Home

Odčítání dvojciferných čísel příklady

Písemné odčítání dvojciferných čísel

Písemné odčítání dvojciferných čísel. Počítej zdola nahoru tzv. dočítáním. Počítáme: 5 a kolik chybí do 8? Nejprve vypočítáme jednotky, pak desítky. Posunuj se na klávesnici šipkou vlevo, aby ses dostal z jednotek na řád desítek, stovek. Pak stiskni KONTROLA Odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes desítku Na matika.in si udělej cvičení INDICKÉ NÁSOBENÍ (alespoň 2 příklady). Samozřejmě si vyfoť výsledky a nasdílej do MA . V aplikaci Mathboard si procvič 20 příkladů na násobení a dělení Základní pojmy: Odčítání dvojciferných čísel zpaměti . Odčítání dvojciferných čísel zpaměti_pracovní list. Základní pojmy: Základní pojmy: Písemné odčítání, procvičování, příklady s tajenkou. hodnocení lekce . Počítání s velkými čísly. Základní pojmy: Počítání s velkými čísly, hory, města - Na začátku hodiny si žáci si zopakují zákonitosti a pravidla pamětného odčítání dvojciferných čísel. - Pracovní list: Časová dotace 10-15 minut. Žáci list zpracovávají individuálně. Možnost zadat i jako domácí úkol. Žáci dané příklady vypočítají. Poté výsledk To znamená, že následující příklady upravíme takto: 1,45 : 0,3 - upravíme vynásobením 10 a získáme příklad 14,5 : 3; 1,45 : 0,35 - upravíme vynásobením 100 a získáme příklad 145 : 35; 1,45 : 0,356 - upravíme vynásobením 1000 a získáme příklad 1 450 : 35

sčítání a odčítání dvojciferných čísel. Vyučující připomene především postup při počítání čísel zpaměti s přechodem přes desítku a upozorní na význam a možnosti grafického znázornění příkladů. - Pracovní list: Časová dotace 10 minut. Práce ve dvojicích nebo jednotlivě Odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes základ 64 - 27 = 64 - (20 + 7) = (64 - 20) - 7 = 44 - 7 = 37 27 rozložím na 20 a 7, počítám 64 - 20 = 44 a 44 - 7 = 3 Při písemném odčítání zapisujeme čísla pečlivě pod sebe. Jednotky pod jednotky, desítky pod desítky. Je nutné napsat znaménko mínus před menšitele a místo znaménka rovná se celý příklad podtrhneme. Začínáme zdola nahoru, nejprve jednotky, potom odčítáme desítky, stovky atd

Obor přirozených čísel 0 - 100: Sčítání a odčítání zpaměti: Žák: - zapisuje a čte čísla v daném oboru - používá pojmy sčítanec, součet - počítá po jednotkách a desítkách, rozliší sudá a lichá čísla - orientuje se v zápisu desítkové soustavy - sčítá a odčítá zpaměti dvojciferné číslo s jednociferný sčítání a odčítání dvojciferných čísel, matematika, příklady, procvičování, sčítání, odčítání Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie příklady typu 57 - 20 57 rozložím na 50 a 7, počítám 50 - 20 = 30, 30 + 7 = 37. 5. Odčítání jednociferného čísla od dvojciferného čísla s přechodem přes základ příklady typu 63 - 7 = 63 - (3 + 4) = (63 - 3) - 4 = 60 - 4 = 56. 6. Odčítání dvojciferných čísel zpaměti bez přechodu přes zákla Hry a příklady pro základní školy . Příklady podle kategorie Číselné řady; Sčítání a odčítání; Matematika - 3. třída - Sčítání dvojciferných čísel . start . Sčítej dvojciferné čísla. 6 příkladů. Tvé nejlepší časy: Zkusit znovu.

Odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes desítk

 1. Procvičování. Dobyj hrad - písemné sčítání (10 x 3 příklady). Dobyj hrad 2- písemné odčítání (10 x 3 příklady). Totemy - písemné sčítání . Písemné sčítání a odčítání do 1000 (funguje v IE). Počítáme s žirafami (3 cvičení na sčítání, 2 na odčítání) - funguje v prohlížeči Internet Explorer. Učební materiál pro generování pracovních listů.
 2. VY_32_Inovace_4.3.13 Sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez přechodu desítky. Název sady: Matematika 3. ročník. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577. Anotace: Materiál je určen k procvičení sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez přechodu desítky
 3. Sčítání dvojciferných čísel bez přechodu přes desítku K postupu na další úroveň odpověz správně 5 z 7 otázek. Úvod do odčítání dvojciferných čísel. Nauč se. Odčítání dvouciferných čísel bez přechodu přes desítku 1 (otevře okno
 4. Dnes se budeme věnovat odčítání dvojciferných čísel zpaměti. Podpora pro děti, které se potřebují znovu podívat na postup je zde. Samostatně si vypočítejte v početníku na straně 10 poslední sloupeček a polovinu posledního sloupečku na straně 11. Kdo chce, může spočítat celý:-) V rámci opakování si zkus testík zde
 5. Matematika. Pro 1. ročník Pro 2. ročník Pro 3. ročník Pro 4. ročník Pro 5. ročník Tematicky.

27. 11. Opakujeme sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti. ke každé kartě dopište dva příklady na sčítání a dva příklady na odčítání. Učebnice 3. ročník str. 6 cv. 21, 22, 23 - napište do sešitu zápis, výpočet a odpověď. Před odpovědí si vždy přečtěte znovu otázku Sčítání dvojciferných čísel (typ 40 + 32) Odčítání dvojciferných čísel (typ 82 - 42, 76 - 30) Sčítání s přechodem přes 10 (5 cvičení) Odčítání s přechodem přes 10 (5 cvičení) Sčítání a odčítání do 100 - s přechodem (nejtěžší typ příkladů Všechna výuková videa k Matýskově matematice přehledně vyhledáte na http://www.matyskova-matematika.cz/ Použitá literatura: NOVOTNÝ, M.,NOVÁK, F. Odčítání dvojciferných čísel(s přechodem přes 10), Matýskova matematika 7. díl, strana 40, cvičení 1 - Duration: 6:23. Matýskova matematika 763 views 6:2 Sčítání dvojciferných čísel s přechodem zpaměti. Rozlož druhého sčítance na desítky a jednotky, pak postupně přičítej k prvnímu sčítanci. 26 + 48 = 52 + 29 = 26 + + = 52 + + = KONTROLA . OK . www.rysava.websnadno.cz 2. cvičen.

M72-Odčítání des. čísel M73-Zaokrouhlování des. čísel M74-Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem M75-Násobení a dělení des. čísel deseti a stem M76-Násobení a dělení des. čísel přirozeným číslem M77-Des. čísla se třemi des. místy ® M78-Procvičení a příklady - sčítání v oboru 1- Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit

M - procvičujeme nadále sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti - učebnice str. 36 cv. 14 - do sešitu vyřeš slovní úlohu (udělej zápis, vypočítej a napiš odpověď), ústně si projdi i úlohy na str. 37 ( 18, 20,21), na str. 39 procvičuj příklady ve cv. 22, poslední dva sloupečky napiš do sešitu a proveď. Jednoduché příklady na sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky www.pripravy.estranky.cz/clanky/matematika/test-pro-druhaky.htm

Výukový portál [] 1

 1. Pracovní list pro matematiku v první třídě na téma PIRÁTI, na první období výuky, počítání v oboru 0 - 5. počítání do 5. Rozklad čísel do 5. Odčítání. vložil: lucie bucharova. 3. vloženo: 23.12.201
 2. Sčítání dvojciferných čísel (typ 40 + 32) Odčítání dvojciferných čísel (typ 82 - 42, 76 - 30) Sčítání s přechodem přes 10 (5 cvičení) Pracovní listy k tisku - sčítání, odčítání (generuje nové a nové příklady) Zpět. Kontakt
 3. utovky (tři cvičení) f) Sčítání a odčítání do tisíce - opakování: deseti
 4. 3. třída - Sčítání a odčítání dvojciferných čísel, zaokrouhlování na desítky 3. třída - Písemné sčítání a odčítání do 100 3. třída - Čas. 3. třída - Přirozená čísla v oboru do 1000. 3. třída - Závěrečná písemná práce

