Home

Městský úřad židlochovice odbor dopravy

Městský úřad - Město Židlochovice

 1. Městský úřad Židlochovice, obec s rozšířenou působnostíMěsto Židlochovice je obcí s rozšířenou působností. Do správního obvodu města Židlochovice náleží obce Blučina, Bratčice, Holasice, Hrušovany u Brna, Ledce, Medlov, Měnín, Moutnice, Odbor dopravy: 9044400277/0100 19-23229641/0100 78680237/0100. Třetí.
 2. Městský úřad Hustopeče - Odbor dopravy Dukelské nám. 77/22, Hustopeče - Naplánovat trasu Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků
 3. Registr silničních vozidel Židlochovice Městský úřad Židlochovice, Odbor dopravy: Nádražní 750 Židlochovice 667 01: REGISTR VOZIDEL ŽIDLOCHOVICE - ÚŘEDNÍ HODINY; Služba pro Vás Převedeme Vaše vozidlo bez starostí a bez ohledu na Vaše bydliště. Garantujeme celý proces změny vlastníka
 4. dopravní inspektorát Židlochovice. Agenda pracoviště. běžná agenda registru silničních vozidel. registrace nového vozidl

Odbor vede Mgr. Bc. Josef Daniška . Odbor má jedno samostatné oddělení dopravy, dopravních agend a silničního hospodářství, které vede Bc. Renata Michňová.Ostatní agendy jsou v přímé podřízenosti vedoucího odboru Mgr. Josefa Danišk y.. REZERVAČNÍ SYSTÉM- odkaz zde. Oddělení dopravy, dopravních agend a silničního hospodářství - vedoucí Bc adresa: Křížkovského 36/7, 796 01 Prostějov Rozsah činnosti. Zajišťuje a provádí výkon přenesené a samostatné působnosti v oblasti dopravy, pozemních komunikací, provozu na pozemních komunikacích, v oblasti podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích a na úseku dopravně správních agend v rozsahu stanoveném městu a městskému úřadu, včetně působnosti.

dopravní úřad dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (obecní úřad obce s rozšířenou působností) - rozhoduje o udělení/odejmutí licence k provozování veřejné linkové dopravy (městské autobusové dopravy) - schvaluje jízdní řády a jejich změny - zapisuje vozidla do evidence vozidel taxislužb Odbory - Odbor dopravy. Navigace Mapa webu. Výběr jazyka. Titulní strana; Městský úřad. Kontaktní informace; Úřední deska; Elektronická podatelna; Územní plánování.

Odbor dopravy a silničního hospodářství Úsek dopravy a projednávání přestupků. vykonává funkci dopravního úřadu dle zvláštních předpisů ; zajišťuje a provádí zkoušky odborné způsobilosti pro oblast TAXI; rozhoduje o vydání osvědčení o zkoušce odborné způsobilosti ; uděluje evidenční čísla vozidlům. Městský úřad Židlochovice, Odbor dopravy: Nádražní 750 Židlochovice 667 01: Rosice. Registr silničních vozidel Rosice Městský úřad Rosice, Odbor dopravy: Žerotínovo nám. 1 Rosice 665 01: Číst dál... Objednání placených služeb PřepiServis. Předání nebo doručení do Prahy 773 663 331 info@registr-vozidel.cz. Úřad. Městský úřad. Tajemník; Oddělení informačních technologií; Odbor správních činností; CzechPoint; Odbor finanční; Odbor investic a správy majetku; Odbor životního prostředí; Odbor dopravy; Odbor sociální; Odbor výstavby; Obecní živnostenský úřad; Kancelář starostky; Kancelář tajemníka; Manažer IMS.

