Home

Veřejnosprávní činnost praha

Veřejnosprávní činnost. Absolvent se uplatní v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy jako referent státní správy nebo referent samosprávy. Zajišťuje odborné činnosti nebo ucelené agendy, např. v oblasti hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně. VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST. CO TO VLASTNĚ ZNAMENÁ? Znalost struktury a působnosti orgánů státní správy a samosprávy, podmínek a postupů realizace práv a povinností občanů, aplikování základních práv a správních řádů při řešení pracovních činností a situací v jednotlivých oblastech a úsecích veřejné správy, zpracovávat věcně, jazykově a formálně správně. 68 - 43 - M/01 Veřejnosprávní činnost. RVP: Vydalo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č.j. 12 698/2007-23. Výuka probíhá podle schváleného ŠVP ředitelkou školy . Profil absolventa NÚV, Praha 2017. 3 Obsah Do skupiny oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost jsou zařazeny pouze obory vzdělání s maturitní zkouškou (Tabulka 2). Obory vzdělání s výučním listem v této skupině oborů nejsou obsaženy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68 - 43 - M/01 Veřejnosprávní činnost 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Veřejnosprávní činnost - Střední škola diplomacie a

 1. Aktuální nabídka vysokých škol z kategorie veřejná správa. Výběr podle lokality, typu a formy studia vám umožní rychle najít tu správnou státní nebo soukromou vysokou školu
 2. TRIVIS - SŠV A VOŠ PK a KŘ Praha, s.r.o., Hovorčovická 1281/11, 182 00 Praha 8 Telefon: +420 233 543 23
 3. Aktuální nabídka vysokých škol z kategorie právo a veřejná správa. Výběr podle lokality, typu a formy studia vám umožní rychle najít tu správnou státní nebo soukromou vysokou školu

Veřejná správa je správní činnost související s poskytováním veřejných služeb, řízením veřejných záležitostí na místní i centrální úrovni a zajišťováním záležitostí ve veřejném zájmu.Kromě této správní činnosti (např. vydávání správních aktů) bývají za veřejnou správu označovány též správní orgány, které ji vykonávají, tedy. Veřejnosprávní činnost: 1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1. KŠPA), s.r.o. 1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1 veřejnosprávní činnost. Učební plán VČ (dotace předmětů) Metropolitní univerzita Hradec Králové a Praha, Vysoká škola ekonomická Praha, Masarykova univerzita Brno, Mendlova univerzita Brno, Univerzita Pardubice, Univerzita Palackého Olomouc, Technická univerzita Liberec, VOŠ rozvoje venkova a SZŠ Hořice (zaměření na. 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - 4letý studijní obor. Obor poskytuje všeobecné i odborné vzdělávání. Odborné předměty oboru jsou právo, veřejná správa, ekonomika, účetnictví, aplikovaná psychologie, společenská kultura atd Úřední název Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 Adresa Praha 5, Drtinova 3/498 150 00 Praha 5. e-mail: sekretar@stredniskoladrtinova.cz tel.: 257 323 577; 724 526 21

SŠ-obor Veřejnosprávní činnost - reálné uplatnění už rozebírají maminky na webu eMimino. Podívejte se na jejich rady a přidejte do diskuze své zkušenosti. 150 00 Praha 5, IČO: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Společnost MAFRA, a.s., je členem koncernu. Sociální činnost , Veřejnosprávní činnost, Veřejnosprávní činnost (Právní a diplomatické služby) DOD : 21.11.2011 a 9.1.2012 v 16.00 hod. Státní škola s právním, ekonomickým a sociálním zaměřením.Vyhodnocení prospěchu v 8. a 9.třídě ZŠ, hodnotí se Čj, cizí jazyk a průměrný prospěch Přijímací řízení pro školní rok 2021/22. Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 bude přijímat 90 žáků do studijního oboru 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost (3 třídy) 30 žáků do studijního oboru 75-41-M/01 Sociální činnost (1 třída). Čtyřleté školní vzdělávací programy

