Home

Abstraktní podstatná jména

Abstraktní podstatná jména. Abstraktní podstatná jména označují názvy dějů, činností a vlastností. Tedy to, čeho se nelze nijak dotknout, protože jsou nehmotná. Abstraktní pojmy jsou ty názvy činností, vlastností a dějů, na které si nemůžeme nijak sáhnout, protože nemají žádnou hmotnou podstatu Konkrétní a abstraktní podstatná jména. Rozlište podstatná jména konkrétní a abstraktní: bezpečnost bedna.

Abstraktní podstatná jména - Pravopis česk

 1. Podstatná jména abstraktní. Jsou to názvy vlastností, dějů a vztahů (skromnost, plavání, přátelství). Některá podstatná jména mají v určité souvislosti význam konkrétní, v jiné abstraktní (psaní = dopis x činnost, vláda = politici x činnost)
 2. PODSTATNÁ JMÉNA ABSTRAKTNÍ A nyní se pro změnu jedná o názvy vlastností, stavů, vztahů a dějů, na které si nemůžeme sáhnout
 3. Podstatná jména konkrétní a abstraktní a) Rozliště post. jm. konkrétní a abstraktní var, vařič, vaření, vařečka, otužilost, otužilec, dobráctví, dobrák, výlet, výletník, let, letec, létání, skokan, skok, skákání, rychlost, rychlík, chudoba, chudák, zeleň, zelenina, hluchavka, hluchota, mládí, mladík, mladost, chodník, chůze, chode

Konkrétní a abstraktní podstatná jména skolaposkole

Podstatná jména konkrétní a abstraktní

Abstraktní podstatná jména jsou další kategorií podstatných jmen, která spadá pod společná podstatná jména. Abstraktní jméno je název akce, kvality nebo stavu, který je odebrán z objektu, ke kterému vlastně patří Online cvičení | 1. stupeň. Procvičujte vše, s čím se ve škole setkají vaši nejmenší školáci. Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně

Rozdíl mezi podst. jm. konkrétními a abstraktními. ŽIVĚ: INDIGOVÝ ZPRAVODAJ - Není Anunnaki jako Anunnaki aneb temná tvář našich dějin Příznaky transformace 736 watching Live no Většinou konrétní podstatná jména jsou mužského rodu a abstraktní podstatná jména jsou ženského rodu. o balcão, o feijão, o algodão. Ale. a operação, a produção, a opinião, a educação JAK SE TVOŘÍ ŽENSKÝ ROD. Podstatná jména, která označují osoby a zvířata jsou ohebná nejen v čísle, ale i v rodě Podstatná jména se (kromě jiných kategorií) dělí na >konkrétní Krmení zvířat je zajímavé. >abstraktní Koupil jsem krmení pro psa. Konkrétní, jsou ta, která představují nějaké hmotné věci, na které si můžeme sáhnout, např. strom, kámen, papír, vlasy.. Konkrétní a abstraktní podstatná jména. Konkrétní podstatná jména označují názvy osob, zvířat a věcí. Lze si je představit či nahmatat, např. kočka, počítač, děda, lžíce, učitel, pták. Abstraktní podstatná jména označují názvy vlastností, vztahů a dějů. Není možné si je konkrétně představit či. Podstatná jména látková. Jména látková označují hmotu nebo látku jevící se jako nerozčleněný celek, v celém svém objemu je látka stejná. Mezi jména látková řadíme: názvy některých potravin (maso, mouka, tvaroh), nápoje (mléko, pivo, voda), tekutiny (benzín, olej, voňavka), kulturní plodiny (čočka, obilí, zelí)

Podstatné jméno (též substantivum) je ohebný slovní druh, který označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů a vztahů. Je hlavním (i když ne jediným) slovním druhem, který ve větě vystupuje jako argument slovesa Podstatná jména jsou . názvy osob, zvířat, věcí x vlastností a dějů. máma pes kniha laskavost plavání. Věrka . KONKRÉTNÍ x ABSTRAKTNÍ můžeme nemůžeme si na ně sáhnout. Některá mohou být konkrétní i abstraktní - poznám