Příklady malá násobilka (2) Velká násobilka. Příklady velká násobilka (1) Písemné násobení čísel; Desetinná čísla. Příklady desetinná čísla - sčítání a odčítání (1) Procenta. Příklady procenta (1) Příklady procenta (2) Rovnice - úvod. Soustava rovnic; Rovnice - příklady (1) Rovnice - těžší. Písemné dělení - Vysvětlení látky . Dělení jednociferným dělitelem Dělení dvojciferným dělitelem Dělení trojciferným dělitele Dnes ke sčítání mnohočlenů přidáme odčítání. Výklad, řešené příklady + procvičení. Příklady : 2a + 5a = ( 2 + 5 )a = 7a, 2a - 5a = ( 2 - 5 )a = -3a Slovní úlohy - sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez přechodu přes základ. Hra plná obrázků a testů

Dělení dvojciferným dělitelem - Publi

 1. a) sčítání desítek - příklady typu 40 + 30 b) sčítání dvojciferného čísla a čísla jednociferného - příklady typu: 40 + 3, 42 + 3, 47 + 3, 46 + 7 c) sčítání dvojciferných čísel - příklady typu 40 + 30, 42 + 30, 42 + 34, 48 + 32, 48 + 36
 2. Sčítání a odčítání dvojciferných čísel . Například: 37 + 49 = 91 - 15 = 26 + 36 = 78 - 34 = Sčítání a odčítání trojciferních čísel: Příklady na sčítání a odčítání. Například: 678 138 769 678 1049 96 3 561 - 59 - 469 - 698 . 2. Dopň číselné řady.
 3. M: násobení a dělení čísly 0-10, sčítání a odčítání dvojciferných čísel, příklady se závorkami, slovní úloha s příkladem se závorkou,geometrická tělesa. Práce s trojcifernými čísly, porovnávání, číselná osa do 1000, přičítání a odčítání bez přechodu stovek
 4. 06.02.2011 14:20. Počítáme s žirafami (3 cvičení na sčítání, 2 na odčítání) - funguje v prohlížeči Internet Explorer. Učební materiál pro generování pracovních listů pro písemné sčítání a odčítání (Microsoft Excel) - nastavte obor do 100, dole v záložkách vyberte, zda chcete vytisknout sčítání či odčítání.

Pracovní list kočička, pamětné násobení dvojciferných čísel, omalovánky: 4. VY_32_INOVACE_6_29.pdf (525441) VY_32_INOVACE_6_30: Pracovní list zmrzliny, písemné sčítání a odčítání do milionu, omalovánky: 4. VY_32_INOVACE_6_30.pdf (647670) VY_32_INOVACE_6_3 Dobuď hrad 2- písemné odčítání (10 x 3 příklady) Totemy - písemné sčítání . Písemné sčítání a odčítání do 1000 (funguje v IE) Počítáme s žirafami Pracovní listy k písemnému odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes základ,. Porovnání desetinných čísel. čísla porovnáváme jednotlivé číslice a postupujeme z levé strany.. 1256,23 porovnat s 1244,58. Porovnáváme zleva.Nejdříve 1 jsou stejné, 2 jsou stejné, ale 5 je větší než 4 a proto je 1256,23 je větší než 1244,58.. Je důležité abychom porovnávaly stejné řády.Tisíce s tisíci, stovky se stovkami, desítky s desítkami M-Čtyřlítek: příklady z tabule; procvičování sčítání a odčítání dvojciferných čísel + násobilky č. 1-8, procvičování geometrie na zítřejší test-přímky, různoběžky, bod ČJ-Č: číst oblíbenou knížku do čtenářského deníku, čtení SMS pro pohádkové postavy - PS str. 2

- sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 1000 zpaměti i písemně - pamětné násobení a dělení mimo obor malé násobilky (čísel dvojciferných a trojciferných číslem jednociferným) - dělení se zbytkem, neúplný podíl - slovní úlohy k dosud probraným početním výkonů Žáci se naučí příklady sčítání a odčítání sestavovat jak ke konkrétním situacím a k různým schématům, tak i příklady sčítání a odčítání schematicky znázorňovat (viz příloha, obr. 10). Velmi důležitým schématem je diagram (sjednocení dvou množin). Ten má tu výhodu, že je v něm možno zapsat i čísla. O kolik se změní součet tří dvojciferných čísel když první zvětšíme o 20, druhé zmenšíme o 10 a třetí ponecháme beze změny. Nadmořská výška Určete rozdíl nadmořských výšek vrcholu Sněžky (1 602 m n. M. ) a hladiny Mrtvého moře (-394 m n. M. )

Sčítání a odčítání do 100 - metodický postup (typy

Písemné sčítání a odčítání Procvičování. Dobyj hrad - písemné sčítání (10 x 3 příklady). Dobyj hrad 2- písemné odčítání (10 x 3 příklady). Totemy - písemné sčítání. Písemné sčítání a odčítání do 1000 (funguje v IE). Počítáme s žirafami (3 cvičení na sčítání, 2 na odčítání) - funguje v prohlížeči Internet Explore Příklady. sv. Martin-otázky. podle Mullerovasona19. Náhodné karty. Sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez přechodu 10. podle Vlasta12. Náhodné karty. malá násobilka I. podle Dejnozkova. Náhodné karty. souhláskové skupiny mě/mně 5. třída. podle Lenka20 Odčítání dvoj- a trojciferných čísel bez přechodu mezi řády K postupu na další úroveň odpověz správně 5 z 7 otázek. Kvíz 1 Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 400 bodů mistrovství Vychází nám číslo 936, což je právě součin 13 · 72.. Proč to funguje #. Násobení můžeme rozložit na jednodušší součiny a součty takto: můžeme napsat, že 13 · 72 je totéž jako 13 · 2 + 13 · 70.Můžete v tom vidět vytýkání, ale stačí prostý rozum: pokud sčítám sedmdesát dvakrát číslo třináct, tak je to stejné, jako kdybych sečetl sedmdesátkrát.

Z pracovního listu sloupec 88 str. 22 (sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem desítky), příklady přepsat a vypočítat do sešitu - 4 x po pěti příkladech, (ostatní on-line výuka) Domácí úkoly: vypočítat sloupec z PL čís.69 a 70. Český jazyk Sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100 pro 2. - 3. ročník Z

Písemné odčítání - Publi

Vypočítejte příklady z těchto materiálů pro 4. týden (pokud je nemáte vyřešené z pondělní výuky): Příklady na písemné sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel. Příklady na písemné sčítání a odčítání v oboru kladných desetinných čísel. Matematické pětiminutovky: odčítání Žáci sčítají a odčítají příklady, pomocí interaktivního cvičení si procvičují sčítání a odčítání dvojciferných čísel. Žáci na stránce vidí příklady, které vypočítají a pomoci skrytého pera výsledky zapíší. Po vypočítání všech příkladů si zkontrolují správné výsledky