Veřejnosprávní činnost 6843M001 (Právo a právní administrativa), denní studium, 4 roky Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, SOŠ, s.r.o. Michelská 12, Praha 4, Michle Soukromá škola, Praha Právo, právní a veřejnosprávní činnost Vybrat vše. 68-42-L/51 - Bezpečnostní služby 68-42-M/01 - Bezpečnostně právní činnost 68-43-M/01 - Veřejnosprávní činnost . Publicistika Akademie řemesel Praha - Střední škola technická. Příjímací řízení 2020/2021 - obecné informace. Obory: Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01, čtyřleté denní studium ukončené maturitou; Sociální činnost 75-41-M/01, čtyřleté denní studium ukončené maturitou; V příštím roce škola plánuje otevření tří tříd (1 třída oboru Veřejnosprávní činnost, 2 třídy oboru Sociální činnost) Veřejnosprávní činnost: Kód oboru: 68-43-M/01: Délka a forma: čtyřleté denní studium: Zakončení: maturitní zkouška: Přihláška: do 1. března: Přijímací řízení: dle platné legislativy: Místo výuky: Tyršovo náměstí 220, Choceň: Učební plán (PDF dokument ke stažení

Video: VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST - SOŠ a SOU Jílové u Prah

Obor vzdělání 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost je ukončen maturitní zkouškou dle § 78 a 79 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn a dalších prováděcích předpisů Střední škola-Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Charakteristika oboru VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Veřejnosprávní činnost (68-43-M/01) Veřejnosprávní činnost je čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou. Absolvent tohoto oboru získává jak teoretické, tak i praktické zkušenosti z oblasti Nový obor Veřejnosprávní činnost Od září 2021 se na naší škole začne nově vyučovat obor Veřejnosprávní činnost . Absolventi se uplatní jako referenti v rámci působení územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy Tato stránka používá soubory cookies.Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním

StredniSkoly.com - nejpodrobnější adresář středních škol v ČR, navíc další materiály, referáty, učebnice, seminárky, testy, doučování, jazyk SŠ COPTH - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9 - Vysočany Praha 9 - Vysočany, Poděbradská 179/1 +420 266 039 035, (10 poboček) Střední škola nabízí vzdělávání se zaměřením na elektrotechniku a autoopravárenství, chemii a ekologii, životní prostředí, ekonomiku a veřejnosprávní činnost Právo, právní a veřejnosprávní činnost Vybrat vše. 68-42-L/51 - Bezpečnostní služby 68-42-M Praha 1, Betlémská 4/287 Betlémská 287/4, Staré Město, 110 00 Praha 1; ŠKODA AUTO a. s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Bolesla Informace k provozu školy aktualizovaná k 7.12.2020 Přijímací řízení a jednotná přijímací zkouška 2020/2021 (pro 2021/2022) Pro uchazeče o studium jsme onlin Barbora Chýlová | Hlavní město Praha, Česká republika | Student ve škole Veřejnosprávní činnost | 12 spojení | Zobrazit úplný profil uživatele Barbora na LinkedIn a navázat spojen

Veřejnosprávní činnost - sosasou

Praha-východ (5) Praha-západ (2) Prachatice (1) Prostějov (7) Přerov (13) Příbram (7) Rakovník (6) Rokycany (2) Rychnov nad Kněžnou (4) Semily (5) Sokolov (4) Strakonice (5) Svitavy (7) Šumperk (10) Tábor (9) Tachov (3) Teplice (7) Trutnov (11) Třebíč (7) Uherské Hradiště (10) Ústí nad Labem (7) Ústí nad Orlicí (13. Studuj moderně atraktivní obor, rozvíjej se v příjemné atmosféře, neboj se mít vlastní nápady na střední škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost. Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28.06.2007, č. j. 12 698/2007-23. Metodicky postupováno podle příručky Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU. Vydal Národní ústav odbornho vzdělávání, Praha, 2008. razítko Veřejnosprávní činnost - 1. až 4. ročník - čtvrtek 3. září 2020 ve 14:15 hodin Podnikání - 1. až 3. ročník - pátek 4. září 2020 ve 13:25 hodin Ing