Dumy.cz - sdílejme společně. Anotace: - pracovní list pro žáky 8.třídy určený k procvičování podstatných jmen konkrétních a abstraktních, pomnožných a hromadných - žáci procvičují svoji slovní zásobu - různé slovní významy podstatných jmen - materiál je určený jak k zápisu, tak i k projekci na tabuli s doplňováním pomocí elektronického popisovač Závist a snění jsou abstraktní podstatná jména. Nelze si na ně sáhnout. Konev je konkrétní podstatné jméno. Lze si na ni sáhnout. Podstatná jména ve větách jsou: barev a kamarády. Podstatné jméno rok je v jednotném čísle (ten rok). Podstatná jména skály a myšlenky jsou v množném čísle (ty skály, ty myšlenky) Podstatná jména můžeme skloňovat pomocí pádových otázek. Všechny informace o pádech najdete v podsekci v zeleném bloku na této stránce. Podstatná jména abstraktní a konkrétní.

Podstatná jména konkrétní, abstraktní, obecná a vlastn

Podstatná jména - konkrétní, abstraktní: 01b: Zobrazena cvičení 1-1 (0 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv Při výuce tvarosloví - morfologie - se věnujeme jednotlivým slovním druhům. V tomto videu se naučíme podstatná jména Podstatná jména konkrétní, abstraktní, obecná a vlastní 6.11.2020 Přejatá slova končící na -us 9.10.2020 V čem chybujeme při stupňování přídavných jmen 10.9.202 - nemůžeme si na ně sáhnout, proto jim říkáme ABSTRAKTNÍ podstatná jména . Některá podstatná jména mohou být konkrétní i abstraktní, záleží na jejich významu ve větě. Př. Kamarádka mi poslala pohled z hor. (pohled - je tady konkrétní) Hodila po mně nenávistný pohled. (pohled - je tady abstraktní

Počitatelná podstatná jména v jednotném čísle v běžné angličtině NEMOHOU být bez členu. Neměli byste tedy používat samotné podstatné jméno DOG (Dog is perfect pet - ale A dog is A perfect pet.) V množném čísle je to přijatelné (Dogs are perfect pets.) Nepočitatelná podstatná jména bez členu být mohou. (Water is wet. Podstatná jména v čísle množném označují více osob, zvířat nebo věcí, například: Jirkové, kočky, stoly, knihy, večeře. Podstatná jména pomnožná: Některá podstatná jména mají pouze tvar množného čísla a tímto tvarem označují jednu věc i více věcí Podstatná jména se využívají téměř v každé anglické větě a pro dobrou komunikaci je jich nutné znát opravdu mnoho. Některá podstatná jména vás však dokáží pěkně potrápit. V dnešní lekci Podstatná jména si proto představíme ta nejčastější a nejvyužívanější podstatná jména, dozvíte se, co jsou to počitatelná a nepočitatelná podstatná jména a jak.

podstatná jména konkrétní a abstraktní: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA. DUMY/Technická/Projekty E Podstatná jména konkrétní a abstraktní Správné odpovědi - podstatná jména konkrétní a abstraktní Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková Podstatná jména obecná a vlastní Skloňování podstatných jmen oči, uši, ruce, nohy, kolena, ramena, prs Abstraktní jména. Tzv. abstrakta pojmenovávají: děje, tato podstatná jména jsou odvozena od sloves (myšlení, četba), vlastnosti, tato jména jsou nezřídka odvozena od jmen přídavných (moudrost, svěžest). Vytváříme‑li tvary množného čísla od podstatných jmen abstraktních, měníme tím jejich výchozí význam.

z Moje sady - Dostupné sady - Podstatná jména konkrétní a abstraktní. Aktivita je vhodná pro žáky 6. ročníku. PRŮBĚH Učitel vyzve vybraného žáka, aby na interaktivní tabuli správně zařadil do skupin typy pojmenování k podstatným jménům konkrétním a abstraktním. Žáci si řešení zapíší do sešitu Nazývají se podstatná jména abstraktní. Podstatná jména konkrétní jsou obecná a vlastní. Vlastní označují jednu určitou osobu, jedno určité zvíře, jednu určitou věc. Obecná neoznačují osobu, zvíře nebo věc, nýbrž označují je obecně, znamenají kteroukoli osobu, zvíře nebo věc toho druhu abstraktní - jsou to názvy vlastností, dějů a vztahů (srdečnost, obdivování, láska, přátelství) Některá podstatná jména mají v jedné souvislosti význam konkrétní, v jiné abstraktní (psaní - dopis x činnost, vláda - osoby x činnost). Z jiného hlediska můžeme substantiva členit na: obecn Hromadná podstatná jména jsou ta, která mají pouze tvary jednotného čísla. Pokud tedy máme za úkol určit číslo o jména, které je hromadné, bude to vždy číslo jednotné. To, že má jméno tvary pouze jednotného čísla, je vlastně podstatou hromadných podstatných jmen. Pozor Český jazyk pro 6. ročník základních škol - Podstatná jména - konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková, obecná, vlastní, mluvnické kategori

