Home

Předškolní a mimoškolní pedagogika předměty

Jak se stát učitelem

Obor předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01

 1. Obor předškolní a mimoškolní pedagogika | 75-31-M/01. Čtyřletý maturitní obor denního studia pro chlapce a dívky, zakončený maturitní zkouškou. Kvalifikace pro práci v mateřských školách, školních družinách, domovech mládeže, DDM, centrech volného času. Mimo základní vyučovací standard v profilových předmětech.
 2. 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika. Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 6. května 2009, č. j. 9325/2009-23. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVÁNÍ. Všeobecné vzdělávání navazuje na vzdělávání na základní škole podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
 3. Obor předškolní a mimoškolní pedagogika umožňuje studium nejen děvčatům, ale i chlapcům. Absolvent SOŠPg získá učitelskou a vychovatelskou kvalifikaci v oblastech: učitelství pro mateřské školy všech typů; vychovatelství v domovech mládeže, ve školních družinách a dětských domovech; vedení zájmových činností.
 4. kód: 75 - 31 - M/ 01. Školní vzdělávací program: Předškolní pedagogika a vychovatelství. Délka studia: 4 roky. Forma studia: denní. Tento studijní obor poskytuje střední odborné vzdělání s maturitou.. Absolvent se uplatní jako učitel/ka mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel/ka a pedagog volného času ve školských.
 5. Pro absolventy programu Předškolní a mimoškolní pedagogika na naší VOŠ doporučujeme zejména programy zaměřené na školský management nebo na školské právo. Bližší informace o těchto studijních programech naleznete zde. Školné* Denní studium v Ostravě 5 900 Kč ročně, nebo 590 Kč měsíčně (platba 12 měsíců

Předškolní a mimoškolní pedagogika - Střední škola AGC a

 1. Předškolní a mimoškolní pedagogika, Předškolní a mimoškolní pedagogika DOD: 17.2.2015, 18.3.2015, 16.4.2015 Na základě smlouvy s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, mohou být úspěšní absolventi Svatojánské koleje přijati na obor Pedagogika volného času pouze na základě ústního pohovoru a.
 2. Střední pedagogická škola > Pro uchazeče > Předškolní a mimoškolní pedagogika. Předškolní a mimoškolní pedagogika. kód: 75 - 31 - M/01. Jedním z pedagogických oborů, který naše škola nabízí je obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Absolventi tohoto oboru mají na trhu práce řadu uplatnění
 3. Kritéria přijímacího řízení pro obor 75 - 31 -M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika. Cizinci, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole a podali žádost o nekonání jednotné zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, uvedenou zkoušku nekonají
 4. Vyučovací předměty pro studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika - pomaturitní studium. Jednoleté a dvouleté kombinované studium. Celková kapacita pro kombinované studium oboru předškolní a mimoškolní pedagogika je celkem 180 žáků
 5. Studijní program: Předškolní a mimoškolní pedagogika (7531N) Forma studia: Denní, Kombinované Délka studia: 3 Zaměření: Pedagogické Náplň programu/oboru: Absolvent našeho studijního programu je ze zákona kvalifikován k výkonu profese předškolního pedagoga a vychovatele školní družiny, pracovat může ve školních klubech či jiných mimoškolních zařízení
 6. Vzdělávací předměty; Přijímací řízení Přijímací řízení oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Kód oboru:75-31-M/01.

Vyučované předměty: Předškolní pedagogika . Mgr. Veronika Jakubová Vyučované předměty: Dramatická výchova s metodikou . Mgr. Miroslava Krčová Vyučované předměty: Výtvarná výchova s metodikou . PhDr. Lenka Matějčíková Vyučované předměty: Obecná pedagogika, Mimoškolní pedagogika . PhDr. Martina Muknšnáblov Absolvent se uplatní jako učitel / učitelka mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s. Střední pedagogická škola Kroměříž / Studijní obor: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika - čtyřletý obor denního studia pro chlapce a dívky, denní studium Uplatnění: Kvalifikace pro práci v mateřských školách, mimoškolních zařízeních (školních družinách, domovech mládeže, centrech volného času aj., v některých typech dětských domovů. Z.