Nabídka zaměstnání, státní a veřejná správa , nová práce - seznam volných pracovních míst - odkazy na úřady práce Veřejnosprávní činnost je ekonomicky a veřejnosprávně zaměřený studijní obor, který poskytuje široké ekonomické a veřejnosprávní vzdělání s významným podílem všeobecné složky, což odpovídá současným požadavkům praxe na adaptabilitu absolventů. 181 00 Praha 8 (vchod z ulice Mazurská, spojení autobusem č. veřejnosprávní činnost, informační technologie, sociální činnost. Počet zájemců o studium na SOŠ InterDACT každoročně vzrůstá, což je dáno jednak rozšířením původní studijní nabídky o obor Správce informačních systémů a uplatnitelností absolventů sociálního zaměření na trhu práce, jednak.. Společnost TRIVIS, a.s., je zřizovatelem 8 střední škol VEŘEJNOPRÁVNÍCH (Praha, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Vodňany, Prostějov, Třebechovice, Jihlava, Brno), 1 střední odborné školy s oborem VETERINÁŘSTVÍ (Brno), 2 vyšších odborných škol - jedné s obory PREVENCE KRIMINALITY a KRIZOVÉ ŘÍZENÍ (VOŠ Praha) a druhé s oborem BEZPEČNOST SILNIČNÍ DOPRAVY (VOŠ. Studijní program: Veřejnosprávní činnost (6843N) Forma studia: Denní, Dálkové, Kombinované Délka studia: 3, 4 Zaměření: Právní Náplň programu/oboru: Zaměření Veřejná správa: Připravuje absolventy pro výkon ucelených agend v rámci samostatné i přenesené působnosti orgánů územní samosprávy, zejména obecních, městských, magistrátních a krajských úřadů

Veřejnosprávní činnost; Zjisti víc o oborech . Jsme škola, která ti vyjde vstříc. Chceme dostat z každého to nejlepší a přitom respektovat jeho jedinečnou osobnost. Dáme ti kvalitní vzdělání, široké znalosti, které ti rozšíří uplatnění, ale také skvělé vzpomínky na lidi, kteří se stali tvými přáteli Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů. Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Vstoupi Plní úkoly MČ Praha 6 vyplývající z obecně platných předpisů svěřené jim tímto organizačním řádem. Zajišťují předběžnou a průběžnou veřejnosprávní kontrolu podle ZoFK u všech žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory (dotace), poskytnuté prostřednictvím rozpočtu MČ Praha 6 Sociální činnost 75-41-M/01. Ekonomické lyceum 78-42-M/02. Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 ©2018-2020 OA, SOŠ a JŠ, HK. Kontakt na technickou podporu Administrátor webu. Systém finanční kontroly. Systém finanční kontroly v České republice je upraven následujícími dokumenty: Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné.

Pospíšilova 365, Hradec Králové - Státní škola s ekonomicky a humanitně zaměřeným vzděláváním ve 4 oborech 63-41-M/02 Obchodní akademie 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 75-41-M/01 Sociální činnost Kontaktní adresa Střední odborná škola AHOL, Náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, 703 00 Ostrava T: 724 332 509, E: aholsos@ahol.cz, W: ahol.czaholsos@ahol.cz, W: ahol.c

Právo, právní a veřejnosprávní činnost Bohumil Krajč

Veřejnosprávní činnost Strojírenství Veřejnosprávní činnosti Sociální práce. Výroba, přenos a užití elektrické energie. Informační technologie. Počítačová grafika v technických oborech. Cestovní ruch. Všeobecná diplomovaná sestra. Produktový design Ve studijním oboru Veřejnosprávní činnost si můžeš vybrat v denní formě z pěti vzdělávacích programů s velmi aktuálním a atraktivním zaměřením a důrazem na odbornou praxi. Rozvíjej se v příjemné atmosféře SŠ-obor Veřejnosprávní činnost - reálné uplatnění 150 00 Praha 5, IČO: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Společnost MAFRA, a.s., je členem koncernu AGROFERT..