Podstatná jména - CVIČENÍ Podstatná jména konkrétní a abstraktní 1. Roztřiďte podstatná jména konkrétní a abstraktní /nad podstatná jména nadepište K a A/. voda, pes, láska, znamení, pomoc, bouda, plamen, stůl, účet, účel, umělec, snaha 2. Kdy má totéž podstatné jméno význam konkrétní, kdy abstraktní substantiva (podstatná jména) - dvojí číslo: singulár - muž, žena, stůl plurál - muži, ženy, stoly ve staré češtině byl ještě duál ⇒ pro označení věci v páru, dnes jen zbytky tvarové pro označení části těla (ušima, rukama, nohama, nohou, rukou)mluvnické číslo nemusí být vždy totožné s označením počtu

Podstatná jména konkrétní a abstraktní :: Český jazyk snadn

Charakteristika. Podstatná jména v angličtině dělíme na: Obecná ( Common ) Počitatelná ( Count / Countable) podstatná jména označující osoby a věci, které lze počítat na jednotky nebo kusy. Konkrétní ( Concrete ): např. dog, house, car, atd. Abstraktní ( Abstract ): např. problem, difficulty, atd Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit

Podstatná jména konkrétní ještě dělíme na obecná a vlastní. Vlastní označují právě jednu určitou věc, osobu či zvíře. Obecná neoznačují určité věci osoby a zvířata, ale označují je obecně, tedy jakoukoliv věc, osobu nebo zvíře. Podstatná jména abstraktní Test: Podstatná jména hromadná a pomnožná. Vydáno dne 30.09.2011 od Jana Skřivánková. Test je zaměřen na rozeznávání podstatných jmen hromadných a pomnožných PODSTATNÁ JMÉNA názvy osob, zvířat, věcí názvy pro vlastnosti, děje a vztahy Např. zpěvák, veverka, stůl, hra, láska, rychlost, nenávist DRUHY PODSTATNÝCH JMEN konkrétní a abstraktní pomnožná, hromadná a látková obecná a vlastní PODSTATNÁ JMÉNA KONKRÉTNÍ A ABSTRAKTNÍ JMÉNA KONKRÉTNÍ názvy osob (bratr, sestra, učitel) názvy zvířat (pes, kočka) názvy. Abstraktní podstatná jména. V této lekci se naučíme abstraktní podstatná jména. Nemáte kredit na zobrazení lekce. Pokud chcete vidět obsah lekcí a využívat Všech funkcí tea-learningu, porosim objednejte si přístup. Zobrazit ceník neb

Test - podstatná jména konkrétní a abstraktní (11

Co jsou podstatná jména, jak je dělíme ucebnice

Podstatná jména konkrétní - názvy osob, zvířat, věcí. Na osoby, zvířata a věci si můžeme sáhnout, jsou konkrétní. Podstatná jména abstraktní - názvy vlastností, činností, vztahů. Na vlastnosti, činnosti nebo vztahy si sáhnout nemůžeme. Jedná se o abstraktní pojmy. HRA Slovní řetě

Podstatná jména

4. PODSTATNÁ JMÉNA 4.1. Obecná charakteristika Podstatná jména neboli substantiva tvoří základní slovní druh, který pojmenovává substance (tj . potenciální nositele příznaků a participanty procesů chápané jako izolované a relativně samostatné entity), zahrnuje v sobě gramatické kategorie rodu a čísla a můž PODSTATNÁ JMÉNA - SKLOŇOVÁNÍ. PODSTATNÁ JMÉNA - mluvnické kategorie 1. PODSTATNÁ JMÉNA - mluvnické kategorie 2. PODSTATNÁ JMÉNA - konkrétní a abstraktní. PODSTATNÁ JMÉNA - konkrétní a abstraktní, označuj v řadě. PODSTATNÁ JMÉNA - abstraktní. PODSTATNÁ JMÉNA - pomnožná. PODSTATNÁ JMÉNA - hromadná, látková. 3. Které slovo sedí mluvnickým kategoriím - 6. pád, číslo množné, rod mužský, vzor stroj Slovíčka: podstatná a přídavná jména - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příklad Hromadná podstatná jména mají tvar jednotného čísla, ale označují větší počet. listí, mládež, lidstvo. Látková. Látková podstatná jména mají tvar jednotného čísla, ale označují věci, jejichž jednotlivé části se označují stejně jako celek. voda, cukr, píse

