Home

Tváření výbuchem

Diplomová práce Tváření výbuchem se zabývá podrobným přehledem o obecných technologiích tváření. V práci je pojednáno o všeobecných technologiích tváření materiálu pomocí všech dostupných způsobů, i pomocí speciálních způsobů tváření v dané technologii. Je popsáno složení pryží a její vlastnosti tváření výbuchem, způsob tváření využívající k překonání deformačního odporu materiálu uvolněnou energii trhaviny nebo střeliviny. Energie výbuchu se přenáší nejčastěji vodou. T. v. je vhodné pro tvarování velkorozměrových součástí Anotace: Diplomová práce Tváření výbuchem se zabývá podrobným přehledem o obecných technologiích tváření. V práci je pojednáno o všeobecných technologiích tváření materiálu pomocí všech dostupných způsobů, i pomocí speciálních způsobů tváření v dané technologii

Tváření výbuchem

tváření výbuchem Vševěd

 1. ut ani nestihnete) Title tvareni za studena Author: Martin Created Date
 2. Výroba vrtáku ČSN 221140 průměr 22mm tvářením za tepla
 3. tváření výbuchem, popisuje principy činnosti jednotlivých metod, používané přípravky, nástroje, trhaviny a v neposlední řadě poskytuje přehled vyráběných dílců a zhodnocení využití této technologie v současné době. Klíčová slova: Explosivní tváření, vysoká rychlost deformace, tváření výbuchem trhavin
 4. Charakteristickým znakem pro tváření výbuchem je krátkodobé působení vysokých tlaků na tvářený materiál. Obr. 5 Tváření výbuchem, 70. léta [21] 2.1.1 Tváření trhavinami [5,14,16] Metody tváření trhavinami se obvykle užívají u rozměrných dílců s komplikovanými tvary
 5. Při tváření výbuchem a elektrickým impulsem jde o vysoké rychlosti, při superplastickém tváření jde o malé rychlosti. Tváření za zvláštních podmínek a tváření zvláštních polotovarů se provádí běžnými nástroji. Jde např. o tváření výbuchem, tváření částečně utuhlého kovu, tvářeni skládaných.
 6. Technologie tváření výbuchem : Výpočet potřebné velikosti nálože a vliv tváření výbuchem na mechanické vlastnosti materiál

Část I - Tváření kovů: Technologie tváření kovů. 1.1. Rozdělení technologií pro zpracování kovů. 1.1.1. Rozdělení tvářecích procesů podle teploty 1.1.2. Rozdělení tvářecích procesů podle tepelného efektu 1.1.3. Rozdělení tvářecích procesů podle stupně deformace 1.1.4 Tváření výbuchem (vysokou energii) • Podstatou metody je nahrazení síly lisu na tvářený materiál účinkem tlakové vlny při výbuchu • Účinek bude větší, čím bude víc výbušniny a čím hustší bude prostředí, kterým je tlaková vlna přenášena (nejčastěji voda, pro rozměrnější výlisky písek nebo hlína Tváření výbuchem střeliviny, trhaviny • Kontakt tvářeného materiálu se zdrojem energie může být bezprostřední (kontaktní technologie), zprostředkovaný nosným médiem nebo pevným nástrojem • Přenosové prostředí - vzduch - vodní vak - písek nebo zemin

Tepelné tváření PET-G desek - porovnání s ostatními plasty - Duration: 1:26. Lanit Plast 3,505 views. 1:26. CÓMO HACER UNA MASCARILLA PROTECTORA CASERA CON BOTELLAS PET - Duration: 14:36 Tváření výbuchem K tváření dochází okamžitým tlakem, který je způsoben explozí výbušniny. Tažnice je většinou z oceli nebo betonu. Použití: výroba letadel, raket, lodí, velkých nádob. Druhy tváření výbuchem: a) Otevřený systém - po odpálení nálože přenáší voda tlakovou energii výbuchu na tvářený.