Praha 4 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Hrusická 2537/7 kód oboru Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Vyšší odborná škola, Střední odborná škola, s.r.o Michelská 12 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 79-41-K/81. Veřejnosprávní činnost; Sociální činnost; 1. blok zaměřený na pečovatelskou činnost . připravuje žáky pro osobní práci s klientem, tj. zajišťování jeho osobních potřeb, aktivizaci a sociální terapii s cílem podpořit co nejdéle soběstačnost klienta a jeho sebeúctu. V rámci této specializace studenti. Učebnice 2.A - Veřejnosprávní činnost (2015/2016) AJ1 Maturita Solutions Pre-intermediate 2nd edition + workbook (učebnice musí být nové a nepoužité) NJ2 Direkt neu 1, Praha: Klett, 2014. - učebnice s PS + 2CD + přehled gramatiky (bude objednáno hromadně v září) ČJ Vladimír Prokop, Literatura 19. a počátku 20. století Marie Sochrová, Čítanka II. k Literatuře v kostce.

Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání v Praze. Žákovská knížka Virtuální prohlídka Den otevřených dveří se uskuteční virtuálně. | Od září 2021 se na naší škole začne vyučovat nový obor Veřejnosprávní činnost Veřejnosprávní činnost 68 - 43 - M / 01 . Školní vzdělávací program I - Právní činnost se zaměřením sociálním. Školní vzdělávací program II - Právní činnost se zaměřením na mezinárodní vztahy. Délka a forma studia: 4 roky, denní studium. Zakončení studia: maturitní zkoušk Činnost: Útvar zajišťuje kontrolu fungování vnitřního kontrolního systému, prošetření podání občanů, interní audit projektů Rámcových programů a činnost Dozorčí komise Akademického sněmu. Podrobný přehled činností : Kontakt: Adresa: Národní 3, 117 20 Praha 1: Telefon: +420 221 403 515: E-mail: pavlik@kav.cas.c

Veřejná správa - Vysoké školy - VysokeSkoly

TRIVIS Praha

 1. Školné pro školní rok 2020/2021 a pro školní roky následující. kombinovaná forma vzdělávání Obchodní akademie, Veřejnosprávní činnost, Podnikání - 18.000,- Kč - nejžádanější forma pro uchazeče z Prahy a okolí. dálková forma vzdělávání Obchodní akademie, Veřejnosprávní činnost, Podnikání - 18.000,- Kč . distanční forma vzdělávání Obchodní.
 2. Škola Kavčí hory - MŠ, ZŠ a Střední odborná škola služeb Praha 4 K Sídlišti 840/2, Praha, Podolí Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů veřejnosprávní činnost a sociální činnost
 3. Veřejnosprávní činnost. Denní studium je zaměřené na získávání, prohlubování a aplikování znalostí o právním systému, právním a správním řádu České republiky. Absolvent má perspektivu v soukromém i státním sektoru. Polska, ale taky cestujeme po krásách českých a moravských - Praha, památky UNESCO,.
 4. office@komora.cz +420 266 721 300 Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha
 5. Simona Hubáčková | Hlavní město Praha, Česká republika | receptionist | 13 spojení | Zobrazit domovskou stránku, profil, aktivitu a články uživatele Simon
 6. TRIVIS - SŠV Ústí nad Labem, s.r.o., Máchova 1376/3, 400 03 Ústí nad Labem Telefon: +420 472 777 09
 7. Poradenství v přípravě ke studiu. AMOS - KamPoMaturite.cz, s.r.o. Dukelských hrdinů 21 . 170 00 Praha 7e-mail: info@kampomaturite.cz tel: +420 606 411 11
Monika Vyšínová - Clinical Trial Coordinator - CovanceStřední škola - Centrum odborné přípravy