PPT - PODSTATNÁ JMÉNA PowerPoint Presentation - ID:5259330

To, která podstatná jména jsou počitatelná a která nepočitatelná se dá většinou logicky odvodit. Nepočitatelná podstatná jména jsou taková, která:. vyjadřují celky jako je water, flour, sand atd., které se jenom stěží dělí na menší části,; označují abstraktní koncepty, jako například information, courage,; se v češtině dají považovat za počitatelná, ale. Podstatná jména (pomnožná, látková, hromadná, konkrétní, abstraktní) Materiál obsahuje: - zásobník pojmů pro učitele (seznam pojmů ke všem 6 kategoriím PJ - konkrétní, abstraktní, pomnožná, látková, hromadná, běžná) - karty formátu A5 - žáci na nich ukazují učiteli správné odpovědi na zadané pojmy (např. Nepočitatelná podstatná jména. Tato podst. jména označují to, co pomocí čísel spočítat nelze, např. abstraktní pojmy či vlastnosti, popřípadě látky, které se skládají z příliš malých částí nebo jsou příliš beztvaré na to, aby bylo možné určit jejich množství (tekutiny, plyny, různé druhy prášků apod.) Učivo: mluvnice - podstatná jména (mluvnické významy) úkoly: a) písemně - I. díl, cvičení 4a,b na straně 8 -9 b) opakovat rozvíjející větné člen Podstatná jména konkrétní a abstraktní. konkrétní= názvy osob, zvířat, věcí; abstraktní = názvy vlastností, dějů, vztahů; některá mají obojí význam: koníček = hračka (konkrétní) - Hraje si s koníčkem. koníček = záliba (abstraktní) - Vaření je jeho koníček. Podstatná jména pomnožná, hromadná, látková.

podstatná jména - konkrétní, abstraktní; počitatelná, nepočitatelná (látková, hromadná, pomnožná) Cizí podstatná jména Zkoušení: Pád Rod Číslo Vzory rodu mužského Vzory rodu ženského Vzory rodu středního Pád - rod - vzor Dru Podtrhni podstatná jména konkrétní: krása, krabička, žehlička, list, lež, cestování, koník, učebnice, malina, komi- ník, pracovník, plavání, kopec, pracoviště, čtení, nálada, pracovitost, čtenář, lyže, noc 2. Vymysli podstatné jméno, které může být abstraktní i konkrétní PODSTATNÁ JMÉNA ABSTRAKTNÍ KONKRÉTNÍ Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2852 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_361 Jméno autora: Klára Křížová Třída/ročník: VIII Podstatná jména konkrétní a abstraktní Podle obrázků rozlište podstatná jména konkrétní a abstraktní. Uveďte k oběma skupinám další příklady. Určujte podstatná jména konkrétní a abstraktní, vždy je užijte ve větách Podstatná jména konkrétní K, abstraktní A: 1. hra - A 2. nevyspání - A, horko - A, pohyb - A, treska - K 3. návrat - A, hotel - K, kokakola - K, křeslo - K, okno - K, počítač - K 4. město - K, letiště - K, letadlo - K, střecha - K, klid - A 5. atmosféra - A, myšlenka - A, nápad - A, počítač -

Jaké jsou druhy podstatných jmen - Rozdíl Mezi - 202

PODSTATNÁ JMÉNA KONKRÉTNÍ A ABSTRAKTNÍ. 1. konkrétní. názvy osob, zvířat, věcí. pes, kniha, maminka. 2. abstraktní. názvy vlastností, činností. Podstatná jména abstraktní, jsou taková podstatná jména, která označují to, co je nehmotné. Cesta je hmotná. Toto podstatné jméno (konkrétní) je užito ve větě Našli si k sobě cestu v metonimickém - abstraktním významu. Nic to ale nemění na skutečnosti, že slovo cesta je podstatné jméno konkrétní (a ne abstraktní) Podstatná jména mohou být konkrétní (to co je hmotné, takže si na to můžete sáhnout: kniha, soused, králík, psi) a abstraktní (nehmotné: létání, hrdost, sláva) Číslo. Většina podstatných jmen má buď číslo jednotné nebo číslo množné - podstatná jména abstraktní jsou názvy: - vlastností (krása, neschopnost, pýcha) - činností (plavání, úklid, dech) - vztahů (láska, soucit, přátelství