Práce prezentuje používané metody tváření výbuchem, popisuje principy činnosti jednotlivých metod, používané přípravky, nástroje, trhaviny a v neposlední řadě poskytuje přehled vyráběných dílců a zhodnocení využití této technologie v současné době Zhrnutie / Anotácia. Vynález se týká oblasti technologie tváření. Cílem vynálezu je zvýšení produktivity zařízení pro výbušné tváření při odstranění prostojů a zlepšení výměny spodků zápustek. Úkolem vynálezu je vytvořit zařízení pro výbušné tváření dutých těles v kovací zápustce s pracujícímí pásovámi dopravníky a zlepšeným přiváděním.

60. léta 20. století V. V. Philipchuk - použití výbuchu pro tváření hliníkových profilů, svařování výbuchem; Arnold Holtzman - zpevňování kovů s využitím exploze 1965 komerčnívýroba výbuchem svařovanébimetalickédesky LASEROVÉSVAŘOVÁNÍ 1960 Theodor Maiman-prvnílase TVÁŘENÍ VYSOKOU ENERGIÍ - VÝBUCHEM Využití účinků tlakové vlny, která se šíří všemi směry na materiál Rychlosti tváření 40 až 60 m/s Nevýhody:Náročnější bezpečnostní podmínky, kvalifikovaní pracovníci Použití: •Kusová, malosériová výroba •Vhodné i pro těžce tvářitelné materiály (např.: slitiny. Žádné tagy, Buďte první, kdo otaguje tento záznam! Jednotky; Popis; Komentáře; Podobné jednotky; UNIMARC/MARC; Skrýt vypůjčené jednotk

Tváření výbuchem - Bc

Problém je s dostupností těchto prostředků, takže pokud nejste střelmistr, voják nebo pracovník v průmyslu kde je prováděno tváření výbuchem, máte problém. Pravděpodobně se vám nepodaří sehnat originální Semtex, C4, nebo alespoň Dynamit 11. Tváření výbuchem. 12. Ultrazvuk. Potom jsme si vytáhl každý dvě otázkyJá: Svařování plamenem a obrážení. Lukáš: Namáhání (Wöhlerova křivka) a druhé nevím. cca 15 min. napsali něco k otázkám a zkoušení cca. 20 min. No z testu jsme měli za jedna, ale výsledná známka byla za 3

29 Tváření výbuchem, tváření vysokými rychlostmi. 30 Tváření ocelí a slitin Al v polotekutém stavu. 31 Metody výroby nanomateriálů a jejich mikrostruktura. 32 Kovová skla, jako nový typ materiálů s unikatními fyzikálními a mechanickými vlastnostmi. 33 Využití vícenásobné plastické deformace pro výrobu. Tváření výbuchem. Tváření je nedestruktivní technologický proces zpracování materiálu, při kterém dochází ke změně tvaru a mechanických vlastností materiálu. Při tváření kovů je nutno překročit mez pružnosti, ale nesmí být překročena mez pevnosti Spoj výbuchem Tváření výbuchem Popis nové prac. metody s příklady využití : Určeno pro lisaře v praxi i pro novátory, technology a stud. odb. ško

2. Metoda tváření výbuchem - základní dělení (schéma nástroje, princip, užití, výhody a nevýhody u každé metody). 3. Elektrohydraulické impulsní tváření - princip, schéma nástroje pro tažení plechů a tváření trubky, zařízení (otevřené, uzavřené), výhody, nevýhody 4 Hledat video, audio, obrázky a další soubory Hledat soubory. Nahrát soubory Zpět. Men

Tváření ??vů výbuchem 52 9. Lisování prášků výbuchem 56 10. Válcové kumulativní nálože 61 11. Táhlé kumulativní nálože 76 12. Výbuchem formované střely 81 13. Fragmentace 85 14. Některé další aplikace energie výbuchu 91 Literatura 93 Příklady 9 plechu, tváření výbuchem apod. Polotovary vyráběné odléváním Odléváním vyrábím součásti z kovů a jiných tavitelných materiálů. Roztavený kov se vlije nebo vtlačí do formy, jejíž dutina má tvar budoucího odlitku. Po ztuhnutí kovu ve formě vznikne odlitek j) Tváření výbuchem. k) Zařízení k pražení a slinování kovových rud. 5. Výroba skla. 6. Chemický průmysl. a) Zpracování meziproduktů a výroba chemikálií (neuvedených v příloze I). b) Výroba pesticidů a farmaceutických produktů, barev a laků, elastomerů a peroxidů 3. Členské státy mohou případ od případu rozhodnout, stanoví-li tak vnitrostátní právní předpisy, neuplatňovat tuto směrnici na záměry sloužící cílům národní obrany, pokud se domnívají, že by její uplatnění mohlo uvedené cíle nepříznivě ovlivnit ROZPOJOVÁNÍ HORNIN VÝBUCHEM 1. Základní charakteristika a cíle studia Licenční studium Rozpojování hornin výbuchem je určeno pro další vzdělání a rekvalifikaci pracovníků z oblasti trhací techniky. Podle opatření č. 8/1994 předsedy Českého báňského úřadu, čj. 736/94 ze dne 13. dubna 1994

