: Zázemí moderního pracoviště, práci v přátelském kolektivu, vysoké platové ohodnocení, příspěvek na vzdělávání Luxace dolní čelisti - praktické provedení repozice a prevence recidiv. 21. Chirurgická extrakce retinovaného horního špičáku. Prekancerózy - rozdělení, dispenzarizace, diferenciální diagnostika, terapie. 22. Preprotetická chirurgická úprava protézního lože: operace na měkkých tkáních a kostech

Nejvyšší soud schválil metodiku, jak postupovat v případech, kdy vám někdo ublíží na zdraví a vy se s ním soudíte. Napříště už jako náhradu dostanete peníze podle tohoto ceníku. Rozhodující je, že cena jednoho pojistného bodu je vyčíslena na 251,28 Kč Proč čistit psovi zuby? V posledních letech je ve veterinární medicíně jasně patrný posun směrem od léčení k prevenci.To samozřejmě klade zvýšené nároky na majitele, pro které je dnes pes především společník a přítel Zlomenina zubu čepovce (dens epistrophei). Musí být potvrzeno popisem zobrazovacího vyšetření, např. RTG, CT 210 046 Vymknutí (luxace) jedné nebo více kostí záprstních. Musí být potvrzeno popisem zobrazovacího vyšetření, např. RTG, CT, nebo musí být provedena repozice lékařem 42 06 Čelistní kloub je složený kloub zajišťující spojení mezi pohyblivou dolní čelistí a nepohyblivou spánkovou kostí. Je to typický oboustranný kloub, ve kterém oba klouby tvoří funkční jednotku, jakákoliv změna jedné strany funkčně ovlinuje kloub strany opačné. Čelistní kloub tvoří hlavička nazývaná též kondyl a čelistn

Přípravky na bělení zubů Alza

37 Ztráta jednoho zubu (hradí se pouze ztráta zubu větší než 50 %) 1 % 38 Ztráta každého dalšího zubu 1 % 39 Ztráta, odlomení a poškození mléčných zubů a umělých zubních náhrad 0 % 90 Habituální posttraumatická luxace ramenního kloubu vlevo (více než 3× lékařem reponovaná, luxace RTG ověřena) 16,5 luxace kyČelnÍho kloubu - konzervativnÍ terapie 53451 otevŘenÁ repozice zlomeniny nebo luxace jednoho metatarsu 53453 vÝplŇ stÁlÉho zubu - jedna ploŠka 04202 vÝplŇ stÁlÉho zubu - dvĚ a vÍce ploŠek (vČ. rekonstrukce rŮŽku) - standardnÍ materiÁl 0420 Ošetření zlomeniny zubu čepovce u starších pacientů metodou kompresní osteosyntézy a přední transartikulární stabilizací Otevřená luxace talu VESELÝ Radek KOČIŠ Ján KELBL Martin. Článek v odborném periodiku Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca, rok: 2015. Hospitalizace. V rámci naší ordinace jsme plně vybaveni také pro akutní hospitalizaci zvířete. Disponujeme 2 boxy pro menší psy a kočky a 1 boxem pro velké psy, pro ambulantní péči.Provádíme zejména kratší, několika hodinovou hospitalizaci, není-li potřeba několika denní hospitalizace