Právo a veřejná správa - Vysoké škol

 1. Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul) Diplomatické služby Mediální komunikace a PR Veřejnosprávní činnost
 2. střední odborná škola Mladá Boleslav, střední odborné učiliště Mladá Boleslav, SOŠ, SOU MB, technické lyceum, veřejnosprávní činnost, doprava a logistika, obor autoelektrikář, obor elektrikář, obor automechanik, obor truhlář, obor operátor skladování, obor zedník, nástavba podnikání, dálkové studium Mladá Boleslav, obor mechanizace a služb
 3. Etický kodex zaměstnanců ÚMČ Praha 4 Odbor kontrolní provádí vnitřní kontrolní činnost v rámci úřadu včetně periodických kontrol a řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. , o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném zněn
 4. Veřejnosprávní činnost, informační systémy, střední škola Olomouc. Střední odborná škola Olomouc spol. s r.o. nabízí: Denní studium: - informační systémy - veřejnosprávní činnost - 4 leté studium zakončené maturitní zkouškou - přijímací řízení probíhá formou testu z českého jazyk
 5. Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 LEGISLATIVA Připravuje žáky pro výkon ucelených agend v rámci samostatné působnosti obcí, měst a dílčích správních agend územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy, zejména těch, které mají sídlo v regionu školy

Praha Středočeský www.studium.idnes.cz název školy a oboru u délka studia přihlášení/přijatí loni školné kapacita název školy a oboru u délka studia přihlášení/přijatí loni školné kapacita název školy a oboru Veřejnosprávní činnost 6843M001 4 32/24 46 12 000 Obchodní akademie 6341M004 4 19/12 25 12 00 SŠ-COPTH střední škola Praha centrum odborné přípravy technickohospodářské ekonomika podnikání učební obory dálkové studium nástavbové studium maturitní obory veřejnosprávní činnost automechanik chemik chemie autoelektrikář mechanik silnoproudých zařízení mechanik elektronik Kategorie Školy střední Školství.

Veřejná správa - Wikipedi

 1. Činnost oddělení vychází ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Oddělení zabezpečuje pro vedoucího orgánu veřejné správy, starostu, výkon interního auditu v rámci ÚMČ P1 a veřejnosprávní kontrolu u příspěvkových organizací, zřízených MČ P1 a u příjemců veřejné finanční podpory z prostředků, poskytovaných.
 2. Sociální činnost 75-41-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 zen ok 0 20 í í) z toho v počet přihlášek celkem 50 44 počet kol přijímacího řízení celkem 4 4 počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 44 39 1. kole 23 13 z toho ve 2. kole 17 22 z toho v dalších kolech 4 4 z toho na odvolání 0
 3. Učebnice 1. A - Veřejnosprávní činnost (2016/2017) AJ MATURITA SOLUTIONS - ELEMENTARY 2nd edition + WORKBOOK, Oxford 2012 (učebnice musí být nové a nepoužité) ČJ Vladimír Prokop, Dějiny literatury od starověku do počátku 19. stol. Marie Sochrová, Čítanka I. k Literatuře v kostce pro SŠ, přepracované vydání 2007, Fragment Olga Mužíková a kol., Odmaturuj z českého.
 4. Oddělení metodiky, rozpočtu a veřejnosprávní kontroly. - mapuje a aktualizuje mimoškolní činnost na území MČ Praha 5 - kontroluje hospodaření škol a školských zařízení dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění - v rámci své působnosti průběžně sleduje hospodaření příspěvkových.
 5. alista, pracovat v bezpečnostních složkách ? 68-42-M/01 Specializace: Pracovník - policista PČR, strážník Městské policie. Pracovník soukromých bezpečnostních služeb a agentur. Pracovník - specialista se zaměřením na expertízu ručního písma
 6. Diskuzní forum, které se zabývá problémy nešťastných lidí nebo lidí v depresi. Ostatní mohou těmto navštěvníkům pomoci vyřešit problém. Je zde možné se i nenásilně seznámit s kamarády nebo s budoucím partnerem. Portál se řadí mezi nejnavštěvovanější v České republice
 7. Veřejnosprávní činnost ; arrow_back Veřejnosprávní činnost. jarka. v kategorii Vzdělání a práce 30.10.2020. 0 bodů . Jaké obory a pracovní pozice přesně spadají pod veřejnosprávní činnost? Ráda bych zde po škole pracovala a hledám pozice co by mě bavilo. Děkuji za rady. prace