Tváření výbuchem - UT

 1. Podpora digitalizace a vyu žitíICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 St řední pr ůmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sok olská 1 Šablona: Inovace a zkvalitn ění výuky prost řednictvím ICT Název: Tváření Téma: Zvláštní zp ůsoby tváření za studena Autor: Ing. Kubíček Miroslav Číslo: Kubíček Miroslav_32_INOVACE_20 - 1
 2. Rád bych se oprostil od jakéhokoliv jména, ale ten XY, kdo tvrdí, že je lepší zarážení styčníkových desek (Gang Nail) má pravdu nebo jinak podporují to všechny teorie mechanické technologie, která popisuje jevy jako tváření výbuchem a nastřelování
 3. Tváření výbuchem (vysokou energii) Podstatou metody je nahrazení síly lisu na tvářený materiál účinkem tlakové vlny při výbuchu Účinek bude větší, čím bude víc výbušniny a čím hustší bude prostředí, kterým je tlaková vlna přenášena (nejčastěji voda, pro rozměrnější výlisky písek nebo hlína
 4. Tváření pryží - metoda Marform; Metoda Wheelon; Metoda Hydroform; Hydromechanické tažení - metoda Hydro-Mec; Rozšiřování kapalinou a pryží; Elektrohydraulické tváření; Elektromagnetické tváření; Tváření výbuchem

24 Tváření výbuchem. 29 Zařízení na výrobu azbestu a produktů obsahujících azbest. 34 Výroba chemických látek a směsí a zpracování meziproduktů od 200 t/rok (například pesticidy a farmaceutické produkty, nátěrové hmoty a peroxidy) Při tváření výbuchem se použijí rychlejší nárůst tlaku a větší objemové toky. Fólie se tím rychleji a rovnoměrněji rozloží v hlubokotažné formě. Rychlejší tvarování zvyšuje taktový výkon až o 10 procent. Lepším vytvarováním lze navíc zpracovat až 15% tenčí fólie bez snížení kvality Strojírenská nebo elektrotechnická výroba s výrobní plochou nad 10 000 m2 - výroba a opravy motorových vozidel, drážních vozidel, cisteren, lodí, letadel; testovací lavice motorů, turbin nebo reaktorů; stálé tratě pro závodění a testování motorových vozidel; výroba železničních zařízení; tváření výbuchem • pro zvláštní druhy prací s uvedením specializace (např. tváření kovů výbuchem, výbuchové svařování a plátování, ve speleologii a další), praxe na povrchových pracovištích nejméně jeden rok, z toho uchazeč musí pracovat nejméně půl roku jako pomocník střelmistra

 1. testování motorových vozidel, výroba železničních zařízení; tváření výbuchem. sloupec: B B.I.2. Kapacita (rozsah) zámru Kapacita a technické parametry záměru VÝROBNÍHO AREÁLU FY. HABA v Sudoměřicích jsou koncipovány v souladu s investičním záměrem a dokumentací pro vydání územního rozhodnutí
 2. 4.3 Strojírenská nebo elektrotechnická výroba s výrobní plochou nad 10 000 m 2 - výroba a opravy motorových vozidel, drážních vozidel, cisteren, lodí, letadel; testovací lavice motorů, turbin nebo reaktorů; stálé tratě pro závodění a testování motorových vozidel; výroba železničních zařízení; tváření výbuchem
 3. • K tváření je zapotřebí jen polovina nástroje, druhou polovinu tvoří pracovní cívka • V zahraničí se elektromagneticky tváří ocelové plechy o tloušťce 2 mm s energii asi 20 kJ • U nás se tváří s energií 7 kJ tvarování trubek, krytů kondenzátorů Tváření výbuchem (vysokou energii