Bolest zubů - co ji může způsobovat? Rehabilitace

stálého zubu do 21 21 058 Uvolnění závěsného vazového aparátu jednoho nebo více zubů (subluxace, luxace, reimplantace) s léčbou fixační dlahou do 70 70 pol. DIAGNÓZA DNL - 8 DNL - MAX 059 Zlomení jednoho nebo více kořenů zubů s léčbou fixační dlahou do 70 70 Ztrátová poranění Ztráta nebo nutná extrakce následke Jsme tým lékařů, terapeutů, kosmetiček, odborníků pracujících ve zdravotnictví, v oboru fitness a ekologie. Náš web funguje od roku 1999 a patří mezi nejnavštěvovanější weby zabývající se zdravým životním stylem v ČR Nezralý povlak má povahu slizu na povrchu zubu. Pokud je tento nezralý povlak ponechán na místě, více se organizuje a pevněji lne k povrchu zubu. Začíná se vyvíjet vysoce komplexní společenství bakterií, které produkuje matrix, zvyšující přilnavost a odolnost k chemickým a buněčným antibakteriálním látkám a. Luxace stálého zubu u dětí extruzivní,intruzivní a laterální - diagnostika, terapie,komplikace. b. Kritická období pro vývoj čelistí a chrupu c. Popis obrázku: diferenciální diagnóza, pomocná vyšetření, diagnóza, terapie, prognóza d Zde se nacházíte: Veterina > Starý pes Určování věku psa Určování věku psa podle zubů. Stanovit věk psa podle zubů je možné s větší či menší přesností zhruba do 18-24 měsíců

Vývoj zubu 16/ Ostiomeatální jednotka, popis a topografie jejích částí Spatium praestyloideum a spatium paratonsillare Arteria maxillaris a její větve 17/Dutina nosní (vyústění sinusů, cévy a nervy) Cévy a nervy dolní čelisti, variety a změny ve vývoji N.XII a ansae cervicales. Plexus cervicali luxace, laterární a intruzivní luxace, avulze), poranění kompaktní kosti, kam je zařazeno rozdrcení zubu, která nezasahuje do dentinu. úraz se často uvádí společně s infrakcí skloviny. Velmi často do-chází k lehkému porušení kontury zubu v míst Přečtěte si rady a zkušenosti na téma vykloubení (luxace) spodní čelisti. Sem se chtěla zeptat jestli má někdo stejný problém jako já.jde o to že když moc infekce rozšířila do celého zubu( první příčiny mohou být obyčejný kazu). region mechanické poškození( luxace čelisti spadl nešikovně, mrtvice, poranění měkkých předmětů tkáň domácnosti). Absence a nedostatečná ústní hygiena.zubního kořenového ; Zánět 7. Úrazy zubů (subluxace, luxace, fraktury jednotlivých částí zubů) - diagnostika, terapie, replantace. 8. Komplikace při extrakci zubu, jejich prevence a léčení. Indikace antimikrobiální profylaxe v dentoalveolární chirurgii. 9. Dentální implantáty, rozdělení, indikace a kontraindikace. Principy. Nařízení vlády č. 276/2015 Sb. - Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolán

 • Nintendo 3ds cena.
 • Lac de sainte croix.
 • Kokosová mulčovací rohož s jutovou síťovinou.
 • Kachna domácí grass duck.
 • Adele rolling in the deep chords.
 • Dřevěné lamelové rolety.
 • Svatebni bublifuk.
 • Dostihy a sázky junior pravidla.
 • Nezo cafe denní kavárna, 733 01 karviná.
 • Hippies literatura.
 • Lichtenštejnsko prezentace.
 • Německo pivo od 16.
 • Photoshop makro.
 • Kónický kalorimetr.
 • Rotaviry a adenoviry.
 • Mars google maps base.
 • Bedla záměna.
 • Dřevěný rám na zrcadlo.
 • Abiotické prvky.
 • Polystone.
 • Hlaváček jarní prodej.
 • Pur pena odpad.
 • Jak dlouho vydrží běžet kůň.
 • Prodám trombon.
 • Přihláška na vš cena.
 • Kanapky se sušenými rajčaty.
 • Letoviska malajsie.
 • Zařízení k zpracování fotek.
 • B smart filler.
 • Tropic thunder.
 • Prvkuk liberecký kraj.
 • Refectocil dm.
 • Angioplastika rizika.
 • Open graph.
 • Lodní motor mercury.
 • Honda civic 7g recenze.
 • Toyota gt86 test.
 • Sociálně vyloučené lokality 2019.
 • Dětské dorty brno.
 • 2i cz.
 • Učebnice zeměpisu pro střední školy.