Poštovní adresa: Městský úřad Frýdlant, Odbor dopravy, T. G. Masaryka 37, Frýdlant 464 13 Vedením odboru je pověřen: Ludvík Pflegertelefon : 488 886 800email : ludvik.pfleger@mu-frydlant.czBudova B - 1 Městský úřad Důležité dokumenty Vedení města Útvar tajemníka Odbor kancelář úřadu Odbor občansko-správních agend Odbor stavební úřad Odbor finanční Odbor Obecní živnostenský úřad Odbor služeb Odbor životního prostředí Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor. Odbor dopravy Magistrátu města Brna. Oddělení a referáty Odboru dopravy . Referát ekonomický. Zajišťuje zpracování dlouhodobých, střednědobých a prováděcích programů a rozpočtu komplexně za odvětví dopravy v investiční i neinvestiční sféře činnosti, zejména ve vztahu k možnosti čerpání dotací z EU

MÚ Židlochovice - Odbor dopravy (Židlochovice) • Firmy

Odbor dopravy. Vedoucí odboru - ing. Jiří Pazdera. registrace vozidel (registrace, dovozy a přestavby vozidel) zkušební komisař (autoškoly) přestupky na úseku dopravy; řidičské průkazy (vydávání včetně mezinárodních, změny údajů) Městský úřad Kadaň. Odbor dopravy. Jméno Funkce Kontakt E-mail; Odbor dopravy: Ing. Oldřich Jedlička, DiS. Vedoucí odboru dopravy +420 417 810 890: jedlickao@bilina.cz: Mgr. Karel Obracaník: Zpět na Městský úřad statnisprava.cz > Úřady v ČR > Městské a obecní úřady > Městský úřad Židlochovice. Městský úřad Židlochovice. Název úřadu: Městský úřad Židlochovice: Související informace. Pro poskytování on-line služeb serverů EBE provádíme monitoring veškerého provozu ze všech IP adres přistupujících k serverům EBE

Uzavírka silnice III/567 2 mezi Červeným Kostelce a Horním Kostelcem. Pondělí, 9.3.2020. Od 9. 3. 2020 do 8. 11. 2020 dojde k uzavírce silnice III/567 2 v Červeném Kostelci od křižovatky se silnicí I/14 U Černého koně po křižovatku se silnicí II/567 U Sekyrkárny Vedoucí odboru Bc. Jana Šneková tel: 461 550 460 e-mail: jana.snekova@svitavy.cz Sídlo odboru Dvořákova 2176/3 Svitavy 568 02 Úřední hodiny: Pondělí 7:30 - 11:45, 12:30 - 17:00 Úterý 7:30 - 11:30 Středa 7:30 - 11:45, 12:30 - 17:00 Pátek 7:30 - 11:00 Čtrvtek 7:30 - 11:00 a pátek 12:00 - 13:30 je možné zarezervovat si čas k vyřízení záležitostí prostřednictvím. Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy, příslušný podle ustanovení § 10, 11, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen SŘ), § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále je Městský úřad. Odbory úřadu. Kancelář tajemníka. Sekretariát; Pověřenec pro ochranu osobních údajů; Oddělení personální; Oddělení informatiky; Oddělení hospodářské správy; Oddělení pohledávek a přestupků; Odbor finanční; Odbor vnitřních věcí; Odbor dopravy; Odbor správy majetku; Odbor sociální; Odbor.

Registr vozidel - Židlochovice

Městský úřad Židlochovice odbor dopravy, příslušný podle ustanovení § 10, 11, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen SŘ), § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále je Městský úřad. Odbory. Odbor ekonomický Odbor dopravy. V případě nutnosti osobního projednání příslušné úřední záležitosti na pracovištích MěÚ Rakovník bude poslední občan přijat k vyřízení či projednání úřední záležitosti nejpozději 20 minut před koncem úředních hodin. Úřední záležitost.

Dopravní inspektoráty - Židlochovice

Odbor dopravních a správních agend: Mělní

Odbor dopravy Bruntál Městský úřad Bruntál Správní odbor - oddělení dopravně správních agend. Nádražní 994/20 Bruntál 792 01 V mapě ZDE Stránky správního odboru - oddělení dopravně správních agend Bruntál. Telefon: +420 554 706 23 Odbor dopravy komplexně zajišťuje výkon státní správy pro obvod rozšířené působnosti Města Jilemnice v následujících oblastech. Registrace a schvalování technické způsobilosti vozidel v rozsahu stanoveném zákonem číslo 56/2001 Sb.. Evidence řidičů, řidičských oprávnění a řidičských průkazů, v rozsahu.