Ve strojírenství jsou používány ke tváření kovů výbuchem, v zemědělství komlazování sadů ,rozmetání hnojiv, k seizmickému výzkumu. Účelem trhavin je pomocí detonace rozpojování tuhých materiálů, destrukce překážek a vyvolání vysokých tlaků a teplot vhodných pro různé technologické postupy Octavia 1997 Octavia 2004 METODY TVÁŘENÍ KOVŮ A PLASTŮ NEKONVENČNÍ METODY DĚLENÍ MATERIÁLU Materiály používané na výrobu karosérie 1400 RAK 40/70 CPW 800 DP 900 MSW 1200 DX56 TWIP 1200 R [MPa] 1000 800 600 400 200 0 0 5 10 15 20 e [%] 25 30 35 40 45 METODY TVÁŘENÍ KOVŮ A PLASTŮ NEKONVENČNÍ METODY DĚLENÍ MATERIÁLU.

Tváření výbuchem, tváření je nedestruktivní technologický

tváření výbuchem, atd. Typickým představitelem je Semtex. Trhaviny pro vojenské účely - pro plnění munice, dobrá chemická stálost, - dlouhodobé uskladnění. obvykle vysokou pracovní schopnost, jsou u nich kladeny minimální požadavky na složení povýbuchových plynů Potenciál korozivzdorných ocelí pro tváření a tvarován Databáza patentov Slovenska. Zařízení k tváření zejména šroubových těles. Podobne patenty | MPK / Značky | Text | Odka kolega vaii to větou oddělování SRB i nádrže proběhlo pomocí pyrotechnických šroubů vysvětlil pochopitelněj

KATEGORIE I (záměry vždy podléhající posouzení) +-----+-----+----- ---+ | ZÁMĚR |Sloupec A|Sloupec B pro závodění a testování motorových vozidel; výroba železničních zařízení; tváření výbuchem. a pod bodem 10.4 Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků . 2/15 (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících,. Tváření je technologií, při níž se mění tvar výchozího materiálu působením síly bez odběru třísek. v důsledku zasažení plameny při požáru nebo výbuchem a také vyzařováním tepelných zdrojů. Poškodit zdraví (např. při inhalaci) mohou dále škodlivé kapaliny, plyny, mlhy, páry a prachy. Při vystavení. 8. Tváření kovotlačením zajistí exkluzivní design 12 9. odstředivě tvářená ozdobná disková kola 14 10. Tvarové díly vysoké pevnosti vyrobené válcováním za studena 16 11. výměníkové desky tvářené výbuchem 18 12. ozdobné pojistné matice kol vyrobené hlubokým tažením 20 13. vlnité plechy pro zvýšení nosnost

Výroba vrtáku tvářením - YouTub

Explosionsumformen tváření výbuchem Exponent des Geschwindigkeitseinflusses (m) exponent vlivu rychlosti (m) Extrusion- durch Winkel Cannel mit gleichem Durchschnitt / ECAE protlačování lomeným kanálem stejného průřezu Exzenter excente explosive forming tváření výbuchem extruded billet tyč vyrobená protlačováním extruded hole vyhrdlenní extruding / extrusion protlačování extrusion / extruding protlačování extrusion die průtlačnice extrusion press lis, protlačovací extrusion punch průtlačník extrusion tool protlačovadlo eye forging výkovek tvaru kroužk Strojírenská nebo elektrotechnická výroba s výrobní plochou nad 10 000 m 2 - výroba a opravy motorových vozidel, drážních vozidel, cisteren, lodí, letadel; testovací lavice motorů, turbin nebo reaktorů; stálé tratě pro závodění a testování motorových vozidel; výroba železničních zařízení; tváření výbuchem. x: 5. Roztoky u Prahy. 366 To se mi líbí · Mluví o tom (2). Neoficiální stránky. Víte co se děje ve vašem okolí, nebojte se o tom mluvit KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 1/12 Č. j.: JMK 153337/2017 Sp. zn.: S - JMK 133482/2017 OŽP/Vi