Veřejnosprávní činnost (6843M01) - StředníŠkoly

veřejnosprávní činnost; Centrum DV 2016 proběhla v hotelu Praha konference k mezinárodnímu projektu IT-solutions in Production and Business za účasti zapojených škol z Norska, Německa, Rakouska a samozřejmě naší Mendelovy střední školy, která projekt organizuje Zatímco v pedagogicko - organizační oblasti je zmocnění zřizovatele hodnotit školy podle předem stanovených kritérií uvedeno v ustanovení § 12 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), hodnocení ekonomické oblasti přímo souvisí s kontrolní činností, stanovenou zřizovateli. Praha. 14. 1. 2021 Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací, roční zpráva (TSM) nový termín! 8. 2. 2021 Průběh veřejnosprávní kontroly v režimu zákona o kontrole (ČIIA) nový termín! 8. 3. 2021 Schvalování výdajů příspěvkové organizace (ČIIA) nový termín! Brno . 28. 1

Veřejnosprávní činnost - Oahk5

SOŠ a SOU řemesel je moderní, dynamicky se rozvíjející škola se vzdělávací nabídkou pro celé spektrum zájemců. Nabízíme náročnější maturitní a nástavbové obory i studijně jednodušší obory učební, včetně prostupnosti mezi nimi. Nabízíme klidné a komorní prostředí v Seifertových Sadech nebo dynamičtější v Čáslavské ulici Životopis - Absolvent - Veřejnosprávní činnost 854112 Přečtěte si můj životopis. Hledám práci Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Praha (Praha 2 - Nové Město) Církevní střední odborná škola zajišťující výuku oborů veřejnosprávní činnost a sociální činnost právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 - - - - - pedagogika, učitelství a sociál. péče 75 - - - - - obory z oblasti psychologie 77 - - - - - vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 - - - - - Celkem 11 až 82 9 6 7 8 30*) *) zahrnuje 11 druhů studijních programů vyučovaných na různých stupních studi udějovická 7, 140 96 Praha 4 Mgr. Michal Zapletal ředitel odboru, odbor Pátrání - Praha, Generální ředitelství cel Vzdělání v oboru Právo, právní a veřejnosprávní činnost Bc. Právo, právní a veřejnosprávní činnost Mgr. Praxe ve veřejné správě 1. 1. 1995 - 30. 4

Veřejnosprávní činnost Studijní obory Obecné studijní

Česko-Katalog.cz veřejnosprávní činnost Česká Republika Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kra Veřejnosprávní činnost Veřejnosprávní činnost -43M/01) Střední škola-Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 automobilů(28 Provozní elektrotechnika (26-41-L/52) Management obchodu a služeb Ekonomika a podnikání (63-41-M/01) VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA pro školní rok 2020/202 Studium je určeno pro absolventy ZŠ i SOU, otevíráme dvouleté, tříleté a čtyřleté obory podnikatelská administrativa (podnikání, výpočetní technika) a veřejnosprávní činnost. Možnost dálkového studia. www.1kspa.cz - Litoměřice-Město, Máchovy schody . Soukromá střední odborná škola (1. KŠPA) Praha, s.r. Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 409 ze dne 3.3.2015 ke zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních činností MHMP za rok 2014 Rada hlavního města Prahy I. bere na vědomí Zprávu o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních činnost

SOŠ Drtinova Střední škola s tradic

odborná škola; OBOR: veřejnosprávní činnost - 68-43-M/01; sociální činnost - 75-41-M/01 Rok zahájení provozu: 1992 Spirituál / duchovní služba: Mgr. P. Ladislav Nosek SJ Charakteristika zařízení Studijní obor Veřejnosprávní činnost připravuje žáky pro výkon ucelených agend v rámci samostatné působnosti obcí a měst a dílčích správních agend územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy. Absolvent oboru Veřejná správa: orientuje se v legislativě ČR a EU. Církevní střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů sociální činnost a veřejnosprávní činnost. K dispozici je odborná knihovna, učebna výpočetní techniky a studovna se stálým přístupem k internetu (krajů a obcí), kteří v rámci veřejné správy vykonávají kontrolní činnost orgánů výkonné moci, obcí, krajů a zejména jimi zřizovaných právnických osob, ale také pracovníkům orgánů a subjektů, které mohou veřejnosprávní kontrole podle zákona č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole (kontrolní řád) podléhat