Druhy podstatných jmen. Podstatná jména. Podstatná jména označují názvy osob ( Ivan, babička, dítě ), zvířat ( kůň, pes, jelen ), věcí ( struna, konev, lampa ), dějů ( plavání, učení, dýchání ), vlastností ( inteligence, zralost, l enost ). Můžeme je rozdělit do několika skupin: Konkrétní a abstraktní podstatná jména Podstatná jména (substantiva)- jména osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů- skloňují se- ve větě tvoří nejčastěji funkci podmětu nebo předmětu Druhy pomstných jmen: - konkrétní » nositelé vlastností a dějů (pes, lampa, kluk) - abstraktní » vlastnosti, děje, duševní stavy (spaní, láska...) - obecná. Zápis do sešitu Nadpis (barevně): Podstatná jména konkrétní a abstraktní Podstatná jména dělíme na: 1) konkrétní 2) abstraktní 1) Konkrétní podstatná jména jsou definována jako názvy osob, zvířat a věcí (bratr, pes a hrnek) 2) Abstraktní podstatná jména jsou definována jako názvy vlastností, dějů a vztahů (schopnost, malování, láska Abstraktní podstatná jména jsou koncepty nepostřehnutelné pěti lidských smyslů V anglické gramatiky , abstraktní podstatné jméno je podstatné jméno nebo jmenná fráze , že jména nápad, událost, kvalita nebo koncept - například odvaha, svobody, pokroku, láska, trpělivost, excelence a přátelství Podstatná jména konkrétní a abstraktní strana 12-13 1. Upozorníme, že vzor nepatří mezi mluvnické kategorie, slovo samo jej nevyjadřuje: má funkci klasifikační

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely PODSTATNÁ JMÉNA. KONKRÉTNÍ. Názvy osob. Názvy zvířat. Názvy věcí. VY_32_INOVACE _05 - Podstatná jména - Obecná . a vlastní. ABSTRAKTNÍ . Názvy vlastností. Názvy činností. Názvy vztah a) konkrétní - chlapec, kočka, strom, talíř x abstraktní - láska, běh, b) obecná - rostlina, mouka, kreslení x vlastní - Praha, Čech, Jana. Vlastní jména. Vlastní jména (propria) označují jedinečný jev, jednotlivou osobu, zvíře, věc. Druhy vlastních jmen. jména osobní skutečných nebo smyšlených oso V textu vyhledej konkrétní, abstraktní podstatná jména Zločin a trest konkrétní - abstraktní Nelze to popírat: udělala nečistotu. Teď se krčí v nejtemnějším koutě se zvrhlým a urputným výrazem, zeleně svítí očima a potrhává ocasem; ví, co ji čeká. Rázem z ní spadlo vše, co z ní dělá vzdělanou a jemnou. podstatná jména pomnožná = tvar množného čísla vyjadřuje jeden předmět (nůžky, hodinky.) podstatná jména hromadná = tvar čísla jednotného označuje větší počet předmětů chápaných jako celek (dříví) podstatná jména abstraktní podstatná jména látková 3. rod = mužský X ženský X středn