X 4.3 Strojírenská nebo elektrotechnická výroba s výrobní plochou nad 10 000 m2- výroba a opravy motorových vozidel, drážních vozidel, cisteren, lodí, letadel; testovací lavice motorů, turbin nebo reaktorů; stálé tratě pro závodění a testování motorových vozidel; výroba železničních zařízení; tváření výbuchem pro zvláštní druhy prací s uvedením specializace (např. tváření kovů výbuchem, výbuchové svařování a plátování, ve speleologii a další), praxe na povrchových pracovištích nejméně jeden rok, z toho uchazeč musí pracovat nejméně půl roku jako pomocník střelmistra Fakulta strojního inženýrství Ústav mechaniky těles, biomechaniky a mechatroniky Vytvořil Ing. Jan Bořkovec v rámci grantu FRVŠ 2842/2006/G Tváření výbuchem, pryží nebo kapalinou Cílem práce je navrhnout a vyrobit funkční model demonstrující danou technologii tváření materiálu. Zhotovit výkresovou dokumentaci, zpracovat technologický postup výroby, zdokumentovat použitá měřidla a nástroje. Vysvětlit zvolenou technologii tváření. 7. Program pro návrh. motorových vozidel; výroba železničních zařízení; tváření výbuchem; bod 10.4 - Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických,toxických,zdraví škodlivých,žíravých,dráždivých <,>

Vysoké Učení Technické V Brn

Tváření výbuchem. Zařízení k získávání azbestu. Zařízení ke zpracování a přeměně azbestu a výrobků obsahující azbest pro azbestocementové výrobky s produkcí konečných výrobků od stanoveného limitu. Zařízení ke zpracování a přeměně azbestu a výrobků obsahující azbest pro třecí materiály s produkc Tváření výbuchem. x: 25: Zařízení k získávání azbestu. x: 26: Zařízení ke zpracování a přeměně azbestu a výrobků obsahujících azbest pro azbestocementové výrobky s produkcí konečných výrobků od stanoveného limitu. 20 tis. t/rok: 2

tváření, vlastnosti materiálů, hrubozrnná struktura, vměstk

Svařování výbuchem Již během druhé světové války - v roce 1944 - L. R. Carl popsal svařování za velké rychlosti při experimentech s bronzem . V šedesátých letech 20. století použil V. Philipchuk experimentálně výbuch pro tváření hliníkových profilů a pravděpodobně jako první použil svařování výbuchem. tváření výbuchem - kategorie II, bod 10.4 - Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů

Jednotky: Technologie tváření výbuchem

72. VYHLÁŠKA. Českého báňského úřadu. ze dne 29. dubna 1988. o používání výbušnin. Český báňský úřad stanoví podle § 24 odst. 3, § 26 odst. 4, § 27 odst. 7, § 29 odst. 4, § 32 odst. 7, § 33 odst. 5 a § 36 odst. 6 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 1 ÚVOD -TECHNOLOGIE TVÁŘENÍZe základních technologií objemového a plošného tváření za tepla a za studena je odvozena dlouhá řada variant tvářecích technologií, nové technologie. 39 Tváření výbuchem. Patří do skupiny tváření vysokými rychlostmi (nad 8 m.s.1 ). Účinek síly lisu je nahrazen účinkem tlakové vlny při výbuchu. Materiál se položí na formu, nálož se vloží do polyetylenového vaku naplněného vodou (pro zvýšení účinku se používá písek nebo hlína) a vloží se do betonové jámy TVÁŘENÍ VÝBUCHEM • Tváření vysokou rychlostí • Účinek síly lisu je nahrazen účinkem tlakové vlny při výbuchu • Použití pro materiály, které lze jinak tvářet obtížně např.: legované oceli, slitiny titanu DALŠÍ ZPŮSOBY TVÁŘENÍ Tlačení Rozšiřování DALŠÍ ZPŮSOBY TVÁŘENÍ Hydromechanické tažení.