Sčítání a odčítání do 100 - skolakov

Tabulka Sčítání a odčítání je určena především žákům 2. ročníků při vysvětlování učiva sčítání a odčítání dvojciferných čísel v oboru 0-100, také všem žákům 1. stupně při opakování a upevňování daného učiva. Obeznamuje s pojmy sčítanec, součet; menšenec, menšitel a rozdíl Procvičovací sešit k matematice pro 4.ročník ZŠ - 2.díl Obsah: - Čtení a zápis čísel do 1 000 000 - Doplňování čísel - Zaokrouhlování na tisíce - Násobení, dělení, sčítání a odčítání do 1 000 000 -. Pracovní sešit obsahuje: Sčítání a odčítání desítek Počítání se závorkami Sčítání a odčítání dvojmístných čísel Násobení a dělení jednou, dvěma, deseti Násobení a dělení třemi, čtyřmi, pěti a šesti Geometrie Barevné příklady 2 - Taktik od authora a nakladatelství za skvělé. Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti ( příklady typu 38+15= nebo 52-16= ) Učebnice str. 34 - 41 zkuste si cokoliv, zejména zelené sloupečky. PS str. 8 - 11----- Český jazyk - pořád ve volné chvíli nahlas číst. Vyjmenovaná slova po B. SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL DO 100. Příklady typu 26+20, 46-20. Stupeň: Základní 1. stupe.

sčítání, odčítání do 100 písemné sčítání, odčítání dvojciferných čísel sčítání, odčítání do 1000 zpaměti příklady typu 200+300, 120+250, 500-300, 350-12 Slovní úloha, příklady v závorkách, sčítání a odčítání dvojciferných čísel, přičítání a odčítání jednotek a desítek. ČvS: Lidské tělo - zdravý životní styl, hygiena. Zima: zimní měsíce, počasí, zvířata, znaky zimy, zimní svátky Dobyj hrad - písemné sčítání (10 x 3 příklady). Dobyj hrad 2- písemné odčítání (10 x 3 příklady). Totemy - písemné sčítání . Písemné sčítání a odčítání do 1000 (funguje v IE). Počítáme s žirafami (3 cvičení na sčítání, 2 na odčítání) - funguje v prohlížeči Internet Explorer. Učební materiál pro generování pracovních listů pro písemné. Některé příklady ( zvláště ty na odčítání dvojciferných čísel) jsou těžké, ale věřím, že to zvládnete. Pokud by to opravdu nešlo, netrapte se s tím. Soubor. opakování závorky.pdf. opakování opět závorky.pdf. Vyberte třídu Obor přirozených čísel do dvaceti s přechodem desítky. sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku . rozklad čísel. porovnávání čísel. řešení a vytváření slovních úloh v oboru 20. ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY

sčítání a odčítání dvojciferných čísel, matematika, příklady

 1. Sčítání a odčítání dvojciferných čísel do sta zpaměti (příklady typu 31+22, 89+27) Písemné sčítání a odčítání (rozšiřující učivo) Kontrola výpočtu Zaokrouhlování Řešení jednoduchých a složených slovních úloh (stručný zápis, rovnice, odpověď
 2. Žáci si procvičí sčítání a odčítání dvojciferných čísel ( příklady typu 52 + 30, 84 - 20 ). Žáci si procvičí sčítání a odčítání dvojciferných čísel ( příklady typu 52 + 30, 84 - 20 ). Ročníky: ZŠ 2 Počet stáhnutí: 204. stáhnout. Sčítání a odčítání do 5 scitani-a-odcitani-do-5.
 3. Sčítání dvojciferných čísel (typ 40 + 32) Odčítání dvojciferných čísel (typ 82 - 42, 76 - 30) Sčítání s přechodem přes 10 (5 cvičení) Odčítání s přechodem přes 10 (5 cvičení
 4. M - v učebnici procvičovat příklady na odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes 10 - str. 37. 20. 11. M - učeb. str. 35/9 opět 3 sloupce - prosím poslat spolu s těmi předchozími, na str. 36 zkoušet cvičení 12 přes folie ( dělat si rozklady! ). Prv. - PS str. 8/3 a) i b) Číst cokoliv - knížka, čítanka
 5. 1. Sčítání a odčítání v oboru do 100 2. Násobení a dělení v oboru násobilek 3. Sčítání a odčítání dvojciferných čísel 4. Písemné sčítání a odčítání 3. ročník / 1. díl pro vzdělávací oblast Matematika a její aplikace dle RVP Z
 6. M - číselná řada do 1000, písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel, násobení a dělení, zaokrouhlování na 10 Hry k procvičení orientace na číselné ose do 1000 zde, tady. Pr - neživá příroda - horniny a nerosty Inf - formátování textu TÝDENNÍ PLÁN 7. - 11. ledn
 7. - Počítání do 5 - Zápis čísel do 10 000 - Sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez přechodu 10 - Copy of Zaokrouhli na stovky Tvořte své lekce lépe a rychleji Vytvořit Aktivitu Přihlásit Se Registrace Češtin