Jergym

Předškolní a mimoškolní pedagogika Jergy

Dálkové studium předškolní a mimoškolní pedagogika už rozebírají maminky na webu eMimino. Podívejte se na jejich rady a přidejte do diskuze své zkušenosti Předškolní a mimoškolní pedagogika Vzhledem k tomu, že sledujeme nové trendy, najdete u nás předměty se zaměřením na sociální sítě, programování aplikací (ale i her), seznámíte se s novými technologiemi jako např. 3D tisk, programování dronů, ale také něco málo z robotiky, šifrování a hlavně s praktickou.

Studijní obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA (SPgŠ

Předškolní a mimoškolní pedagogika - PRIGO Vyšší odborná

 1. Učební plán: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Český jazyk 2 1 1 1 Anglický jazyk 4/4 4/4 4/4 4/4 Dějepis 1 1 - - Občanská nauka 1 1 1 1 Chemie 1 - - - Fyzika 1 - - - Matematika 3 3 3
 2. RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠVP Předškolní a mimoškolní výchova a vzdělávání dálková forma, zkrácená, 2 roky Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 45. U dálkové formy studia oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika se přijímací zkouška nekoná
 3. Přípravný kurz na praktickou část přijímacích zkoušek pro uchazeče o obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Pokud nám to epidemická situace dovolí, rádi bychom realizovali přípravný kurz na praktickou část přijímacích zkoušek pro uchazeče o obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.Kurz má 2 lekce a je.

Školy v ČR obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

Povinně volitelné předměty - žák volí 1 předmět ze skupiny 1 (SHV/SVV/STV) a 1 předmět ze skupiny 2 (SBP/HUP/VYP/POP). Volbu provádí na 1 školní rok. Předškolní a mimoškolní pedagogika. PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., Tyršovo nábřeží 760, 760 01 Zlín,. Povinné předměty studijního plánu; (Předškolní pedagogika I a II, Mimoškolní pedagogika, Práce s mimořádně nadanými dětmi I a II). Cílem modulu je naučit studenta orientovat se v základních pojmech pedagogiky. Po absolvování bude student rozumět základním termínům užívaným v pedagogice, bude chápat klasifikaci.

Předškolní a mimoškolní pedagogika. 75-31-M/01 Úvodní stránka > Nejčastější dotazy. Jaké jsou maturitní předměty? Maturitní zkouška probíhá formou: ústní zkoušky z. Pedagogiky a psychologie; výběrem jednoho z předmětu didaktika (hudební, pohybová, dramatická nebo výtvarná Předškolní a mimoškolní pedagogika . 28. červenec 2012 Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) 75-31-M/01 Budova Pontassievská 3, Znojmo. Čtyřleté denní studium poskytuje úplné střední odborné vzdělání. Přijímáni jsou chlapci i dívky po ukončení ZŠ. Předměty povinné. Zejména o muže je v rámci mimoškolní a předškolní pedagogiky mimořádný zájem. Pro studium tohoto oboru platí zdravotní omezení: 16. Prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity. 23. Závažné duševní nemoci a poruchy chování. Obor je možné studovat i dálkově (viz. dálkové studium)

Nasněžilo, toho museli naši otužilci využít! | Škola

Předškolní a mimoškolní pedagogika - oaspgsberoun

Waldorfská pedagogika Předškoláci - omalovánky, pracovní listy | Magazín pro učitelky i rodiče, předškolní a mimoškolní vzdělávání. Aktivity, náměty pro dospěláky a děti v mateřské školce, škole Pedagogika předškolního věku se zaměřením na děti se speciálními potřebami: Magisterské navazující: Prezenční: 2 roky: Čeština: PDF: Pedagogika předškolního věku se zaměřením na děti se speciálními potřebami: Magisterské navazující: Kombinovaná: 2 roky: Češtin Studenti dvouoborového studia zapisují předměty obou studijních plánů - hlavního a vedlejšího (např. tedy Dě+RJ). Všichni studenti zapisují k předmětům svých programů také předměty z části pedagogicko-psychologické propedeutiky. B-SP3S Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání. Studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika připravuje žáky pro kvalifikovanou výchovně-vzdělávací činnost zaměřenou na výchovu a vzdělávání dětí a mládeže, popř. dospělých, rozvíjející jejich osobnost, schopnosti a zájmy Předškolní a mimoškolní pedagogika. 75-31-M/01 Úvodní stránka > Pedagogika a jednotlivých didaktik. Žáci zpracování zprávu se zaměřením na jednotlivé předměty. Celkové pojetí vzdělávání v daném programu