Elektromagnetické tváření - Strojírenstv

Průmyslová praxe zná další způsoby, například svařování elektrickým odporem či výbuchem. ale i pájet různé kovy, dělit je (takzvané řezání kyslíkem) a používat ho k lokálnímu ohřevu pro účely tváření kovů. Elektrický oblouk Tváření výbuchem. Nevinná csfd. Slabé jedno oko. Venofarmaka na hemoroidy. Kuvasz cena. Sherlock holmes jak prosté ke stažení. Jak se zbavit zahlenění průdušek. Vysoký představitel unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku 2018

Technologie tváření, slévání - vypracovaný test / Testy

Contextual translation of tváření into English. Human translations with examples: bending line, cold forming, flow forming, 1 cold forming, forming machines Technolog tváření, obrábění, tepelného zpracování a povrchových úprav (dle výrobkových norem a předpisů, ČSN EN ISO 9001 aj.). Výrobní personál pro obsluhu strojů a technických zařízení (dle výrobkových norem). 2

Tváříme silou s vyšší rychlostí. Mezi dynamické tváření můžeme zařadit tváření rázem, cyklické nebo výbuchem. Příkladem tváření rázem je kování na bucharu. [3] 2.1.5 Podle vztahu deformační zóny k objemu polotovaru Tvářecí procesy podle vztahu můžeme rozdělit podle toho, jak měníme tvar a průřez polotovaru j) Tváření výbuchem; k) Zařízení k žíhání a slinování kovových rud. 5. Průmysl zpracování nerostných surovin. a) Koksovny (suchá destilace uhlí); b) Zařízení k výrobě cementu; c) Zařízení k výrobě azbestu a azbestových produktů (projekty neuvedené v příloze č. 1 Postupu)

Provádíme třískové obrábění, tváření kovů, svařování a dělení materiálu. Dále speciální práce - laser, zinkování, chromování, prášková barva. Zajišťujeme při kompletaci v rámci kooperace u příbuzných firem našeho regionu. Nabízíme kooperaci zámečnické a strojírenské výrobě reaktorů; stálé tratě pro závodění a testování motorových vozidel; výroba železničních zařízení; tváření výbuchem, sloupec B a podlimitně také kategorie II, bod 1.8, Odběr vody nebo převod vody mezi povodími nebo mezi dílčími částmi povodí, poku +420 321 456 987. info@domenaobce.cz. Klenčí pod Čerchove a úprava odlitků. V kapitole Tváření a Zpracování plastů jsou popsány způsoby zpracování kovových a nekovových materiálů. Vzhledem k tomu, ţe svařování plamenem, svařování elektrickým obloukem, pájení a ţárové dělení materiálu plamenem jsou podrobně probírán

 • Uis vskk.
 • Disneyland wiki.
 • Žlázy s vnitřní sekrecí test.
 • Labyrint útěk zajímavosti.
 • Ocel teplota tání.
 • Neodymové magnety hradec králové.
 • Reflex ukrajina.
 • Plané neštovice podruhé.
 • House of cards najserialy.
 • Sova pálená wikipedie.
 • Div obrazek.
 • Popisky svislé osy excel.
 • Mop heureka.
 • Bramborové šišky s mákem.
 • Gucci pantofle panske.
 • Přejetí vlakem.
 • Češi na podkarpatské rusi.
 • Výroba zeleného čaje.
 • Wikipedia ocr.
 • Willy wonka čokoláda prodej.
 • Musculi infrahyoidei.
 • Srcset generator.
 • Westernové městečko boskovice cenik.
 • Panthenol tablety 40 mg.
 • Zdrave muffiny z kokosové mouky.
 • George lucas životopis.
 • Vikingský kompas vyznam.
 • Napájecí kabel k externímu disku wd.
 • Digikam windows.
 • Vánoce v lucembursku.
 • Stezka v oblacich pustevny.
 • První barevná televize tesla.
 • Cz isco obchodník.
 • Dji spark green.
 • Autokemp sec cenik.
 • List of game engine.
 • Krobot dcera.
 • Jaroslav havel svatba.
 • Sobibor.
 • Global tracking.
 • Arsenal jersey 18/19.