veřejnosprávní kontrola na místě (předběžná, průběžná, následná) a její obsah Činnost živnostenských úřadů - kontrola a sankce. 23.3.2021, Praha Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj. 5.10.2021, Praha 12.10.2021, Olomouc. Následné veřejnosprávní finanční kontroly MČ 5 0 0 5 5 Následné veřejnosprávní finanční kontroly příspěvkových organizací zřízených HMP 36 12 33,33 24 10 z toho škol a školských zařízení 24 9 37,5 15 5 Následné veřejnosprávní finanční kontroly veřejných finančních podpor 146 83 56,85 63 Název školy: zadej název školy nebo část názvu, např. Průmyslová: Vyhledávání: zadej jakékoliv slovo, např. Na Bojišti: Obec: zadej např Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice, s. r. o. Branný kurz BPA 2020/2021 - video Dá se říci, že branný kurz se řadí mezi ty náročnější na naší škole

Jsme střední odborná škola se zaměřením na veřejnosprávní činnost připravující své žáky po stránce teoretické i praktické. Poskytujeme kvalitní vzdělání formou denního i dálkového studia s maturitou s cílem rozšířit obzory žáků v oblasti veřejné správy i soukromého sektoru Studium, Praha 2, sociální a veřejnosprávní obory Poskytujeme úplné střední vzdělání s maturitou. Nabízíme obory Sociální činnost a Veřejnosprávní činnost , kde se absolventi mohou poté uplatnit jako pracovník sociálních služeb nebo v územních orgánech státní správy Praha datum 19.10.2020 Č. j.: 53006/2020-900000-402 Na základě ustanovení § 22 odst. 5 a § 23 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru - Právo, právní a veřejnosprávní činnost (KKOV 68 - XX) - Tělesná kultura, tělovýchova a sport (KKOV 74 - XX

ŠKOLENÍ: Veřejnosprávní kontrola v teorii i praxi - NOVÉ! # Český institut interních auditorů, z.s. Kontroly provádějící veřejnosprávní kontrolu zřizovaných organizací, kontroly provádějící veřejnosprávní kontrolu poskytované veřejné finanční podpory, interní auditory, kontroly a auditory prostředků poskytovaných z rozpočtu EU Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 4 76/60 60 0 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 4 92/92 60 0 Soukr. SŠ výpočetní techniky, Litvínovská 600, Praha 9, www.sssvt.cz Informační technologie - aplikace osobních počítačů 26-47-M/003 4 102/77 128 19 500 SPŠ na Proseku, Novoborská 2, Praha 9, www.sps-prosek.c Veřejnosprávní činnost Forma vzdělávání: Denní 3 roky Stanovisko AK VOV: Doporučit k akreditaci Hlasování: 19, 0, 0 č. 109/06 Žadatel: VOŠ rozvoje venkova a Střední zemědělská škola Hořice Riegrova 14 03 508 01 Hořice Vzdělávací program: Obnova a rozvoj venkova Obor vzdělaní: 68-43-N.. Veřejnosprávní činnost Praha (35) Brno (8) Ostrava (7) Olomouc (4) Plzeň (3) Hradec Králové (3) více; Benešov (1) Beroun (1) Boskovice (1) Březnice (1) Bystřice nad Pernštejnem (1) Čáslav (1) Čelákovice (1) Česká Třebová (1) České Budějovice (5) Děčín I (1) Domažlice (1) Dubí III - Pozorka (1) Frýdek-Místek (2) Havířov - Podlesí (1. Chat dnes Katerina, 28. Z Praha, Česká Republika. Chat úplně zdarma na Bado