Odbor dopravy Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy, odd. dopravně správních agend, odd. registru vozidel Zastupuje město při právních úkonech před stavebními úřady ve věcech pozemních komunikací, při uzavírání dohod a smluv o správcovství objektů na pozemních komunikacích Základní informace Portál územního plánování Veřejné zakázky Městský úřad Městská policie Rozpočet a závěrečný účet města Samospráva Vyhlášky a nařízení města Opatření obecné povahy Zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Místní Odbor dopravy: Adresa: Na Sádkách 453, Telč, 58856. Odbor je umístěn v budově úřadu práce (bývalá budova okresního úřadu) v Janderově ulici 147/II, Jindřichův Hradec v přízemí v kancelářích č. 1-9 a 106-109. Doručovací adresa. Městský úřad Jindřichův Hradec Odbor dopravy Klášterská 135/II 377 01 Jindřichův Hrade Odbor dopravy a silničního hospodářství provádí činnosti v přenesené působnosti na úseku silničního hospodářství, úseku dopravně správních agend (řidičské oprávnění a registr silničních vozidel) a úseku přestupků na úseku dopravy. Nejnavštěvovanější v sekci Městský úřad

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Odbor dopravy Mariánské náměstí 28 Umístění: Organizační složky > Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav > Vedení a odbory úřadu > Odbor dopravy. Počet návštěv: 220256. Zobrazit vyhledávací formulář. Působnost speciálního stavebního úřadu, silničního správního úřadu a výkon státního dozoru na silnicích, místních a účelových komunikacích Ing. Jan Mollnhuber, Miroslav Frydrych. Zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění Mgr. Jan Skalka Státní odborný dozor stanic měření emisí Bc. Vítězslav Fabí Odbor dopravy je pověřen zejména výkonem státní správy v přenesené působnosti a to v oblasti dopravně správních agend, silničního hospodářství, speciálního stavebního úřadu a dopravního úřadu na území správního obvodu pověřené obce s rozšířenou působností. Silniční hospodářství, dopravní úřad ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE. Přeskocit menu na. Obsah stránky - Odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ. dopravní inspektoráty v okrese Brno - venkov. Povinné ručení. TIP! Pro přihlášení auta potřebujete povinné ručení.Zjistěte si sazby dle porovnání povinného ručení 11 pojišťoven s akčními slevami. Zelenou kartu k přepisu auta máte hned v emailu a druhý den originál ve schránce

Odbor dopravy - Prostějo

3) Odbor dopravy vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu a v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností - projednává Umístění: Organizační složky > Město Světlá nad Sázavou > Městský úřad > Odbory > Odbor dopravy Odbor dopravy a silničního hospodářství: Bc. Jan Krutina: Vedoucí Odbor dopravy a silničního hospodářství +420 314 002 975 +420 318 821 248 +420 721 638 118: krutina@mesto-sedlcany.cz: Aleš Daněk, DiS. Úsek registru vozidel +420 314 002 978 +420 318 821 248: danek@mesto-sedlcany.cz: Markéta Klejnová: Úsek registru vozidel +420. Kontakt město Písek / Městský úřad Písek Velké náměstí 114/3 Vnitřní Město 397 19 Písek Tel.: 382 330 111 E-mail: e-podatelna@mupisek.cz. Podrobný kontak

Městský úřad Litoměřice. Mírové náměstí 15/7 412 01 Litoměřice. tel: 416 916 111 fax: 416 916 211. Odbor dopravy tel: 416 916 511, fax: 416 916 531. e-mail: podatelna@litomerice.cz e-podatelna: epodatelna@litomerice.cz ID datové schránky: tpebfnu. Zobrazit na map Městský úřad Hustopeče - Odbor dopravy Dukelské nám. 77/22, 69301. Hustopeče. Budova Stará pošta - Naplánovat trasu. Web. www.hustopece-city.cz. MÚ Židlochovice - Odbor dopravy - Naplánovat trasu. MÚ Pohořelice - Odbor dopravy a silničního hospodářství. Město Vlašim / Městský úřad / Poplatky / Odbor dopravy a silničního hospodářství Nový zákon o správních poplatcích Přehled nejběžnějších správních poplatků vybíraných na odboru dopravy a silničního hospodářství. Úplný přehled správních poplatků naleznete v zákoně č. 634/ 2004 Sb., o správních poplatcích