Hromadná podstatná jména mají tvar jednotného čísla, ale označují větší počet. listí, mládež, lidstvo. Látková. Látková podstatná jména mají tvar jednotného čísla, ale označují věci, jejichž jednotlivé části se označují stejně jako celek. voda, cukr, písek ABSTRAKTNÍ POJMY NEJROZMANITĚJŠÍHO DRUHU, KTERÉ JE MOŽNÉ POČÍTAT: A DAY - SEVEN DAYS. A PROBLEM - TWO PROBLEMS. A MISTAKE - NINE MISTAKES. AN IDEA - FOUR IDEAS. Počitatelná podstatná jména můžeme blíže určit neurčitým členem a, an a výrazy množství - one, two some, many, few, a few. Ve zvolacích větách se. Nepočitatelná podstatná jména jsou nejčastěji kapaliny, materiály, sporty, abstraktní podstatná jména, některé druhy jídel a samozřejmě se najdou i další, která v tomto seznamu nejsou uvedena a nelze je popsat hromadně, jako již uvedená. Příklady anglických nepočitatelných podstatných jmen abstraktní (abstrakta, sg. abstraktum) - vyjadřují názvy vlastností, dějů, činností a stavů. Podstatná jména slovesná. Podstatná jména slovesná jsou odvozena ze slovesného tvaru: [zdroj?] u sloves, která nemají příčestí trpné, za. Podstatná jména abstraktní obvykle nemívají tvary množného čísla /mládí, pracovitost, sladkost, chůze, lezení, psaní/ : tvar množného čísla se vyskytne zpravidla jen tehdy, jde-li o užití slova ve významu konkrétním /Babička mu přichystala různé sladkosti. Dostala z domova několik psaní/

Počitatelná nepočitatelná podstatná jména. Nebojte to není protimluv, to jsem jenom pokoušel o (rádoby) vtipné poukázání na to, že existují slova, která můžou být jak počitatelná, tak nepočitatelná - což ovšem ovlivňuje jejich význam. Nejlepší asi bude si to opět ukázat na konkrétních příkladech, co říkáte 1. Podstatná jména konkrétní a abstraktní osob konkrétní - jsou názvy zvířat, rostlin (Můžeme na ně sáhnout.) věcí vlastností abstraktní - jsou názvy činností, dějů (Nejsou hmatatelné.) vztah ů Podstatná jména 2. Podstatná jména obecná a vlastní Podstatná jména vlastn Podle významu dělíme podstatná jména na: konkrétní - označují názvy osob, zvířat a věcí, dále se dělí na: obecná - např. jméno, město, auto, vlastní - např. Jan, Praha, Škoda, abstraktní - vyjadřují názvy vlastností, dějů, činností a stavů. Jako speciální skupiny podstaných jmen lze vmyzit jména Podstatná jména se dělí na konkrétní a abstraktní. Konkrétní vyjadřují určitou osobu, zvíře nebo věc, zatímco abstraktní věci nehmotné a činosti (podst. jména slovesná, např. dělání) Mgr. Veronika Prouzová ZŠ Bří Čapků Úpice Komenského 151 542 32 Úpice verca.prouzova@seznam.c

on-line procvičování 2 - Český jazyk 6 - TvaroslovíPPT - Podstatná jména Mluvnické kategorie; konkrétní a

Podstatná jména abstraktní a konkrétn

Abstraktní pojmy, které je možné počítat: Počitatelná podstatná jména můžeme blíže určit neurčitým členem a, an a výrazy množství - one, two,..., some, many, few, a few. - There is a car in front of the school. - I have many friends Poslech slovíček. Poslech slovíček je jednoduché, ale užitečné cvičení. Zazní správná výslovnost slovíčka (od rodilého mluvčího) a vaším úkolem je vybrat slovo z nabídky Počitatelná podstatná jména. Počitatelná podstatná jména (countable nouns) jsou ta, od kterých lze vytvořit množné číslo, u kterých můžeme určit počet jednotlivých kusů. Např. podstatné jméno kniha (book) má jednotné i množné číslo (book / books), máme-li knihu nebo knihy před sebou, můžeme spočítat, kolik kusů tam je: např Vlastní jména mohou označovat:. určitou osobu (Jan Neruda); určité zvíře (Alík); určitou věc: horu, řeku, zemi, stát (Říp, Vltava, Evropa, Rusko. Podstatná jména . Podstatná jména se skládají z kořene určujícího základní význam, kmene a kmenové koncovky, pádové předpony a koncovky určující čas. Před slovo lze přiřadit předponu. Počet slovotvorných předpon a přípon není omezen. -e/d-— abstraktní vlastnost-e/g-— zvětšen.