Petra Němečková - Personalista - Subterra a

SŠ-obor Veřejnosprávní činnost - reálné uplatnění

Ohřev venkovního ovzduší. 16.06.2017 RM pro, s. r. o. - Venkovní klimatizace. Venku teplo nebo zima, je nám ovšem stále prima. KVĚTINOVÝ DEN NA SÁZAVSKÉM KLÁŠTERU 2017. 05.06.2017 Svaz květinářů a floristů České republiky. Nedělní Květinový den v Sázavském klášteru, na téma Polem, loukou, lesem..., byl tradičně oslavou tvůrčí činnosti předních. Praha 2016. 2 Obsah 1. Úvodní slovo Tab. 2.1: Vývoj počtu absolventů skupiny oborů 68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost Všichni absolventi skupiny oborů 68 Právo, právní a veřejnosprávní innost na úrovni středních škol (bez nástaveb) vycházejí z klasických 4letých maturitních oborů kategorie M. Pokles. Praha: Nákladem České Akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1917. Kategorie: Právo, právní a veřejnosprávní činnost 4 Doporučený ročník:4, Doporučený semestr: - Západočeská univerzita v Plzni, data aktuální k: 30.11.2020 23:58.

Zš plumlov bakalářiCertifikované školy - International Education SocietyExkurze do ZOO Praha – Střední odborná škola a Střední

V roce 1993 byla při Středním odborném učilišti textilním zřízena střední odborná škola s názvem Soukromá právní akademie. Na této střední odborné škole byla v denním pětiletém studiu zahájena výuka studijního oboru 68-99-6/02 Právní činnost se zaměřením na činnost právně sociální a činnost právně ekonomickou PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLE EKONOMIKY A CESTOVNÍHO RUCHU. Přijímací řízení se koná v termínu stanoveném MŠMT a Vyhlášky 353/2016 ze dne 24. října 2016 vydané podle § 28 odst. 6, § 60 odst. 4 a § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb. K Sídlišti 840/2, 14000 Praha 4 - Podolí, Česko Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů veřejnosprávní činnost a sociální činnost. Absolventi školy získají po úspěšném vykonání maturitní zkoušky střední odborné vzdělání pro výkon specifických činností v oblasti. Zpracované a podepsané dokumenty dle bodu 5), 6) doručí ředitel do 15. ledna v listinné podobě k rukám vedoucí/mu odboru školství ÚMČ Praha 5 a elektronicky vedoucí/mu oddělení metodiky, rozpočtu a veřejnosprávní kontroly, OŠK. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 15. 11. 2017

 • Dámské šaty na státnice.
 • World of warplanes eu.
 • Tanec pro pary praha.
 • Mala smlouva.
 • Ubp x800m2 cena.
 • Bříza bělokorá převislá.
 • Youngtimery na prodej.
 • Vulkánština.
 • Lahev na piti pro 2 lete dite.
 • Recyklát jihlava.
 • Tapety v ostravě.
 • Rozměry ložisek tabulka.
 • Pletení z papíru uzavírky.
 • Terenas menethil.
 • Ikea organizér do skříně.
 • Věž sv. mikuláše na malé straně.
 • Výpočet cla vzorec.
 • Tanecni kurzy praha 5.
 • Western world.
 • Nemocnice na kraji města po dvaceti letech 1. díl online.
 • Maloočka pavouk.
 • Prut na sumce.
 • Jak ozdobit stromeček 2016.
 • Nažehlovací obrázky vánoční.
 • Flash disk jen pro čtení.
 • Maliník golden everest.
 • Plavebni vyhlaska.
 • Pujceni penez v rodine.
 • Kdo je pilot.
 • Dalekohledy fomei bazar.
 • Honda civic 7g recenze.
 • Dupačky pro miminka levně.
 • Magnetizacni proud.
 • Veřejné promítání filmů autorská práva.
 • Francouzský buldoček kupírování ocasu.
 • Pontiac gto prodej.
 • Ustasovci.
 • Rula řecká černozelená.
 • Cviky na hubnutí doma.
 • Creately diagram.
 • Anet a8 upgrades.