Obor předškolní a mimoškolní pedagogika - SPgŠ - VOŠS a

 1. Jinak máte ještě možnost vystudovat dálkově Předškolní a mimoškolní pedagogika na SŠ (udělat si druhou maturitu, doplnit odborné předměty). Buď klasicky 4 až 5 leté studium nebo ve zkrácené formě (celá maturita znova) denní ( všechny školy zde ) nebo dálkové (Praha, Kolín, HK, Jihlava, Pelhřimov)
 2. Aktuální nabídka vysokých škol z kategorie učitelství pro mš. Výběr podle lokality, typu a formy studia vám umožní rychle najít tu správnou státní nebo soukromou vysokou školu
 3. Obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika KKOV 75-31-M/01 1. Množiny, absolutní hodnota reálného čísla, intervaly 2. Mocniny a odmocniny 3. Algebraické výrazy 4. Shodná zobrazení, podobnost 5. Rovnice (kvadratická, iracionální) 6. Řešení pravoúhlého a obecného trojúhelníka 7. Aritmetická posloupnost 8
 4. V posledních letech vydal mj. knihy Moderní pedagogika, Srovnávací pedagogika, Multikulturní výchova, Dětská řeč a komunikace, je spoluautorem Pedagogického slovníku a Pedagogické encyklopedie. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph. D. je vedoucí oddělení předškolní pedagogiky na katedře primární pedagogiky PedF UK
 5. Předškolní a mimoškolní pedagogika (Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství) 75-31-M/01: 2021-22: 4 roky: 90: denní: Školné: 0: Předškolní a mimoškolní pedagogika (Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství) 75-31-M/01: 2021-22: 3 roky: 30: dálkové: Školné:

Předškolní a mimoškolní pedagogika (7531) Překladatelství a tlumočnictví (7313) Přírodovědná studia (1001) Psychologie (7701) Public Policy (6809) Q Quantitative Asset & Risk Management (6226) R Regionální rozvoj (6214) Rehabilitace (5342) Rizikové inženýrství (3950) Rostlinolékařství (4104) Rostlinolékařství (4152 Obor předškolní a mimoškolní pedagogika - dálková forma | 75-31-M/01 . Dvouleté studium ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro kvalifikovanou práci v mateřských školách a pro mimoškolní výchovu (školní družiny, DDM, domovy mládeže, dětské domovy aj.) Využívá přitom poznatků pedagogiky a psychologie a navazuje na předměty společenskovědní a přírodovědné. Přispívá ke kultivaci žáků a jejich vztahu k dětem. Předškolní a mimoškolní pedagogika - zkrácená dálková OPRAVILOVÁ, Eva. Předškolní pedagogika. Praha: Grada, 2016. Pedagogika. ISBN 978-80-247-5107-8 Název ŠVP Předškolní a mimoškolní pedagogika Kód a název oboru: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Délka vzdělání: 4 roky Forma vzdělávání: denní Platnost ŠVP: od 1. 9. 2016 počínaje 1. ročníkem RVP počet hodin ŠVP počet hodin týdenních za studium název bloku týdenníc h celkovýc h název předmět

Pomaturitní obory - kombinovaná studia MAJA s

Předškolní a mimoškolní pedagogika. Kód oboru: 75-31-M/01 Čtyřletý maturitní obor Obor je určen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. V případě potřeby je možné studium prodloužit o jeden až dva roky. Obor je vhodný pro chlapce i dívky, které zajímá práce s dětmi a mládeží. Charakteristika obor PROFILOVÁ ČÁST - PRO OBOR PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA 1. Povinná profilová zkouška - Předškolní a mimoškolní pedagogika (zahrnuje předměty PPE a PVC) - ústní zkouška 2. Povinná profilová zkouška - Psychologie v pedagogických činnostech (PPC, SSP a PPD) - ústní zkouška 3 Předškolní a mimoškolní pedagogika Obor vzdělání: Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 Školní vzdělávací program vypracoval kolektiv školy, byl schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2011, dále projednáván na pedagogických radách 27. 8. 2013, 17. 8. 2014, 30. 8. 2018 a 30. 8. 201 Program: B-PMP Předškolní a mimoškolní pedagogika Učitelství pro mateřské školy | jednooborové studium Student v průběhu studia splní: tři povinně volitelné předměty k bakalářské práci; předměty cizího jazyka (kódy jsou uvedené přímo v katalogu oboru) a předměty svého oboru: MS Učitelství pro mateřské škol