Odbor dopravy a silničního hospodářství, Kutná Hora

Město a úřad. Kontakt. COVID-19. Volný čas . Vyhledávání. Co hledám. Cesta: Titulní stránka > O Táboře . Odbor dopravy. Vykonává působnost silničního správního úřadu, speciálního stavebního úřadu. Je dopravním úřadem pro městskou autobusovou dopravu a taxislužbu, zajišťuje údržbu a opravy komunikací, sídlí. Městský úřad Pacov Odbor dopravy náměstí Svobody 1 395 01 Pacov . Telefon: 565 455 120 565 455 133 (fax) E-mail: doprava@mestopacov.cz . Kontakty Bc. David Tulach, vedoucí odboru, zkušební komisa.

Městský úřad; Městský úřad. Struktura úřadu; Odbory. Odbor finanční; Odbor výstavby a územního plánování; Odbor kancelář starosty; Odbor sociálních věcí a zdravotnictví; Odbor životního prostředí; Odbor majetku a rozvoje města; Odbor živnostenský; Odbor dopravy a silničního hospodářství; Odbor správn Odbor dopravy. Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany . Kontakty. Bc. Umístění: Organizační složky > MĚSTO ROKYCANY > Město Rokycany tel.:371 706 111 > Městský úřad > Tajemník > Odbory > Odbor dopravy. Zobrazit vyhledávací formulář. Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor dopravy, v souladu s § 26 zákona č. 255/2012, o kontrole (kontrolní řád), podává informaci o výsledku kontroly v rámci státního odborného dozoru nad stanicemi měření emisí provedené dne..

Město Vlašim / Městský úřad / Odbory a oddělení / Odbor dopravy a silničního hospodářství / Kontakty Umístění odboru: Dvůr 413, 258 01 Vlaši Šilinger Michal Mgr. tel.: 323 618 276 e-mail: michal.silinger@ricany.cz Odbor správních agend a dopravy, vedoucí odbor Odbor dopravy a správy vnitřních věcí má vlastní pokladnu, kde se zajišťují hotovostní příjmy za správní poplatky související s činností odboru a za pokuty uložené odborem. Legislativa Schvalování vozidel, dovozy, stavby, přestavby, registr vozide

Video: Odbory - Odbor dopravy - Oficiální stránky města Domažlic

Odbor dopravy a silničního hospodářství - MĚSTO POHOŘELIC

Odbor dopravy vykonává přenesenou působnost státní správy v oblasti dopravně-správních agend, správy dopravy a pozemních komunikací. V těchto oblastech odbor zajišťuje řešení problematiky dle vybraných, přesně specifikovaných kompetencí a pravomocí daných příslušnou legislativou. Městský úřad Orlová. Webové stránky města Nymburk tvoří a spravuje odbor informatiky Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této.