Vypočítej do sešitu tyto příklady. 46 28 54 37 25 57 39 Uč. str. 35 - 6. a 7. cvičení - ústně - zopakuj si postup při odčítání dvojciferných čísel Uč. str. 34 - 4. cvičení - 2 sloupečky napiš do sešitu Uč. str. 35. Sčítání a odčítání dvojciferných čísel Sčítání s přechodem přes 10 Odčítání s přechodem přes 10 Příklady se závorkami 6 n Žák umí násobit 2, 3 Umí dělit 2, 3 Násobení, dělení Číslo a početní operace Násobení jako opakované sčítání Záměna činitelů Násobení a dělení 2, 3 16 n -n Tv - tvořen

Sčítání a odčítání do 100 (metodický postup

MATEMATIKA - sčítání a odčítání dvojciferných čísel, sčítání s přechodem přes zádlad deset. PS - str. 8 - 13 . ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Zdraví, zdravá výživa. UČ str. 39 . MATEMATIKA - sčítání a odčítání do 100. příklady typu 60-5,80-3. PS str. 74 - 77, 87 Dnes je v učebnicích velký zmatek a mnohdy je učivo roztaženo na více stran a proloženo příklady, kdy jste nuceni neustále listovat, hledat a ztrácet čas. Není to vůbec uspořádané. S těmito kartami se vám to nestan

Písemné odčítání dvojciferných čísel v oboru do 100 (99 - 75, 80 - 18, 62 - 13) Kombinované příklady na násobení a dělení, sčítání a odčítání, úlohy o n méně/více Číselná řada 0 - 1 00 Sčítání a odčítání dvojciferných čísel (rozklady čísel na desítky a jednotky); sčítanec + sčítanec = součet; menšenec - menšitel = rozdíl Učebnice str. 23, 24 Pracovní sešit str. 17 - př. 1, 2 str. 18 - př. 5, 6 (výsledky si napiš nad příklady) Geometrie - Pracovní sešit str. 50 - př. 5, Zvládá jednoduché příklady sčítání a odčítání dvojciferných čísel v oboru do 100 s oporou o názor i zpaměti. Sčítání a odčítání dvouciferných čísel v oboru do 100. Přesné a stručné vyjadřování prostřednictvím matematického jazyka a symboliky. Provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel A)Počítej příklady se závorkami trochu jinak - roznásob podle vzoru B) PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ dvojciferných čísel BEZ PŘECHODU DESÍTKY C)ROZŠIŘUJÍCÍ: Porovnej, vyznač na číselné ose Český jazyk: A)Zopakuj si v křížovce všechna vyjmenovaná slova po B + doplň a procvič psaní i, í / y, ý po

Matematika - Sčítání dvojciferných čísel

M - procvičování probraného učiva na tabulku ( sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti, písemné sčítání a odčítání, příklady se závorkami ) DÚ: do sešitu zapsat zápis k vyjmenovanému slovu bý 2) M - násobení 7; odčítání dvojciferných čísel do 100 bez přechodu desítky. procvič si násobky 7: KLIK; PS str. 28 celá strana bez cv. 1; pracuj zcela samostatně podle pokynů v pracovním sešitě; až budeš hotový/á, vezmi si do ruky jinou barvu a proveď kontrolu, případné chyby oprav: KLI 5. Odčítání jednociferného čísla od dvojciferného čísla s přechodem přes základ příklady typu 63 - 7 = 63 - (3 + 4) = (63 - 3) - 4 = 60 - 4 = 56. 6. Odčítání dvojciferných čísel zpaměti bez přechodu přes zákla sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez přechodu přes desítky. Učebnice - počítáme ústně, příklady jsou lehké, skončili jsme na s. 11/42 ( na tabuli), geometrie - do seš. 9/ 2. ČJS -popis spolužáka - jeho povahové vlastnost