Podstatná jména konkrétní a abstraktní - YouTub

PODSTATNÁ JMÉNA ABSTRAKTNÍ A KONKRÉTNÍ. 1) Podtrhněte vlnovkou podstatná jména abstraktní a rovnou čárou podstatná jména konkrétní. Vzpírání. Vzpírání je olympijská sportovní disciplína, při které se vzpěrač snaží kombinací síly a rychlosti zdvihnout nad hlavu co nejtěžší zátěž. Všeobecná pravidl Podstatná jména v němčině označují stejně jako v češtině osoby (der Vater), zvířata (die Katze), věci (das Heft) a abstraktní pojmy (die Liebe). Rozlišujeme u nich rod, číslo a pád

podstatná jména konkrétní = názvy osob, zvířat, věcí (např. sestra, pes, stůl) podstatná jména abstraktní = názvy vlastností a dějů (např. radost, čtení d) cvičení 2/23 a 4/24 (I. díl) - vypracuj do učebnice Podstatn jm na-substantiva ( slova ohebn , sklo uj se )Definice: Podstatn jm na jsou n zvy osob (žena), zv at (ko ka), v c (st l) a samostatn n zvy d j (b h n ), vlastnost (ochota) a vztah (l ska).. D len : - konkr tn (n zvy osob, zv at, v c ) - obecn ( lov k) - vlastn (Pavel Každý ví, že podstatná jména se liší v číslech a případech. Ale fráze z písně Mariny Khlebnikové zní správně: Já ti naleju šálek kávy? Existují výjimky z jakéhokoliv pravidla. A slovo káva označuje nepoznatelné. Nepoužívá se v množném čísle a v případech se nemění. Správné použití - šálek kávy

Konkrétní a abstraktní - Škola hro

Rozlište podstatná jména.Podstatné jméno křoví je. pomnožné; hromadné; látkové; nepatří do žádné skupiny; 5/15 Rozlište podstatná jména.Podstatné jméno nádobí je. pomnožné; hromadné; látkové; nepatří do žádné skupiny; 6/15 Rozlište podstatná jména. Podstatné jméno mouka je. pomnožné; hromadné; látkové. Rozřazovačka - cvičení na procvičení velkých písmen, slovních druhů, vzorů,. Počitatelná podstatná jména v angličtině. Anglicky se jim říká countable nouns.. Všechna podstatná jména, která nám označují nějaké předměty, osoby nebo třeba měrné jednotky (časové, váhy, míry aj.) je možné počítat pomocí základních číslovek, např.:. one boy, two boys, three boys (jeden chlapec, dva chlapci, tři chlapci Abstraktní jména jsou podstatná jména, která se vztahují k pojmům, myšlenek a emocí, abstraktní jména jsou podstatná jména, která se nemůžete dotknout, které nejsou vyrobeny z materiálů, ale hrají důležitou roli v životě

Slovíčka: podstatná a přídavná jména – Procvičování onlineSlovíčka – Umíme německyPPT - Slovní druhy – podstatná jména PowerPointPPT - Tvarosloví PowerPoint Presentation, free downloadZáklady morfologieNěmecká gramatika: Jmenný rámec a podstatné jméno
 • Prostá deaminace.
 • Zvýšená židle pro seniory.
 • Televizní noviny 1.10 2018.
 • Stehlík obecný zajímavosti.
 • Monroe doctrine.
 • Vajíčko maxi cosi recenze.
 • Rehabilitační lékař praha 10.
 • Tisíc origami jeřábů.
 • Jóga pro těhotné praha 3.
 • Crab bistro brno.
 • Kometa akordy supermusic.
 • Nedostatek inzulínu příznaky.
 • Sestavy do pracovny.
 • Muscle fitness casopis.
 • Americky kolac s boruvkami.
 • Lékařská fakulta plzeň přijímací řízení 2018.
 • Video repair.
 • Face painting tiger.
 • Cnc vypalovačka.
 • Brzdové čelisti al ko.
 • Slovanští bohové lada.
 • Everest 2015.
 • Elektroinstalační materiál brno.
 • Denní režim ženy v domácnosti.
 • Luxusni propisky s gravírováním.
 • Knihovna zsf jcu.
 • Pv panel.
 • Snovačka jedovatá prodej.
 • Maximální velikost fotky na facebooku.
 • Dat incoterms.
 • Google prezentace motivy.
 • Česká pošta výpočet.
 • Obrazové rámy e shop.
 • Nejvtipnější příjmení na světě.
 • Vavruša softball.
 • Chemický průmysl v čr mapa.
 • Klára pollertová trojanová.
 • Boule na pravé straně břicha.
 • Xhosa.
 • Kuchyně sava 4 tropez bílý.
 • Oblečení harley davidson.