Městský úřad Dačice, odbor dopravy sděluje, že: k výdeji jsou připraveny řidičské průkazy ze dne 27.11.2020 Řidičský průkaz si můžete vyzvednout osobně nebo v zastoupení na základě ověřené plné moci na Městském úřadu v Dačicích na odboru dopravy (v budově starého zámku, Krajířova 27/I, v přízemí, v úředních hodinách Odbor dopravních a správních agend: Bc. Šťastná Kristýna 13. podílí se na koncepci dopravy ve městě, kterou v případě jejího velkého dopadu pro účastníky silničního provozu nechává schvalovat RM, ve znění pozdějších předpisů) jako městský úřad pro oblast města Vysokého Mýta a pro obce, se kterými. Odbor působí v rozsahu správního obvodu obce s rozšířenou působností Mariánských Lázní pro území obcí Drmoul, Lázně Kynžvart, Mariánské Lázně, Mnichov, Ovesné Kladruby, Prameny, Stará Voda, Teplá, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice, Zádub-Závišín, včetně jejich částí Městský úřad. Úřední deska; Zprávy z úřadu; E-podatelna; CzechPOINT; Odbory MÚ. Odbor tajemnice; Odbor dopravy a silničního hospodářství; Odbor informatiky; Odbor majetku města; Odbor obecní živnostenský úřad; Odbor organizační a vnitřních věcí; Odbor plánovací a finanční; Odbor školství, kultury a tělovýchov Umístění: Organizační složky > Městský úřad > Odbor dopravy. Zobrazit vyhledávací formulář » Kde nás najdete . Městský úřad Rosice Palackého nám. 13 665 01 Rosice u Brna Tel: 546 492 111 E-mail: posta@mesto.rosice.cz. Podrobný kontakt

Odbor dopravy Městský úřad Sokolov Rokycanova 1929 356 01 Sokolov. Odbor dopravy zajišťuje plnění úkolů v následujících úsecích činnosti: Na úseku silniční dopravy: Řešení problematiky a výkon státního odborného dozoru na úseku taxislužby; Provádění prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacíc Odbor dopravy zajišťuje tyto činnosti: evidence vozidel, evidence řidičských průkazů, schvalování vozidel, přestupky v silniční dopravě, silniční hospodářství. Odkazy. Informace odboru; Umístění: Organizační složky > Městský úřad > Odbor dopravy Městský úřad Šumperk Městský úřad Šumperk náměstí Míru 1 787 01 Šumperk Česká republika telefon: +420 583 388 111 fax: +420 583 214 188 podatelna: posta@sumperk.cz datová schránka: 8bqb4gk další kontakt Odbor dopravy. Olomoucká 2, zadní trakt. Činnost odboru. Odbor dopravy vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na úseku dopravně správních agend: Ve věcech provozu na pozemních komunikacích. Městský úřad Moravská Třebová. Odbor dopravy. Jméno Funkce Telefon ; Ing. Václav Býček: vedoucí odboru : 383700252 : Kateřina Harantová Městský úřad Strakonice žádá občany. za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro... 9.Září 2020 Městský úřad Organizační řád Odbor dopravy. Ulice: Na Valech 72 Město: Kolín II PSČ: 280 12 Telefon: +420 321 748 140 Email: odbor.dopravy@mukolin.cz. Organizační náplň.

 • Cyklotrasa trebon rakousko.
 • Rudé moře teplota.
 • Šroub fn.
 • Kurz permanentní make up hradec králové.
 • Prodám repliky hodinek rolex.
 • Papírová princezna ke stažení zdarma.
 • Call of duty mobile free download.
 • Uprava videa instagram.
 • Lavočkin lagg 3.
 • Sazenice rozmarýn.
 • Svíčkový graf formace.
 • Reklamace plastiky.
 • Jména pro chameleona.
 • Nejstarší jaderné elektrárny.
 • Hit letošních vánoc 2017 pro děti.
 • 440hz vs 432hz.
 • Věda definice.
 • Jak odkvokat slepici.
 • Hbo stream free.
 • Cadillac records online.
 • Kabelka valentino stribrna.
 • My dolphin show 5.
 • Částice na n.
 • Jak postavit hup.
 • Karta s penezi.
 • Miminko kope nožičkama.
 • Lak na citlivé zuby.
 • Dragster bechyně 2017.
 • Pravděpodobnost otěhotnění den před ovulací.
 • Okrasné dýně semena.
 • Konstantní funkce vzorec.
 • Snář pomočit se.
 • Jacksonville florida nadcházející události.
 • Kávová zmrzlina bez vajec.
 • Vnitřní úhel.
 • Epidural nezabral.
 • Jméno jiří.
 • Let film online.
 • Krátký příběh o přátelství.
 • Jak nabourat whatsapp.
 • Banky hypotéky.