73-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika oborů se zaměřením na esteticko výchovné předměty a tělesnou výchovu se škola svou velikostí vrátila do původní podoby. V posledních 4 letech počet žáků školy osciluje kolem hranice 480 - 500, která dobře odpovídá normativní formě financování, kdy jsou. Program: B-PMP Předškolní a mimoškolní pedagogika. Učitelství pro mateřské školy | jednooborové studium. Student v průběhu studia splní: · tři povinně volitelné předměty k bakalářské práci · předměty cizího jazyka (kódy jsou uvedené přímo v katalogu oboru Střední školy BEAN - E-LEARNING. Cesta ke stránce. Titulní stránka / ; Kurzy / ; Předškolní a mimoškolní pedagogika

Předškolní a mimoškolní pedagogika (7531N03

Veřejná střední škola v okrese Karlovy Vary zajišťující výuku v oborech Předškolní a mimoškolní pedagogika a Sociální činnost. Dálkové studium oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika Gymnázium a Střední odbornou školu pedagogickou v Čáslavi tvoří dvě součásti, Gymnázium (osmileté a čtyřleté) a Střední odborná škola pedagogická (Předškolní a mimoškolní pedagogika a Pedagogické lyceum). Gymnázium bylo založeno v roce 1880, Střední odborná škola pedagogická v roce 1975 V níže přiložených dokumentech naleznete kritéria přijetí do jednotlivých oborů vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Kritéria pro přijetí pro školní rok 2021/2022 budou zveřejněna do 31. 1.2021

Přijímací řízení oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika

Pedagogický sbor - Střední škola MILL

Pro školní rok 2018/2019 se otevírá obor 75-31-M/01, předškolní a mimoškolní pedagogika. Počet přijímaných žáků 30. Na tento obor se neskládají talentové zkoušky, ale tzv ověření talentu, které obsahuje zkoušku z hudební, tělesné a výtvarné výchovy Staňte se učitelkou nebo učitelem v mateřské škole! Společný základ studia zahrnují předměty z oblasti pedagogiky, psychologie, filozofie, sociologie a biologie. Navazující oborové předměty jsou zaměřeny na předškolní pedagogiku v rámci výtvarných, hudebních, tělesných a dramatických výchov

Předškolní a mimoškolní pedagogika

1 Rozpis studentů u maturitní zkoušky GJB a SPgŠ Přerov, Denisova 3 Třída: 4.BP - Předškolní a mimoškolní pedagogika (rok nástupu 2013) Termín: pondělí 22. 5. 2017 dopoledne Předseda: Mgr. Petr Sekanin Zkušební předměty profilové části Profilová část maturitní zkoušky na střední pedagogické škole při I. Německém zemském gymnasiu je platná pro obor vzdělávání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika. 1. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a poku

22Den otevřených dveří na Střední škole – Vyšší odborná
 • Vyrážka ze slunce.
 • Dopočítávání úhlů procvičování.
 • Lac de sainte croix.
 • Bídníci muzikál 2019.
 • Bazar konzolí.
 • Stěhovavá zvířata.
 • Calgary hokej.
 • Veletrh brno 2018.
 • Aktor ate cz.
 • Nadmořská výška cheb.
 • Nazareth wikipedie.
 • Wankelův motor prezentace.
 • Zákusky.
 • Us open 2017 tennis.
 • Hoegaarden akce.
 • Hotel monastery.
 • Zakladove desky.
 • Umíráček co to je.
 • Hojení ran po operaci.
 • Yamaha yrs 32b.
 • Vezikulární vyrážka.
 • Předčasné sundání rovnátek.
 • Tom jones delilah text.
 • Jak vyhledává google.
 • Chemický průmysl v čr mapa.
 • Angličtina na letišti.
 • Ceny na jižním kypru.
 • Obsazenost bazénu.
 • Brady american football.
 • Střet dvou oceánů.
 • Vezikulární vyrážka.
 • Jak hluboko sázet angrešt.
 • Of monsters and men's tour 2018.
 • Ráčnové klíče wera.
 • Příklady pro 5. třídu.
 • Statečnost.
 • Veterina pohotovost bruntál.
 • Match excel.
 • Jak nasadit těsnění na pračku.
 • Viribus unitis význam.
 • Rozměry ložisek tabulka.