Písemné sčítání a odčítání :: Vítejte ve třídě U Mufa

Odčítání dvojciferných čísel bez přechodu přes základ; Sčítání dvojciferných čísel s přechodem přes základ; Matematické rozcvičky 5.ročník - 1.díl (příklady k procvičování) 30 Kč skladem DO KOŠÍKU. Čteme si a hrajeme si 2 - Texty pro literární výchovu a tvořivou dramatiku 112 Kč. Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel; G - opakování (geometrické útvary) uč. MATEMATIKA 1 str. 42 - 47 : Prvouka: Zelenina - uč. str. 18 + PL str. 16 Užitkové plodiny - uč. str. 19, 20 + PL str. 17 : Anglický jazyk (P. Janoušková) zadání : Anglický jazyk (R. Řepová

Týden od 1Pomůcky do výuky (3) - Bezva škola

- Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel. 10. 1. - test - písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel-matematické operace do sta-násobilka - příklady se závorkou a bez závorky- Geometrie. 12. 1. - test - bod, přímka, polopřímka, úsečka, rovnoběžky, kolmice, geometrické útvary v rovině. násobky 6 a vypsat příklady na násobení (stejně, jako na začátku roku, když jsme opakovali násobilku 2,3,4,5) MATEMATIKA Měření času - jednotky a jednoduché převody Pamětné sčítání a odčítání dvojciferných čísel - PL naleznete v příloze Násobení a dělení 6 (UČ str. 31-33 čtverec, kruh a kružnice dvojciferných čísel, zaokrouhlování čísel řeší příklady na násobení a dělení vytváří jednoduché slovní úlohy na násobení a dělení v oboru násobilek i mimo ni slovní úlohy n-krát více, n-krát méně zpaměti, písemné sčítání a odčítání na desítky, násobilka Sčítání a odčítání (příklady) Sčítání a odčítání (řešení) NÁSOBENÍ 3 (Prezentace) Pracovní_list_Násobení_3 (poslat - nekontrolovat) Zadání (23. 3. - 30. 3 . Sčítání a odčítání dvojciferných čísel. Desítky - jednotky. Hádanky. Prvouka. Zadání (do 9. 6. 2020 Sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 1000 zpaměti i písemně. Násobilka a dělení v oboru násobilky do 100. Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel do 10 000

Nová látka - Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem. Nejprve se podívej na video nebo si přečti v bílé učebnici stranu str. 130/1 + růžový rámeček + postup, jak se to počítá. Zkus vypočítat několik příkladů str. 130/2 (z každého sloupečku 3 příklady - výběr nechám na tobě) Procvičování. Dobyj hrad - písemné sčítání (10 x 3 příklady). Dobyj hrad 2- písemné odčítání (10 x 3 příklady). Písemné sčítání a odčítání do 1000 (funguje v IE). Počítáme s žirafami (3 cvičení na sčítání, 2 na odčítání) - funguje v prohlížeči Internet Explorer. Učební materiál pro generování pracovních listů pro písemné sčítání a. porovnávání čísel. číselná osa. součet a rozdíl čísel. počítání se závorkami. názorné zavedení násobení a dělení na souborech různých předmětů. násobení jako opakované sčítání. řada násobků 2,3. automatizace násobilky 2,3. automatizace dělení v oboru násobilek 2,3. seznámení s pojmem činitel.

Matematika | Materiály | Pomoc učitelům

Příklady se závorkami 10 ČJS --rok, měsíc, týden, hodina Zaokrouhlování na desítky Sčítání a odčítání dvojciferných čísel Sčítání s přechodem přes 10 Odčítání s přechodem přes 10 Příklady se závorkami 6 n. Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKAC M - učebnice s. 39 odčítání dvojciferných čísel . M - učebnice s. 41 cv. 3 vypracujte do sešitu M - D a zašlete mi na pracovní e - mail do 1. 5. 2020. M - učebnice s. 44 - násobilka 2 (vysvětlíme si ve společné výuce) Aritmetika: Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti - příklady se závorkami, s předností - násobení a dělení č. 8, 9 . Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel, zaokrouhlování čísel na desítky. Geometrie - bod, přímka, polopřímka, úsečka - náčrty a konstrukce, druhy čar v.

Nasobeni a deleni pro 2 tridu | SlevisteZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 - Výukové materiály

Kalkulátor pro dvojici reálných čísel včetně zkoušky správnosti výsledku. do-skoly.cz v.0.2.10. Hlavní stránka; Matematika. Sčítání, odečítání a násobení pod sebou + dělení se zbytkem: Kalkulátor. Kalkulátor pro dvojici reálných čísel včetně zkoušky správnosti výsledku.. Procvičovací sešit k matematice pro 3.ročník ZŠ - 1.díl. Obsah: Doplňování číselné řady Sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100. Matematické rozcvičky 5. ročník - 2.díl (příklady k procvičování) - neuveden . Obsah: - Zlomky - Desetinná čísla - Sčítání, odčítání desetinných čísel - Násobení a dělení desetinných čísel 100, 100, 1000 - Aritmetický průměr desetinných čísel - Převody jednote Matematické pětiminutovky - II. díl - Sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100 pro 2.-3. ročník ZŠ - Hana Staudková Učební pomůcka pro 30 žáků. Obsahuje 7 sad po 30 listech pětiminutovek - umožňuje dětem naučit se hbitě sčítat a odčítat jednociferná i dvojciferná čísla v oboru do 100 V prezentaci se žák seznámí s principem písemného sčítání dvojciferných čísel bez přechodu desítky. Získané poznatky si ověří při sčítání v pracovním listě - nutno vytisknout, prezentace v 8. a 9. snímku s pracovním listem pracuje. Očekávaný výstup: provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly Pracovní list k písemnému. Prosím, rodiče, aby dětem pravidelně každý den dávali příklady (stačí deset příkladů - 5 na sčítání, 5 na odčítání. Zpočátku je důležité, aby si příklad zapsali, pro lepší představu čísel). Podívejte se do učebnice, jaké příklady počítáme. Násobení a dělení číslem 2 a 3 je v normě. úterý 22.9.

 • Kouzlo na rozchod.
 • Tisk vice obrazku.
 • Nespokojene miminko po kojeni.
 • Youtube děti ráje.
 • Teleci jatra zdravi.
 • Akce plumlov zralok.
 • Babysitting cena.
 • Diferencované bunky.
 • Thenewyorktimes.
 • Fakulta fmk.
 • Větrací mřížka nerez cena.
 • Micha.
 • Vips army.
 • Epson easy photo print čeština.
 • Karty kanastové.
 • Pravidla voleb prezidenta.
 • Deník princezny bombuj.
 • Potisk na teplaky.
 • 16 svíček online cz.
 • Kvalitní sluchátka k mobilu.
 • Jodie sweetin csfd.
 • Suroviny na výrobu boilies.
 • Sharepoint designer 2019.
 • Lidové tance.
 • Kouzelná beruška a černý kocour online zdarma.
 • Limonádový joe hlášky.
 • Kontejnery na textil praha 4.
 • Otisky prstů wikipedie.
 • Rasa psa anglicky.
 • Recenze yeti 1.8 tsi.
 • Plemenní hřebci a1/1.
 • Sudeckův syndrom cviky.
 • Hluboký kočárek.
 • Tommy hilfiger peněženka s kapsou na mince.
 • Pastelky polycolor recenze.
 • Jason statham zajimavosti.
 • Rudé moře teplota.
 • Lodní motor 10hp bazar.
 • Český kras geologie.
 • Zábavná poezie.
 • Knoflíková baterie lr44.